ČR – Až 75 000 korun dostanou formou mimořádné odměny lékaři a další zdravotnický personál v zařízeních poskytujících lůžkovou péči o pacienty s COVID-19. Mimořádné odměny za nasazení během epidemie dostanou i pracovníci v nezdravotnických profesích a v sociálních službách. Vláda schválila i dva nové podpůrné programy pro podnikatele postižené dopady koronavirové krize v roce 2021.

Převozy pacientů mezi Českou republikou a dalšími evropskými státy by měly být dle rozhodnutí vlády hrazeny z prostředků státního rozpočtu. Vláda rovněž jednala ohledně nebezpečnějších mutací koronaviru na českém území. Pacienti, u nichž se prokáže nákaza jihoafrickou mutací nebo rizikový kontakt s takto nakaženou osobou, budou muset nejdříve po 14 dnech od pozitivního testu či od posledního kontaktu absolvovat ještě jeden PCR test s negativním výsledkem.

Vláda odsouhlasila také dva nové dotační programy na pomoc podnikatelům postiženým dopady vládních protiepidemických opatření a koronavirové krize obecně. Oba jsou alternativou současných covidových programů s výjimkou Antiviru a Covid – Nájemné.

První program Covid 2021 bude dotací na provozní náklady ve výši až 500 korun na den za každého zaměstnance v pracovním poměru včetně spolupracujících osob a jednatelů se smlouvou o výkonu funkce jednatele. Alternativou pro podnikatele bude program Covid – Nepokryté náklady. O pomoc z tohoto programu si budou moci zažádat ti podnikatelé, pro které nebude program Covid 2021 výhodný, či ty subjekty, které doposud nemohly získat odpovídající podporu, protože neprovozují svou činnost v provozovně na základě nájemní smlouvy či nemají zaměstnance. Programy jsou založeny na podmínce poklesu obratu nejméně o 50 procent za rozhodné období (leden a únor 2021) ve srovnání se stejným obdobím roku 2019.

Dalších osm miliard korun přidá vláda na pokrytí nákladů cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus v letošním roce. Důvodem navýšení alokace je skutečnost, že vláda 22. února rozhodla o prodloužení programu Antivirus do 30. dubna, s čímž původní schválený rozpočet programu nepočítal.

Ministerstvo financí současně také prodlouží možnost podat daňové přiznání do 3. května, resp. do 1. června.

Vláda rovněž rozhodla o odvolání MUDr. Jarmily Rážové, Ph.D. ze služebního místa hlavního hygienika, a to ke dni 14. března 2021. Od 15. března bude pověřena zastupováním hlavního hygienika MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D., a to do doby jmenování nového hlavního hygienika.