Česká republika neuspěla ve snaze zvrátit rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, který uznal stížnost Roberta Tempela odsouzeného na doživotí za dvojnásobnou vraždu.

Rozsudek se stal konečným a Tempel se nyní může obrátit na český ústavní soud s žádostí o obnovu trestního řízení.

Nehledě na samotný případ vehnalo vyjádření Evropského soudu o „disfunkci ve fungování soudnictví“ v ČR vodu na mlýn, zejména dlouhodobým kritikům stavu českého soudnictví.

„Robert Tempel jistě není žádný beránek a vzor neposkvrněnosti, ale to nehraje naprosto žádnou roli, protože i ten největší zločinec má právo na spravedlivý proces,“ říká Václav Peričevič ze spolku Šalamoun, který dlouhodobě podporuje nezávislost justice v ČR. „I když se to nerado poslouchá, čím více ten proces bude spravedlivý, tím více to posiluje roli právního státu, vážnosti a důvěryhodnosti české justice, která však v tomto případě naprosto a zcela selhala.“

K tématu problémů české justice uveďme například odborný seminář, který se konal v Poslanecké sněmovně 7. září 2020, kde hovořili zejména zástupci nevládních organizací na téma „Spravedlnost a vymahatelnost práva (v ČR)“. Semináře se zúčastnilo více než 100 návštěvníků. Promluvilo zde na 20 řečníků z různých oblastí práva.

Podle drtivé většiny účastníků semináře má český soudní systém značné problémy.

Řečníci hodnotili stav české justice a práva z vlastních zkušeností a dlouhodobé praxe. Zazněly zde odkazy na konkrétní soudní případy. Hovořilo se o práci soudců, státních zástupců, soudních znalců, policie i zákonodárců.

Podle drtivé většiny účastníků semináře má český soudní systém značné problémy, a to jak v oblasti policie, tak v kruzích státních zástupců, soudních znalců i samotných soudců. Více zde…

„V naději sledujeme vichřici u našich sousedů na Slovensku, kde řada soudců, prokurátorů a policistů je ve vazbě,“ uvádí Peričevič. „Takový stav nemá v Evropě vůbec obdoby. Věříme, že i v České republice pořádně zafouká.“

Soud ve Štrasburku 

Robert Tempel byl pravomocně odsouzen na doživotí za dvojnásobnou vraždu. Krajský soud v Plzni Tempela 4x osvobodil a Nejvyšší soud rozhodnutí 4x zrušil. Řízení trvalo celkem deset let a jeden měsíc. (Screenshot / YouTube)
Robert Tempel byl pravomocně odsouzen na doživotí za dvojnásobnou vraždu. Krajský soud v Plzni Tempela 4x osvobodil a Nejvyšší soud rozhodnutí 4x zrušil. Řízení trvalo celkem deset let a jeden měsíc. (Screenshot / YouTube)

Štrasburský soud v červnu 2020 stanovil, že má Robert Tempel od státu nárok na odškodné ve výši cca 13 000 eur (342 000 korun), a to i kvůli nepřiměřené délce řízení. Českou republiku tehdy soud kritizoval za „významné selhání justice“ při projednávání případu.

„Jedná se o první případ doživotně odsouzeného v ČR, u nějž shledal Evropský soud porušení práva na spravedlivý proces. Případ poukazuje na systémovou disfunkci trestního soudnictví.“ – Jakub Kříž, advokát

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku vynesl 25. června 2020 rozsudek, v němž konstatoval „disfunkci ve fungování soudnictví“, nikoliv ojedinělé pochybení. Výrok ESLP je vázán na kauzu Tempel, při které byl problém s důkazním materiálem, respektive odsouzením dotyčného poté, co byl čtyřikrát osvobozen.

Dalším případem, který vzbudil pozornost a podle některých expertů ukazuje na disfunkci soudního systému, je případ Kramný. Případů pochybení je však podle nevládních organizací v ČR celá řada.

„Dle názoru soudu konkrétní sled událostí v projednávané věci (případ Tempel) silně naznačuje disfunkci ve fungování soudnictví, což narušuje celkovou spravedlnost řízení.“ – ESLP

„Dle názoru soudu konkrétní sled událostí v projednávané věci (případ Tempel) silně naznačuje disfunkci ve fungování soudnictví, což narušuje celkovou spravedlnost řízení,“ uvedl ESLP. „Na základě těchto skutečností se Soudní dvůr domnívá, že procesní přístup, který v projednávané věci přijal Nejvyšší soud, mohl mít za následek, že Krajský soud v Praze dospěl k závěru, že jediným rozhodnutím, které může být Nejvyšším soudem akceptováno a tím řízení ukončeno, je rozsudek vinen.“

Krajský soud v Plzni Tempela čtyřikrát osvobodil a Nejvyšší soud rozhodnutí čtyřikrát zrušil. Případ byl nakonec postoupen ke Krajskému soudu v Praze, kde byl Tempel v roce 2009 odsouzen na doživotí.

TIP: PŘÍPAD PETR KRAMNÝ – ČASOVÁ OSA UDÁLOSTÍ

Případ Tempel

Robert Tempel (v roce 1996 shledán vinným z loupeže a nezákonného držení zbraně a odsouzen k pětiletému trestu odnětí svobody) byl v březnu 2002 obviněn ze spáchání dvojité vraždy. Jak uvedl Český rozhlas (ČRo), Krajský soud v Plzni Roberta Tempela z obvinění z vraždy čtyřikrát osvobodil. Pražský vrchní soud zprošťující verdikty pokaždé zrušil. Tempel byl pravomocně odsouzen na doživotí až po přesunutí případu ke Krajskému soudu v Praze v roce 2009. Odsoudil ho soudce JUDr. Jiří Lněnička.

Řízení trvalo celkem deset let a jeden měsíc. Stížnost ke štrasburskému soudu podal Tempel v roce 2012. Během vyšetřování pro obvinění z vraždy byl Tempel v lednu 2003 opět obviněn z loupeže a nezákonného držení zbraně.

Krajský soud v Plzni Tempela 4x osvobodil a Nejvyšší soud rozhodnutí 4x zrušil. Řízení trvalo celkem deset let a jeden měsíc.

„Když soud prvního stupně odmítl uznat jeho vinu (z dvojité vraždy), odvolací soud protiprávně a v rozporu se zásadou soudu zřízenou zákonem postoupil věc jinému soudu prvního stupně, který svévolně posoudil důkazy jako odvolací soud, čímž porušil zásadu bezprostřednosti,“ cituje Evropský soud pro lidská práva z obsahu podané stížnosti.

Evropský soud pro lidská práva „shledal dvojí porušení práva na spravedlivý proces. Jednak v délce trestního řízení a v tom, jak bylo trestní řízení vedeno,“ řekl pro iROZHLAS.cz vládní zmocněnec při Evropském soudu pro lidská práva Vít Schorm.

Podle europoslance Tomáše Zdechovského došlo k „porušení článku 6 odst. 1 Úmluvy z důvodu neexistence spravedlivého procesu“.