Dokumentarista Jan Látal dělal minulé dva dny skype rozhovory s lékaři napříč republikou, které zveřejnil na YouTube kanálu GoschaTV1. Jejich prosby směrem k veřejnosti se víceméně opakují – buďte zodpovědní.

  • Nepřetěžujte zbytečně zdravotnický systém, třeba ho budou brzy potřebovat i vaši blízcí.
  • Striktně dodržujte doporučení ohledně nošení roušek, sociální izolace a mytí rukou. Oddálíte tak nápor na zdravotnický systém.
  • Chraňte své starší rodiče a prarodiče před nákazou.
  • Dodržováním pravidel chráníte ohrožené skupiny, tedy hlavně seniory, nemocné i samotné zdravotníky.

Ve videu vystupují tito lékaři a zdravotníci: MUDr. Zuzana Švadlenková (praktický lékař pro dospělé, Praha 6), Eliška Šafránková (medička 5. ročník), MUDr. Petr Smejkal (hlavni infektolog a epidemiolog IKEM Praha), Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD. (přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol), Kateřina Fuxová (medička 5. ročník), Viola Nedvědová, DiS. (zdravotní záchranářka), Dana Mokrá (lékařka JIP, Interní klinika FN Motol) a MUDr. Petr Kolouch MBA (ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy).