Případ Robert Tempel

PRAHA: Reportáž přímo ze soudní síně.

Soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Robert Fremr 14. října 2021 rozhodl v kauze Roberta Tempela výrokem „Odvolání státního zástupce se zamítá“. Tím potvrdil výrok o nevině obžalovaného z roku 2007. Dodnes, nyní již nevinný Tempel, strávil ve vězení za údajnou vraždu více než 5 let. Podle obhajoby Tempela nadále nelegálně zadržuje věznice Bělušice…

Soudce Fremr oficiálně potvrdil, že klíčový svědek obžaloby v kauze Tempel, pan Lubomír Václav, zemřel 2. listopadu 2014. Příčina jeho smrti nebyla u soudu diskutována.

Během soudního jednání nebyl dodán žádný nový důkaz ani svědectví. Soudce Fremr zamítl požadavky státní zástupkyně Mgr. Věry Brázdové na „doplnění dokazování“ jako „nedůvodné“, neboť již byly veškeré výslechy a důkazy provedeny a žádné nové skutečnosti nebyly soudu předloženy.  

Případ získal mezinárodní pozornost poté, co se dostal k Evropskému soudu pro lidská práva, který rozhodl, že byl Tempel odsouzen protiprávně, a prohlásil, že se jedná o „selhání českého justičního systému“ (více zde). Ke stejnému závěru následně došel český Ústavní soud (pdf), který zhodnotil postup soudce JUDr. Jiřího Lněničky (Vrchní soud v Praze) jako protiprávní a výrok Krajského soudu v Praze o vině obžalovaného vyhodnotil jako neplatný.

Celá věc se vrátila do roku 2007, kdy byl Tempel počtvrté shledán Krajským soudem v Plzni jako „nevinný z dvojnásobné vraždy“. Případ byl odebrán soudci Lněničkovi a dostal ho soudce Fremr, který v minulosti působil u Mezinárodního soudního dvoru v Haagu. Fremr shledal, že v soudním procesu „nebylo dokázáno, že by čin provedl obžalovaný“.

Nyní nevinný Tempel je stále ve vězení. Podle obhajoby, advokátů JUDr. Jaroslava Ortmana, CSc. a JUDr. Jakuba Kříže, Ph.D., měl být Tempel propuštěn z vězení vzápětí po výroku Ústavního soudu 29. července 2021. Přesto je do dnešního dne „nezákonně“ zadržován ve vězení Bělušice, uvedl Kříž a prohlásil, že jeho zadržování je „dalším selháním české justice“ v tomto případu. Více zde…

Věznice Bělušice vysvětluje jeho zadržování tím, že Tempela ihned po zproštění viny z vraždy zadržují kvůli jinému trestu z minulosti. Údajně se jedná o porušení podmínky, za což mu soud nařídil odpykat trest v délce 457 dní.

Podle dokumentu, který deník Epoch Times získal a je podepsán ředitelem věznice Mírov, byl tento trest nastoupen 27. května 2015 a ukončen 26. srpna 2016 (jpg1jpg2). Obhájce JUDr. Kříž před soudem v Praze 14. října 2021 uvedl, že ze základní právní logiky již Tempel trest dávno odpykal a navíc strávil ve vězení více než 5 let kvůli obvinění, z něhož byl nyní zproštěn. Proto neexistují zákonné důvody pro jeho další zadržování.

O propuštění Tempela z vězení nyní rozhoduje český Ústavní soud, který má výrok ve věci oznámit 19. října 2021.

Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem (pdf) a Vrchní soud v Praze (zdroj) tvrdí, že Tempel od 29. července 2021 vykonává zbytek trestu odnětí svobody v délce 457 dnů, z něhož byl podmínečně propuštěn 3. května 1999.


Sestavení soudu

Soudní senát: předsedá soudce JUDr. Robert Fremr, členové Mgr. Petr Hovorka a JUDr. Michaela Pařízková.

Obžaloba: Státní zástupkyně Mgr. Věra Brázdová (Krajské státní zastupitelství v Plzni)

Obhájci: Advokáti JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.