Česká republika neuspěla ve snaze zvrátit rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, který uznal stížnost Roberta Tempela odsouzeného na doživotí za dvojnásobnou vraždu.

Rozsudek se stal konečným a Tempel se nyní může obrátit na český ústavní soud s žádostí o obnovu trestního řízení.

Nehledě na samotný případ vehnalo vyjádření Evropského soudu o „disfunkci ve fungování soudnictví“ v ČR vodu na mlýn, zejména dlouhodobým kritikům stavu českého soudnictví.


„Robert Tempel jistě není žádný beránek a vzor neposkvrněnosti, ale to nehraje naprosto žádnou roli, protože i ten největší zločinec má právo na spravedlivý proces,“ říká Václav Peričevič ze spolku Šalamoun, který dlouhodobě podporuje nezávislost justice v ČR. „I když se to nerado poslouchá, čím více ten proces bude spravedlivý, tím více to posiluje roli právního státu, vážnosti a důvěryhodnosti české justice, která však v tomto případě naprosto a zcela selhala.“

K tématu problémů české justice uveďme například odborný seminář, který se konal v Poslanecké sněmovně 7. září 2020, kde hovořili zejména zástupci nevládních organizací na téma „Spravedlnost a vymahatelnost práva (v ČR)“. Semináře se zúčastnilo více než 100 návštěvníků. Promluvilo zde na 20 řečníků z různých oblastí práva.

Podle drtivé většiny účastníků semináře má český soudní systém značné problémy.

Řečníci hodnotili stav české justice a práva z vlastních zkušeností a dlouhodobé praxe. Zazněly zde odkazy na konkrétní soudní případy. Hovořilo se o práci soudců, státních zástupců, soudních znalců, policie i zákonodárců.

Podle drtivé většiny účastníků semináře má český soudní systém značné problémy, a to jak v oblasti policie, tak v kruzích státních zástupců, soudních znalců i samotných soudců. Více zde…

„V naději sledujeme vichřici u našich sousedů na Slovensku, kde řada soudců, prokurátorů a policistů je ve vazbě,“ uvádí Peričevič. „Takový stav nemá v Evropě vůbec obdoby. Věříme, že i v České republice pořádně zafouká.“

Vážení čtenáři, naší prací vyplňujeme mezery na českém trhu s informacemi. Sledujeme události v Číně i v USA z nezávislého úhlu. Podporujeme tradiční kulturu a vzestup morálních hodnot. Podpořte naši činnost darem, podpoříte tak naše zpravodajství. Děkuji Vám,

Milan Kajínek, šéfredaktor Epoch Times ČR.

Soud ve Štrasburku 

Robert Tempel byl pravomocně odsouzen na doživotí za dvojnásobnou vraždu. Krajský soud v Plzni Tempela 4x osvobodil a Nejvyšší soud rozhodnutí 4x zrušil. Řízení trvalo celkem deset let a jeden měsíc. (Screenshot / YouTube)
Robert Tempel byl pravomocně odsouzen na doživotí za dvojnásobnou vraždu. Krajský soud v Plzni Tempela 4x osvobodil a Nejvyšší soud rozhodnutí 4x zrušil. Řízení trvalo celkem deset let a jeden měsíc. (Screenshot / YouTube)

Štrasburský soud v červnu 2020 stanovil, že má Robert Tempel od státu nárok na odškodné ve výši cca 13 000 eur (342 000 korun), a to i kvůli nepřiměřené délce řízení. Českou republiku tehdy soud kritizoval za „významné selhání justice“ při projednávání případu.

„Jedná se o první případ doživotně odsouzeného v ČR, u nějž shledal Evropský soud porušení práva na spravedlivý proces. Případ poukazuje na systémovou disfunkci trestního soudnictví.“ – Jakub Kříž, advokát

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku vynesl 25. června 2020 rozsudek, v němž konstatoval „disfunkci ve fungování soudnictví“, nikoliv ojedinělé pochybení. Výrok ESLP je vázán na kauzu Tempel, při které byl problém s důkazním materiálem, respektive odsouzením dotyčného poté, co byl čtyřikrát osvobozen.

Dalším případem, který vzbudil pozornost a podle některých expertů ukazuje na disfunkci soudního systému, je případ Kramný. Případů pochybení je však podle nevládních organizací v ČR celá řada.

„Dle názoru soudu konkrétní sled událostí v projednávané věci (případ Tempel) silně naznačuje disfunkci ve fungování soudnictví, což narušuje celkovou spravedlnost řízení.“ – ESLP

„Dle názoru soudu konkrétní sled událostí v projednávané věci (případ Tempel) silně naznačuje disfunkci ve fungování soudnictví, což narušuje celkovou spravedlnost řízení,“ uvedl ESLP. „Na základě těchto skutečností se Soudní dvůr domnívá, že procesní přístup, který v projednávané věci přijal Nejvyšší soud, mohl mít za následek, že Krajský soud v Praze dospěl k závěru, že jediným rozhodnutím, které může být Nejvyšším soudem akceptováno a tím řízení ukončeno, je rozsudek vinen.“

Krajský soud v Plzni Tempela čtyřikrát osvobodil a Nejvyšší soud rozhodnutí čtyřikrát zrušil. Případ byl nakonec postoupen ke Krajskému soudu v Praze, kde byl Tempel v roce 2009 odsouzen na doživotí.

TIP: PŘÍPAD PETR KRAMNÝ – ČASOVÁ OSA UDÁLOSTÍ

Případ Tempel

Robert Tempel (v roce 1996 shledán vinným z loupeže a nezákonného držení zbraně a odsouzen k pětiletému trestu odnětí svobody) byl v březnu 2002 obviněn ze spáchání dvojité vraždy. Jak uvedl Český rozhlas (ČRo), Krajský soud v Plzni Roberta Tempela z obvinění z vraždy čtyřikrát osvobodil. Pražský vrchní soud zprošťující verdikty pokaždé zrušil. Tempel byl pravomocně odsouzen na doživotí až po přesunutí případu ke Krajskému soudu v Praze v roce 2009. Odsoudil ho soudce JUDr. Jiří Lněnička.

Řízení trvalo celkem deset let a jeden měsíc. Stížnost ke štrasburskému soudu podal Tempel v roce 2012. Během vyšetřování pro obvinění z vraždy byl Tempel v lednu 2003 opět obviněn z loupeže a nezákonného držení zbraně.

Krajský soud v Plzni Tempela 4x osvobodil a Nejvyšší soud rozhodnutí 4x zrušil. Řízení trvalo celkem deset let a jeden měsíc.

„Když soud prvního stupně odmítl uznat jeho vinu (z dvojité vraždy), odvolací soud protiprávně a v rozporu se zásadou soudu zřízenou zákonem postoupil věc jinému soudu prvního stupně, který svévolně posoudil důkazy jako odvolací soud, čímž porušil zásadu bezprostřednosti,“ cituje Evropský soud pro lidská práva z obsahu podané stížnosti.

Evropský soud pro lidská práva „shledal dvojí porušení práva na spravedlivý proces. Jednak v délce trestního řízení a v tom, jak bylo trestní řízení vedeno,“ řekl pro iROZHLAS.cz vládní zmocněnec při Evropském soudu pro lidská práva Vít Schorm.

Podle europoslance Tomáše Zdechovského došlo k „porušení článku 6 odst. 1 Úmluvy z důvodu neexistence spravedlivého procesu“.