Názor

V době, kdy se společnosti YouTube, Twitter, Facebook i Google rozhodly cenzurovat další téma, prezidentské volby v USA, se vracíme k rozhovoru novináře Romana Zahrádky s husitským farářem Mgr. Rudou Špačkem z června 2020.

Farář jednoho dne zjistil, že mu společnost YouTube zrušila účet a smazala veškerý jeho obsah. Toto smazání proběhlo v rámci „opatření“ proti šíření „nevhodného obsahu“ o současné pandemii wuchanského koronaviru.

Toto novodobé „moderování“ veřejné diskuse se stává silnou hrozbou pro svobodu slova a zabraňuje diskusi o hledání různých východisek ze vzniklé situace. Řešení se nyní může na internetu hledat pouze v určité oblasti definované těmi, kteří ovládají kanály, sociální sítě a vyhledávače.

Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu.“ – Listina základních práv a svobod

Rozhovor vznikal v době, kdy byl právě faráři Rudovi mazán jeho kanál. „Když vydržíte zhlédnout celý rozhovor, tak pochopíte, proč se ,systém‘ a lidé, kteří za ním stojí, podobně smýšlejících lidí ,bojí‘ a proč pomalu přitahuje šrouby,“ uvádějí autoři videa.

Samozřejmě nemusíme sdílet názory pana Špačka ani nemusíme věřit všemu, co říká, a měli bychom si být schopni informace do určité míry ověřovat. To by nám ovšem nemělo bránit poslouchat odlišné názory jiných lidí, dělat si na ně vlastní názor a vést konstruktivní veřejnou diskusi.

„Člověk postupně přijde na to, že nic se neděje náhodou a že i slavný koronavirus je tady za určitým účelem. Teď záleží na nás, jak se k tomu postavíme,“ říká Rudolf Špaček. „Jestli to budu chápat jako něco ryze negativního, anebo na tom koronaviru najdu i takový svůj odrazový můstek. Jestli ho pochopím správně. Já jako farář mohu říci, že nic se neděje bez Boží vůle.“

„Totálně to promění naši současnost. Celý ten koronavirus nám přichází sdělit skutečnost, že lidstvo vyjelo z dráhy,“ říká Rudolf Špaček.

Myšlenky, názory a postoje vyjádřené panem Rudolfem Špačkem nejsou postoji deníku The Epoch Times. Jedná se o jeho využití svobody slova, kterou mu zaručuje Ústava ČR, aby vyjádřil svůj názor a svobodně jej šířil.

Listina základních práv a svobod, Oddíl druhý, Článek 17, říká: „Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu.“ zdroj