Senát dnes bude projednávat návrh zákona o distribuci očkování proti onemocnění COVID-19. Návrh již prošel Poslaneckou sněmovnou, která zamítla připojit k zákonu dodatek navrhovaný poslankyní SPD Karlou Maříkovou. Dodatek měl zaručovat dobrovolnost očkování a zamezovat jakémukoliv znevýhodňování občanů, kteří očkování nepodstoupí.

Zákon upravuje pravidla pro distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku proti onemocnění COVID-19, pravidla o náhradě případné újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky.

Zákon také obsahuje změny zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním
pojištění a změny a doplnění některých souvisejících zákonů.

Díky zákonu bude moci Ministerstvo zdravotnictví za účelem zajištění očkování k distribuci léčivých přípravků používat prostředky státního rozpočtu.

Podle návrhu zákona bude stát muset osobě, jež se nechala léčivým přípravkem očkovat, nahradit případnou újmu způsobenou očkováním, která povede ke „zvláště závažnému ublížení na zdraví očkovaného, vytrpění bolesti, ztrátě na výdělku nebo ztížení společenského uplatnění“.

Průběh očkování budou potom řídit jednotlivé zdravotní pojišťovny podle instrukcí státu.

Z důvodové zprávy mimo jiné vyplývá, že nákup očkovacích látek proti wuchanskému koronaviru SARS-CoV-2 je centralizován ze strany
Evropské komise, která bude zajišťovat rozdělení mezi jednotlivé členské státy.

„Evropská komise uzavřela dohodu se všemi členskými státy tak, aby mohla jejich jménem jednat s výrobci kandidátních vakcín. Ve smlouvě se mj. členské státy zavazují k tomu, že nebudou individuálně jednat s výrobci a podrývat tak společnou vyjednávací pozici EU,“ uvádí důvodová zpráva vlády ČR.

Dohoda rovněž poskytuje možnost navýšit finanční prostředky, kterými Komise disponuje, z národních rozpočtů tak, aby bylo umožněno jednání s co nejvíce možnými výrobci. Za tím účelem bylo přijato rozhodnutí Komise o schválení dohody s členskými státy o pořízení očkovacích látek proti COVID-19 jménem členských států a souvisejících postupech.