Rostoucí počet lidí důchodového věku ve světě může být dobrou věcí, zejména pro jejich děti, které pracují dlouhé hodiny. Údaje ze sčítání lidu z roku 2011 uvádějí, že u amerických dětí mladších 5 let byli přibližně ve 24 procentech případů primárními pečovateli jejich prarodiče.

A podle studie provedené se staršími ženami není péče o vnoučata jen darem z nebes pro vytížené rodiče, ale může zároveň zbystřit babičkám a dědečkům mysl a snižovat míru demence.

Studie, která byla zveřejněna v časopise Menopause, vyhodnocuje a testuje, zda péče o děti měla nějaký vliv zejména na kognitivní dovednosti, a vycházela z názoru, že udržování společenské aktivity a angažovanosti je spojeno s pozitivním účinkem na celkové zdraví.


Babička chová vnouče. Podle vědců může hlídání dětí omezit výskyt Alzheimera. (judysh/pixabay.com)

Při zkoumání poměrně malé skupiny 186 australských žen po přechodu ve věku od 57 do 68 let autoři studie zjistili, že určitá interakce s vnoučaty je prospěšná. „Údaje naznačují, že nejvyšší kognitivní výkon prokazuje skupina postmenopauzálních žen, které hlídají vnoučata 1 den v týdnu,“ uvedli autoři.

Proč je omezené hlídání dětí tak prospěšné? Dr. Diana Kerwinová z Texas Health Presbyterian Hospital v Dallasu řekla pro televizi KTVT: „Když jsme v kontaktu s jinou lidskou bytostí, naše mozkové buňky pracují rychleji.“

Kerwinová vysvětlila, že když přicházíme do kontaktu s ostatními lidmi, je potřeba použít složitější způsoby uvažování, něž když jen luštíme křížovky nebo se díváme na televizi.      

dite matka babicka
Pomáhat s péčí o vnoučata je nejenom záslušná práce, ale také zdraví prospěšná, tvrdí vědci. (jcall/pixabay.com)

Studie v odborném časopise Menopause zjistila, že péče o vnoučata jeden den v týdnu nejenže pomohla starším ženám s matematickými dovednostmi a prací se symboly, ale také s verbálními schopnostmi. Pro ty, kdo s upovídanými batolaty pravidelně komunikují, by to nemělo být žádným překvapením.

Přestože je třeba provést rozsáhlejší výzkumy o vztahu Alzheimerovy choroby a roli prarodiče, již teď je jasné, že kontakt s vnoučaty je skvělý způsob, jak starším lidem pomoci zůstat zdravými.


Knižní tip Epoch Times
Devět komentářů ke komunistické straně mapuje děsivou historii Komunistické strany Číny. Iniciovala hnutí, díky kterému vystoupilo ze „strany“ a jejích přidružených organizací již přes 300 milionů Číňanů. Zakoupíte na našem E-shopu.


Jedna studie v časopise Journal of Evolution and Human Behavior zkoumající seniory v Evropě (ve věku od 70 do 100 let) zjistila, že hlídání vnoučat vedlo ke snížení úmrtnosti.

Co je možná ještě překvapivější, studie zjistila, že „účinek péče o děti se rozšířil i na ty, kteří nejsou prarodiči a na starší osoby bez dětí, kteří pomáhali mimo jejich rodiny.“ Tato studie se zaměřila na muže a ženy, což ukazuje, že i dědové mohou těžit ze stejných principů.

Autorka studie Sonja Hillbrandová řekla agentuře Reuters: „Toto spojení by mohlo být mechanismem hluboce zakořeněným v naší evoluční minulosti, kdy pro přežití lidského druhu byla pomoc s dětmi zásadní.“

Nic se nemá přehánět

Společným rysem všech studií je však to, že příliš velká odpovědnost za děti může prarodiče stresovat a vést ke zhoršeným zdravotním výsledkům. Studie v Menopause zjistila, že pokud byly starší ženy zapojeny do péče o děti pět dní v týdnu, jejich výkon v testech kognitivních dovedností poklesl.

Zdá se tedy, že rozumná míra hlídání vnoučat může být pro prarodiče skvělá, ale být znovu „rodič“ je přespříliš únavné a stresující.

Jak Sonja Hilbrandová vysvětlila agentuře Reuters: „Pokud vás intenzita poskytované pomoci nestresuje, můžete udělat něco dobrého pro ostatní i pro sebe.“ A to je pro prarodiče a samozřejmě i pro vnoučata báječná zpráva.

Přeloženo z anglického originálu. Článek redakčně zkrácen.