Milan Kajínek

5. 3. 2021

„Pokrytí 5G signálem stále rozšiřujeme. Zatím jsme pokryli 15 % populace Prahy a nejrychlejší internet si užijete i v metru. 5G síť je vám k dispozici také v Kolíně, Bílině a části Plzně,“ uvádějí oficiální stránky společnosti O2.

Nabízejí také 5G telefony a 5G internet. Zatímco firma O2 opěvuje „nové technologie“, na kterých spolupracuje s čínskou společností Huawei, s níž má mateřská skupina PPF podepsané memorandum o porozumění, ozývá se také řada hlasů, které vidí v technologiích mnohá rizika. Měli bychom jim věnovat pozornost a minimálně se sami rozumně zamyslet.

Prof. ing. Peter Staněk, CSc. se na svých stránkách zamýšlí nad tím, zda „je 5G dobrý vynález?“

„Máte řadu studií ve velkých městech, kde 5G působí na vaše soustředění, zhoršení vašeho zraku a problémy s energií, máte pocit vyčerpanosti a tak dále,“ píše profesor Staněk. „A když to chcete vzít analogicky – mobily prý vůbec neškodí. Tak proč je máte odkládat v jiné místnosti, nemáte telefonovat mobilem více než hodinu denně, nemáte je používat přímo na těle, ale máte je mít minimálně ve vzdálenosti 3 až 4 milimetry od kůže. A je to opravdu jenom zahřívání vaší kůže elektromagnetickými vlnami, nebo mobil zasáhne vaše kraniální struktury?“

Staněk také upozorňuje na to, že velké korporace mají „gigantické prostředky na manipulování veřejného mínění, včetně vědecké fronty“.

„Mobilní operátoři, kteří jsou dnes nejbohatšími firmami na planetě, mají neomezené prostředky na to zformovat názor vědecké fronty tak, jak potřebují,“ míní Staněk. „Tedy že je to neškodné, i když víte, že v řadě případů studie ukázaly nejenom potencionální klinické důsledky.“

„A samozřejmě máte další otázku,“ zamýšlí se profesor. „Jestliže elektromagnetické vlnění narušuje magnetické pole zeměkoule, jaký vliv budou mít tisíce satelitů rozmístěných kolem planety v rámci 5G na fungování elektromagnetického pole planety? Je to opět konspirace, nebo budete mít pocit, že se vám Allenovy pásy, které nás chrání před kosmickým a slunečným větrem a tak dále, vůbec nezmění? A co takhle skutečnost, že každý z nás, včetně rostlin, má magnetické pole? To na to nebude mít vůbec žádný vliv?“

Jaké signály už dnes „létají vzduchem“ – wifi, rádio, telefon, 5G…

5g
Sítě a signály ozařující planetu. (Volné dílo)

Nedávno proběhla Evropou vlna odporu a znepokojení z nově zaváděných 5G sítí. Kritika se odvolává na to, že nikdo nezkoumá vliv 5G sítí na zdraví člověka. Zároveň je na místě se zamyslet nad tím, kolik signálů a vln již nyní lidé produkují a kolik takových signálů létá vzduchem.

Člověk je vystaven celé řadě neviditelných signálů a vln. Jaký je jejich spojitý vliv na naše zdraví, psychickou pohodu a schopnost dosáhnout zklidnění a relaxace?

Vliv na člověka to samozřejmě má, a to jak v krátkodobém, tak i dlouhodobém měřítku. Otázkou je, kolik z našeho klidu a pohodlí mohou takové signály ukrajovat a jak velké účinky na nás může mít jejich jednotlivé, ale také spojité působení (pokud jsme vystavováni všem najednou).

Pokud se vrátíme ke zmiňovaným 5G sítím, v České republice vznikly na toto téma dvě stránky, z čehož důvěryhodně působí pouze jedna.

První stránkou na toto téma je EMFsmog, kterou provozuje spolek Life Resonance, z. s. Autoři stránek jsou veřejně prezentováni zde. Stránky otevřeně uvádějí, že na základě přednášky Martina Novotného „EMF: Grilování za podpory státu“ z jara 2019 se rozhodli zkoumat a informovat o oblasti elektro-magnetického záření.

EMFsmog uvádí, že má zájem na tom poskytovat neodborné veřejnosti fakta, která podle nich zájmové skupiny (mobilní operátoři, poskytovatelé technologií, Český telekomunikační úřad), ale ani instituce zodpovědné za veřejné zdraví (Ministerstvo zdravotnictví ČR, Úřad hlavního hygienika) občanům neposkytují.

Podle stránky je pro zdraví člověka lepší nevystavovat tělo tak velkému množství elektro-magnetického záření. Radí každé domácnosti zrušit wi-fi připojení a přejít zpět na zásuvkové připojení. Doporučuje také upustit od 5G technologií a aktivně snižovat zatížení člověka i přírody elektro-magnetickým zářením, které produkují moderní technologie.

Druhou je Stop5G provozovaná neznámými autory, kteří nezveřejňují svoji identitu, což je samo o sobě podezřelé, a zároveň snižuje jejich důvěryhodnost. Informace sdílené na stránkách obsahují prohlášení, že 5G síť bude využitelná jako zbraň, která bude moci vysílat (dle libovůle toho, kdo ji ovládá) škodlivé, paralyzující nebo smrtelně nebezpečné vlny.

Stránky Stop5G také spojuje účinek 5G sítě s epidemií koronaviru nebo dokonce naznačuje, že symptomy, které se objevují v souvislosti s nakažením koronavirem, jsou ve skutečnosti účinky 5G sítě. Dále uvádí, že 5G síť bude působit negativně na lidský mozek a bude mít další negativní účinky.

Veřejné slyšení o 5G sítích v Senátu USA (2019)

Zajímavostí v tomto tématu je bezesporu veřejné slyšení, které v únoru 2019 pořádal americký senátor Blumenthal na téma výzkumu účinků 5G sítí na zdraví člověka.

Blumenthal stručně shrnul fakta o tom, že ke zprovoznění nových 5G sítí bude zapotřebí zbudovat miliony menších vysílacích stanic, protože 5G sítě využívají vlny s nižším kmitočtem a nemohou mít velký dosah. Na jeho otázku, zda někdo z mobilních společností financoval nezávislý výzkum vlivu takových vysílačů na zdraví člověka, nikdo z nich nepodal kladnou odpověď.

Zástupci společností uvedli, že jsou pro to, aby vznikaly takové studie, a že oni sami se řídí tím, co jim říkají vědci, protože nejsou experty na tyto otázky.

Jak Blumenthal uvedl, budou vysílače umisťovány v blízkosti obytných čtvrtí, škol a pracovišť, a je tedy logické uvažovat nad tím, jaký budou mít vysílače vliv na zdraví lidí, kteří se budou dlouhodobě nalézat v jejich blízkosti. Nikdo z přítomných zástupců mobilních společností nevěděl o tom, že by v této oblasti probíhal nějaký výzkum.

Senátor se zajímal o ukončené nezávislé výzkumy biologických účinků vyzařování antén pro provoz 5G sítí. Podle přítomných neexistují žádné podpůrné výzkumy těchto účinků, přesto však ujišťují, že bude vysílání slabé a nemělo by mít závažné účinky na člověka, byť to nemohou doložit nezávislým výzkumem. Viz video níže…

Související témata

Související články