Barbara Danza

31. 5. 2020

„Vlídnost je jazyk, který slyší i hluchý a vidí i slepý.“ – Mark Twain

Ze všech nadějí a snů, které do svých dětí vkládáme – že budou šťastné, úspěšné a samostatné, že si dokáží jít za svým, zanechají za sebou na světě kus práce a zůstanou samy sebou – snad nejdůležitější z toho všeho je doufat, že z nich vyrostou dobří lidé.

Abychom v nich ducha dobrosrdečnosti zaseli, musíme jim sami jít příkladem a klást na laskavost patřičný důraz. Tady je osm způsobů, jak jako rodiče můžete své děti k dobrotě inspirovat.

1. Buďte na ně hodní

Jak řekl Robert Green Ingersoll: „Laskavost je jako sluneční paprsky, v nichž roste ctnost.“ Jako rodič brzy pochopíte, že děti budou dělat to, co budete dělat vy. Velice působivým způsobem, jak učit děti laskavosti, je být na ně hodný.

To může znamenat například ocenit, když vám pomůžou, omluvit se jim, když uděláte chybu, pečovat o ně a pomáhat jim, překvapovat je, vážit si jich a mluvit na ně pozitivně.

2. Upřednostňujte vlídnost

Jak prohlásil Will Durant inspirovaný Aristotelem: „Jsme to, co opakovaně děláme. Vyniknout tedy není věcí činu, ale návyku.“ Když si v rodině stanovíte laskavost jako prioritu, je velice pravděpodobné, že se pro vaše děti stane důležitou součástí jejich povahy.

Nezapomeňte důležitost vlídnosti zmiňovat tu a tam při komunikaci s dětmi – připomeňte jim, aby byly hodné, když odchází do školy, hrát si s kamarády a podobně.

20170221-deti2
Ilustrační foto. (Pixabay) 

3. Všímejte si dobroty u druhých

Jak uvedl George Elliston: „Jak krásný může den být, když do něj vstoupí laskavost.“ Dobře si všímejte laskavosti u druhých a chvalte ji, když na ni narazíte. To samé učte i své děti, aby si uvědomily, že je to něco podstatného.

4. Berte ohled na druhé

Moudrý Seneca prohlásil: „Všude, kde je lidská bytost, je příležitost k dobrotě.“ Laskavost je z velké části o opuštění své sobeckosti a o schopnosti myslet na druhé. Jako rodiče máme nepřeberné množství šancí, jak tento koncept ukázat a předat svým dětem.

5. Mluvte o tom, jak slova a činy působí na druhé

Americký psycholog William James je autorem výroku: „Chovejte se, jakoby na tom, co děláte, záleželo. Opravdu na tom záleží.“

Jak děti, tak dospělí snadno podceňují, jaký účinek na druhé má to, co dělají a říkají. Pomáhat dětem zapamatovat si, že jejich slova a skutky mají na druhé dopad, jim může pomoci v lepším uvědomění si, jak důležité je být laskavý.

6. Poučte je z chyb

Britský básník Alexander Pope napsal: „Chybovat je lidské, odpustit je božské.“ Když se děti setkají s hrubým chováním ze strany druhých, mají příležitost vzít si z toho ponaučení. Můžete je vést k tomu, aby si uvědomily své nepříjemné pocity a snažily se je nevyvolávat u druhých.

Můžete jim vysvětlit, aby se pokusily pochopit, co k takovému chování dotyčného (dotyčnou) vede, a mít s nimi soucit. Takovéto jednání v nich může utužit pochopení toho, jak důležité je být k druhým hodný.

20170221-deti3
Ilustrační foto. (Pixabay) 

7. Nezapomínejte na vděk

„Moudrý muž, kdo se netrápí za věcmi, jichž se mu nedostává, ale vesel je z těch, které má,“ pronesl kdysi Epictetus. Pěstovat v dětech pocit vděčnosti a hojnosti je naplní schopností projevit druhým svou dobrotu. Všímejte si maličkostí a všeho, čeho se vám dostává, a berte to s povděkem.

8. Učte děti slušnému chování

Jak napsala soudobá spisovatelka Claire Stranbergová: „Učit děti slušně se chovat znamená učit je laskavosti, ohleduplnosti a úctě.“ Dětem sice může chvíli trvat, než si slušné vychování osvojí, ale jakmile si tento zvyk vybudují, nebude pro ně tak těžké aplikovat ohleduplnost, nesobeckost a vlídnost v každodenním životě.

Z anglického originálu přeložil Ondřej Horecký.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Staří odcházejí, mladí nechtějí. Jak české zemědělství zápasí s palčivým nedostatkem pracovních sil
Staří odcházejí, mladí nechtějí. Jak české zemědělství zápasí s palčivým nedostatkem pracovních sil

Malé platy, vysoký zápřah, špinavá práce, enormní byrokracie, to vše snižuje u mladých lidí atraktivitu zemědělství. Je farmařina opravdu na vymření? Jak se bude agrární sektor vyvíjet do budoucna? To vše se dozvíte v naší reportáži.

Z Německa odchází další špičkové firmy
Z Německa odchází další špičkové firmy

Počet podniků, které opouštějí Německo, je vyšší než za posledních 15 let. Známá jména jako Meyer Burger, Landliebe a Miele jsou jen špičkou ledovce. BDI předpokládá, že více než 40 % malých a středních podniků zvažuje odchod.

I když úřady tvrdí, že vakcíny proti covidu jsou bezpečné, očkovaní dárci krve mají určitá omezení
I když úřady tvrdí, že vakcíny proti covidu jsou bezpečné, očkovaní dárci krve mají určitá omezení

V ČR by dárce krve neměl jít na odběr v určité lhůtě po očkování proti covidu. V USA se dárcův očkovací stav zjišťuje, i když důvody tohoto požadavku nejsou přehledné.

Maďarský parlament schválil vstup Švédska do NATO
Maďarský parlament schválil vstup Švédska do NATO

Maďarský parlament dnes schválil vstup Švédska do NATO.

Kde vzniká imunita? Možná budete překvapeni
Kde vzniká imunita? Možná budete překvapeni

Možná budete překvapeni tím, kolik různých typů imunitních buněk vaše tělo má a jak účinně navzájem spolupracují. Ještě zajímavější je, že většina těchto imunitních buněk vzniká v kostní dřeni…