Současný nouzový stav byl vládou ČR vyhlášen 5. října 2020 z důvodu zhoršené epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2. Na základě předchozích souhlasů udělených Poslaneckou sněmovnou vláda opakovaně rozhodla o jeho prodloužení. V současné době je nouzový stav opětovně prodloužen do 22. ledna 2021.

Vláda rozhodla o přijetí stávajících krizových opatření od 11. ledna:

– návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních se připouštějí za konkrétních podmínek, a to, že návštěvník musí mít minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95, výjimku mají děti, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest. Návštěva nemá přesáhnout 30 minut. Zúčastnit se mohou pouze dvě osoby.

– návštěvu zdravotnického zařízení lez vykonat jen po podrobení se POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem. Výjimku mají osoby, které nemoc již prodělaly v době před 90 dny a donesou potvrzení – při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

– u všech poskytovatelů zdravotních služeb omezuje přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení tak, že přítomnost třetí osoby při porodu lze připustit pouze v případě, že jsou splněny podmínky, že jí je rodič dítěte nebo někdo ze společné domácnosti, musí mu být změřena teplota, která nesmí přesahovat 37,0 °C a nesmí mít jakékoliv příznaky onemocnění COVID-19. Ochrana úst a dýchacího ústrojí je samozřejmostí.

– seniory u všech poskytovatelů sociálních služeb v domovech lze navštívit omezeně, podmínkou návštěvy je před zahájením návštěvy podrobení se POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; opět lhůta 90 dnů s potvrzením o prodělání nemoci. Další podmínkou návštěvy je minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95, s výjimkou dětí do 15 let, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest.

– v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

Dále se vláda usnesla:

Usnesení č. 12: Prodloužení krizových opatření (omezení volného pohybu, omezení prodeje a poskytování služeb, určené školy pro IZS, omezení činnosti úřadů)
  • Usnesení č. 13: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
  • Usnesení č. 14: Krizové opatření o činnosti zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb
  • Usnesení č. 15: Prodloužení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním testování osob
  • Usnesení č. 16: čj. 11/21 Vydání rozhodnutí o prominutí příslušenství daně v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) a formulace podmínky neexistence nedoplatků v rámci poskytování prostředků státního rozpočtu.

Více informací:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/