„Nespravedlnost kdekoliv ohrožuje právo všude.“ – Martin Luther King

Na Vrchní soud v Praze, ale i Krajské státní zastupitelství se snáší kritika za to, že nechávají zadržovat ve věznici Bělušice u Mostu Roberta Tempela, kterého již 29. července 2021 Ústavní soud zprostil všech odsuzujících rozsudků ve věci obvinění z dvojnásobné vraždy. (pdf

Tempel by měl být podle obhájců již 25 dní na svobodě. Právní experti, se kterými deník Epoch Times případ konzultoval, se podivují nad chováním soudu i státního zastupitelství, protože Tempel strávil již 5 let ve vězení kvůli rozsudku, který Ústavní soud svým výrokem zrušil.

Vrchní soud v Praze i Krajské státní zastupitelství v Ústí n. Labem tvrdí, že Tempela zadržují kvůli porušení podmínky z roku 1999. Tento trest však měl být podle dokumentu podepsaného ředitelem věznice Mírov nastoupen 27. května 2015 a ukončen 26. srpna 2016. (jpg1, jpg2)

Po zprošťujícím výroku Ústavního soudu z 29. července 2021 se případ vrátil zpět do bodu, kdy byl Tempel Krajským soudem v Plzni počtvrté zproštěn viny. Zproštění soudu však v té době nenabylo právní moci. Přesto Vrchní soud v Praze trvá na jeho zadržování. Podle právních expertů je chování soudce i státního zástupce právně neobhajitelné.

Kritika postupu justice

Technicky a podle právní logiky byl si měl každý odsouzený tresty odpykávat postupně, od prvního po ten poslední. Po odpykání trestu za porušení podmínky měl Tempel nastoupit trest za loupež a nakonec nastoupit třetí trest, odnětí svobody na doživotí.

Nyní je situace podle soudu a státního zastupitelství taková, že Tempel údajně odpykal trest za loupež z dubna 2005. Potom nastoupil doživotní trest, který mu byl po více než 6 letech zrušen. A nyní nastoupil zbytek trestu z roku 1999.

Vyjádření soudu i státního zastupitelství je v rozporu s výše zmiňovaným zápisem potvrzeným Okresním soudem v Sokolově a ředitelem věznice Mírov (jpg1, jpg2). Dále je také v rozporu s právní logikou. Poté co Ústavní soud zrušil odsuzující rozsudek, je jasné, že Tempel již kvůli tomuto rozsudku seděl ve vězení více než 6 let. Vrchní soud v Praze a Krajské státní zastupitelství v Ústí n. Labem nyní tvrdí, že těchto 6 let vězení bylo sice vykonáno, ale nepočítá se za vykonání trestu odnětí svobody.

Nehledě na výše uvedený dokument by měl být Tempel dle normální právní logiky propuštěn, protože trest za porušení podmínky v délce 457 dní si již během oněch 6 let odpykal.

„U Okresního soudu v Sokolově jsem podal potřebné návrhy za účelem ukončení výkonu trestu,“ řekl stránce Seznam Zprávy 5. srpna 2021 Tempelův obhájce, advokát Jakub Kříž. „Pokud budou soudy trvat na výkonu již jednou vykonaného trestu, nezbyde, než se znovu obrátit na Ústavní soud.“

„Robert Tempel jistě není žádný beránek a vzor neposkvrněnosti, ale to nehraje naprosto žádnou roli, protože i ten největší zločinec má právo na spravedlivý proces,“ říká Václav Peričevič ze spolku Šalamoun, který dlouhodobě podporuje nezávislost justice v ČR. „I když se to nerado poslouchá, čím více ten proces bude spravedlivý, tím více to posiluje roli právního státu, vážnosti a důvěryhodnosti české justice, která však v tomto případě naprosto a zcela selhala.“

Vraždy, které byly předmětem žaloby, se staly v roce 2001 na Sokolovsku. Zemřel při nich prodejce aut a kamarád Roberta Tempela. Jeden z mužů byl zastřelen a druhý usmrcen úderem těžkého předmětu. (Více o případu zde)

Krátká retrospektiva případu

Robert Tempel u Vrchního soudu v Praze 2. prosince 2009. (Martin Pekárek / CNC / Profimedia)
Robert Tempel u Vrchního soudu v Praze 2. prosince 2009. (Martin Pekárek / CNC / Profimedia)

Robert Tempel byl v roce 1996 odsouzen za loupež a nedovolené ozbrojování. Po třech letech byl v květnu 1999 propuštěn na podmínku. O několik let později byl opět obviněn z loupeže a nedovoleného ozbrojování, navíc ještě z dvojnásobné vraždy. Soud ho opakovaně, celkem čtyřikrát zprostil viny ve věci vraždy a nedovoleného ozbrojování. Byl však shledán vinným ve věci loupeže. Proto mu byl vyměřen trest 457 dní odnětí svobody za porušení podmínky z května 1999. Za loupež dostal 13 let a šest měsíců.

Do dnešního dne strávil ve vězení více než 19 let. Tedy oba dva tresty, které měly dohromady trvat 14 let a 9 měsíců, si již odpykal. Navíc strávil 5 let ve vězení kvůli odsouzení za dvojnásobnou vraždu, které Ústavní soud zrušil 29. července 2021.

Vrchní soud v Praze i Krajské státní zastupitelství v Ústí n. Labem jej však stále zadržují ve vězení, jaké k tomu mají zákonné důvody?

Odůvodnění justice

Krajské státní zastupitelství v Ústí n. Labem 17. srpna 2021 odpovídá na dotaz spolku Habeas Corpus, že „Robert Tempel je ve věznici Bělušice držen na základě rozsudku Okresního soudu v Sokolově ze dne 19. 2. 1996, který nabyl právní moci dne 29. 4. 1996 a z něho vyplývajícího Usnesení Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 4. 3. 2005, které nabylo právní moci dne 19. 4. 2005, jímž bylo rozhodnuto o vykonání zbytku trestu odnětí svobody od podmíněného propuštění v trvání 457 dnů.“ (pdf)

Vrchní soud v Praze odpovídá shodně a odvolává se na případ z roku 1996. „Z výkonu tohoto trestu odnětí svobody byl obžalovaný sice podmíněně propuštěn, nicméně usnesením Okresního soudu Karlovy Vary ze dne 4. března 2005 mu byl zbytek tohoto trestu pravomocně přeměněn v nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 457 dnů,“ uvedl vrchní soud v usnesení, o němž informovaly Seznam Zprávy. (zdroj)

Podrobnější retrospektiva

Níže uvedená retrospektiva vychází částečně z dokumentu Evropského soudu pro lidská práva, který spadá pod Radu Evropy a mapuje případ stížnosti Tempel vs. Česká republika. (zdroj)

 • 29. dubna 1996 byl Robert Tempel shledán vinným trestnými činy loupeže a nedovoleného ozbrojování a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce pěti let a šesti měsíců.
 • 3. května 1999 byl podmíněně propuštěn. Zbývá mu ještě 457 dní trestu, který mu bude odpuštěn, pokud se ve zkušební době 5 let nedopustí dalších trestných činů.
 • 4. března 2002 byl Tempel obviněn z vraždy dvou osob spáchané dne 20. srpna 2001.
 • 10. ledna 2003 byl rovněž obviněn z loupeže a nedovoleného ozbrojování.
 • 28. ledna 2003 je obžalován z vraždy dvou osob.
 • 25. dubna 2003 byl obžalován z loupeže a nedovoleného ozbrojování.
 • 2. května 2003 Krajský soud v Plzni tato řízení spojil ke společnému projednání.
 • 4. března 2005 Okresní soud v Karlových varech rozhodl, že Tempel vykoná zbytek trestu (v délce 457 dní), z něhož byl podmínečně propuštěn 3. května 1999 (jpg)
 • 27. dubna 2005 potvrdil vrchní soud odsouzení za loupež. Tempel nastupuje trest v trvání třinácti let a šesti měsíců.
 •  Od září 2004 do března 2007 Krajský soud v Plzni Tempela čtyřikrát osvobodil z obvinění vraždy a nedovoleného ozbrojování. Vrchní soud v Praze ale zprošťující verdikty pokaždé zrušil.
 •  Vrchní soud v Praze odebral případ Krajskému soudu v Plzni a přeložil proces ke Krajskému soudu v Praze. Poté Tempela tento soud pravomocně odsoudil. 26. listopadu 2008 uznal Krajský soud v Praze Tempela vinným trestným činem dvojnásobné vraždy a vyměřil mu doživotní trest odnětí svobody.
 • V roce 2012 sepisuje Albert Žirovnický ve věci Tempelova případu dovolání k Evropskému soudu pro lidská práva a podává stížnost.
 •  25. června 2020 vynesl Evropský soud pro lidská práva konečný rozsudek, v němž konstatoval „dysfunkci ve fungování soudnictví“ v České republice a pochybení soudu v kauze Tempel. (zdroj) Více zde…
 •  Ústavní soud 29. července 2021 ve 13.30 ruší výrok Krajského soudu v Praze (pdf) a vrací jej do bodu, kdy byl Tempel Krajským soudem v Plzni nepravomocně zproštěn viny ve věci nedovoleného ozbrojování a dvojnásobné vraždy.
 •  5. srpna 2021 – Pražský vrchní soud rozhodl, že se Tempel nebere do vazby, a zároveň vydal příkaz k jeho propuštění z výkonu doživotního trestu odnětí svobody. (Zdroj)
 •  Krajské státní zastupitelství v Ústí n. Labem (pdf) a Vrchní soud v Praze (zdroj) tvrdí, že Tempel od 29. července 2021 vykonáná zbytek trestu odnětí svobody v délce 457 dnů, z něhož byl podmínečně propuštěn 3. května 1999.

Retrospektiva vykonaných trestů

Do 3. května 1999 Tempel odpykával trest odnětí svobody na dobu 5,5 roku.

3. května 1999 propuštěn na podmínku. Zbývá mu ještě 457 dní trestu.

4. března 2002 je Tempel vzat do vazby kvůli obvinění z vraždy dvou osob.

27. dubna 2005 nastupuje trest za loupež v trvání 13,5 roku. Tedy do 27. května 2015, protože byl ve vazbě od března 2002.

27. května 2015 nastupuje Tempel zbytek trestu v délce 457 dní, z něhož byl podmínečně propuštěn 3. května 1999 a ukončuje jej 26. srpna 2016. (jpg1, jpg2)

Od 26. srpna 2016 do 29. července 2021 odpykává Tempel doživotní trest odnětí svobody za dvojnásobnou vraždu.

29. července 2021 Ústavní soud zprostil Tempela všech odsuzujících rozsudků ve věci obvinění z dvojnásobné vraždy. (pdf) Do té doby strávil v rámci tohoto rozsudku ve vězení více než 5 let.

Od 29. července 2021 do 24. srpna 2021 je podle obhájců již 25 dní zadržován bez právního opodstatnění.


POZNÁMKA: Právo na spravedlivý proces je jedním ze základních pilířů právních řádů demokratických států, které svým občanům garantují nezávislou a nestrannou soudní moc. Podstatou tohoto práva je možnost domáhat se svých práv u nestranného soudu. Právo na spravedlivý proces se považuje za základní lidské právo a jeho porušení je postižitelné nejenom na zákonné úrovni, ale i prostřednictvím ochrany ústavněprávní. Právo na spravedlivý proces je jedním ze základních znaků demokratického právního státu. (zdroj)