Již ve výroční zprávě z roku 2014 zmínila Komise USA pro mezinárodní svobodu vyznání případy „systematického, neslýchaného a neustálého“ porušování svobody vyznání v ČLR, kterých se dopouští čínský režim. Protože Peking neposkytl dostatečné odpovědi na obvinění z psychiatrických experimentů a loupeží orgánů, doporučila komise zařadit Čínu opět pod status zemí, kterým bude věnovat „zvláštní zájem“.

Ve zprávě z roku 2019 se hovoří o vězních svědomí, na nichž bylo vězeňskými dozorci prováděno systematické tělesné násilí, psychiatrické a sexuální zneužívání, nucená medikace a byl jim odepírán spánek.

Krom toho zpráva reaguje na skutečnost, že i když čínská vláda v roce 2015 vydala prohlášení, že oficiálně zastavuje praxi odebírání orgánů vězňům, podali ochránci lidských práv, lékaři a vyšetřovatelé k 1. lednu 2018 dodatečné důkazy o tom, že tato praxe v Číně stále pokračuje, a to ve značném rozsahu.

Ve zprávě z roku 2014 komise také poukazuje na roli věznic a ilegálních zadržovacích zařízení, známých také jako „černé věznice“ nebo zařízení pro „vymývání mozků“, které fungují jako pracovní tábory, přestože Komunistická strana Číny oznámila zrušení systému pracovních táborů již v roce 2013.

Vedle domácích křesťanů, Tibeťanů a muslimských menšin na severu Číny, jako Ujgurů, jsou oběťmi státního pronásledování a utlačování především příznivci meditační praxe Falun Gong. Podle čísel zveřejněných čínskými právníky jenom v roce 2018 uvěznil čínský režim nejméně 931 lidí praktikujících Falun Gong.

Mnohým z nich byly podle internetových stránek „Minghui.org“, které dlouhodobě sledují vývoj represí v Číně, už v policejní vazbě nebo ve věznicích podávány drogy či neznámé látky.

Zdokumentované případy násilné intoxikace

Do čínských věznic nemá přístup ani Červený kříž, a tak je obtížné přinášet z této oblasti souvislé zprávy. Stránky Minghui.org provádějí přímá vyšetřování v Číně prostřednictvím kontaktů získávaných mezi bývalými vězni, členy rodin vězněných lidí, vězeňskými dozorci, policií i členy čínského režimu, kteří nesouhlasí s násilnou represivní kampaní a jsou ochotni poskytovat informace. Některé případy jsou zveřejňovány zpětně i s odstupem několika let, když se podaří získat zprávy o osudech konkrétních lidí.

V říjnu 2019 se objevily zprávy o případech dvou příznivců Falun Gongu, zadržovaných ve věznici Jung-čchuan ve městě Čchung-čchingu, kterým byly podány neznámé látky.

Liouovo chování se po injekci neznámé látky drasticky změnilo

V prvním případu se jedná o Lioua Tao-čchüana, podnikatele z čínské metropole Čchung-čching.

falun gong cina
Liou Tao-čchüan v nemocnici. (Minghui.org)

Podle zprávy Minghui.org byl poprvé zatčen 9. dubna 2013. Důvodem pro jeho zatčení bylo to, že praktikuje Falun Gong. 16. října 2014 byl odsouzen k osmi letům vězení, neboť se odmítl vzdát víry v morální principy Falun Gongu – pravdivost, soucit a snášenlivost.

Tento 45-letý muž byl během svého zadržování ve věznici Jung-čchuan opakovaně bit, v důsledku čehož utrpěl těžké zranění. Dozorci následně zakázali jeho příbuzným návštěvy, aby se jeho rodina nedozvěděla o jeho zdravotním stavu. Vězněný muž na protest proti zadržování několikrát zahájil hladovku a pokaždé byl poslán na nucenou výživu (obvykle umělou trubičkou zavedenou přes nosní dutinu do žaludku).

Dozorci ve věznici mu potom vstříkli do těla neznámou látku. Po dvou injekcích se Liouvo chování drasticky změnilo. Stal se poslušným a choval se jako člověk bez vlastní vůle. Udržoval pohled upřený do dálky a celý den proseděl se stejným držením těla, aniž by se pohnul.

Pokud byl na něco dotázán, vždy odpovídal: „Ano, já vím.“ Podle zprávy z Minghui.org ani nereflektoval fyzické náznaky, aby vykonal potřebu na toaletě.

Zpráva dále uvádí, že vězeňské stráže i tak stále pokračovaly s injekcemi a u Lioua se postupně rozvinul těžký zápal plic a onemocnění mozku. Protože nedokázal požívat stravu, začal rychle ubýval na váze. V květnu 2016 byl a opakovaně dopraven do nemocnice a zase zpět do věznice.

Členové Liouovy rodiny se na vězeňské úřady opakovaně obraceli se žádostí poskytnutí lékařské péče, a nakonec si vymohli dočasné přerušení vazby za účelem lékařského ošetření. Liou byl propuštěn o 24. června 2016, ale ještě než se nestačil zotavit, byl 9. července opět převezen do vězeňského systému laogai.

Za několik dní byla jeho rodina informována o tom, že se jeho stav zhoršil, a byl přikázán jeho převoz do nemocnice.

Rodina znovu zažádala o dočasné přerušení vazby k lékařskému ošetření, ale žádost byla zamítnuta.

Nakonec byl v extrémně vážném zdravotním stavu 25. ledna 2018 propuštěn na svobodu. Což je podle výsledků monitorovaných případů poměrně běžná praxe čínských úřadů, když je vězeň svědomí v důsledku mučení a týrání na pokraji smrti, je propuštěn. Rodina a veřejnost tak dostává silný odstrašující příklad, co se jim stane, pokud budou režimu odporovat.

Liou krátce po propuštění zemřel.

Otevřené rány na temeni hlavy a ztráta zraku

Druhý popsaný případ zachycuje podrobnosti o věznění Tenga Fu-šoua, dalšího následovníka Falun Gongu, který byl zatčen v roce 2008. Byl odsouzen ke čtyřem letům vězení ve věznici Jou-čchuan.

Koncem roku 2011 se na jeho kůži na hlavě objevily velké otevřené rány, které se později pokryly krevními sraženinami (strupy). Následně přišel vězněný muž o zrak a začátkem února 2012 náhle zemřel.

Jeho rodina byla čínskými státními úřady vyzvána, aby o jeho úmrtí s nikým nemluvila. Vedení věznice nechalo bez souhlasu rodiny mrtvého krátce po smrti zpopelnit. Rodina se domnívá, že Teng se stal předmětem testování neznámých léků.

Podle záznamů stránky Minghui.org zaměstnanec vězeňské nemocnice ve městě Jou-čchuan vykřikoval na uvězněného následovníka Falun Gongu přiznání, že v objektu provádějí testování léků na vězních: „My tu děláme pokusy na lidském těle. No a? To je podle státní politiky přípustné a zákonné. Je to příkaz našich nadřízených,“ citovala stránka ze zaznamenané výpovědi.

Několik následovníků Falun Gongu, kteří byli nedávno propuštěni, pod podmínkou anonymity vypověděli, že vězeňští dozorci aplikují drogy i dalším vězňům a nevybírají si pouze následovníky Falun Gongu.

Poté, co jednomu vězni byla vstříknuta droga do těla, začal šilhat a chodit se strnulým pohledem stále dopředu. Aby změnil směr chůze, musel ho někdo natočit jiným směrem, uvádí jedna z výpovědí zveřejněná na stránkách Minghui.org.

Původní článek německé redakce deníku The Epoch Times přeložila M. Ch.