Šéf české tajné služby BIS (Bezpečnostní informační služba) Michal Koudelka popsal v rozhovoru pro Aktualne.cz 9. března 2020 některé praktiky čínského režimu na území ČR.

Uvedl například, že se čínské tajné služby soustřeďují na takzvaných „pět jedů“, což je podle nich Tchaj-wan, Tibet, hnutí Falun Gong, ujgurská menšina a demokratizační hnutí obecně.

Poznámka: „Pět jedů“ – Takovéto dramatické označení „nepřátel Číny“ je pro tamní komunistický režim typické a slouží jako obyčejná propaganda.

Šéf BIS neuvedl přesné příklady, jak proti těmto pěti skupinám čínské služby postupují, ale z praxe jsou mimo jiné známy především případy šíření propagandy a ovlivňování veřejného mínění proti těmto skupinám.

Tchaj-wan

Tchaj-wan (také Čínská republika) funguje jako samostatný demokratický ostrovní stát s vysokým indexem demokracie. Historie jeho samostatnosti sahá do ostrých bojů mezi Kuomintangem a Komunistickou stranou Číny, která nakonec po několika ozbrojených pučích v roce 1949 převzala v Číně moc a tehdejší vláda (Kuomintang) s armádou a úředníky uprchla na ostrov Tchaj-wan.

Čtěte také: Jsme suverénní demokratická země, Čína je hrozbou demokracie, říká náměstek tchajwanského ministra zahraničí

Falun Gong

Falun Gong – Čína, Wu-chan, 1996.

Historie Falun Gongu sahá hluboko do čínské tradice metod rozvíjejících tělo a mysl – cvičení a nauky o rozvoji charakteru. Veřejnosti byla tato metoda z buddhovské školy představena v roce 1992, kdy čínský režim uvolnil atmosféru okolo metod čchi-kungu, což je souhrnné označení pro metody ze škol buddhismu a taoismu, které se začalo používat během „kulturní revoluce“. Tato revoluce byla kampaň komunistické strany, která měla odstranit tradiční kulturu Číny. Během ní bylo zničeno množství chrámů, pronásledováno duchovenstvo a páleny svaté knihy a staré kaligrafie i památky.

Meditační cvičení Falun Gongu a morální principy „pravdivost, soucit a snášenlivost“, které zakladatel Falun Gongu hlásal, se začaly rychle šířit po celé Číně. V roce 1998 dosahoval počet příznivců Falun Gongu podle čínské vlády 70 – 100 milionů. V roce 1999 vydala komunistická strana na nátlak předsedy Ústředního výbory strany Ťiang Ce-mina celostátní zákaz Falun Gongu a začal na ulicích pálit jeho knihy a tvrdě potlačovat jeho příznivce.

Čtěte také: Veřejné slyšení v poslanecké sněmovně má řešit masivní porušování lidských práv v Číně

Tibet

Na území Tibetu praktikuje komunistická strana Číny již 70 let stejné postupy, jaké používá na území Číny, který zahrnují vyhlazování původní kultury.

Vyměňuje ji za kulturu komunistické ideologie, nebo alespoň vyprazdňuje původní kulturní obsahy a významy a ponechává pouze povrchní rysy a rituály. Potlačování kultury zahrnuje výuku čínského jazyka namísto Tibetštiny, potlačování a znemožňování svobodného praktikování víry, změny tradic na “moderní” způsoby – odívání, nakupování, fungování společnosti, které mají nahradit původní kultury a zvyky. Cílem je vzít původnímu obyvatelstvu jeho etnické sebeurčení a začlenit ho do většinové společnosti.

Čtěte také: Čína vybudovala pro Tibeťany digitální vězení

Konzervativní strana vyzvala čínský režim k zastavení represí a opuštění Tibetu

Ujgurové

Příběh Sin-ťiangu je jedním z dalších, který by dle čínského režimu neměl být slyšet. Sin-ťiang (známý také jako Východní Turkestán) je autonomní region na severozápadě Číny a je největší čínskou administrativní jednotkou. Na území o rozloze větší než Velká Británie žije zhruba 24 milionů obyvatel, z nichž 46 % tvoří Ujgurové – národnostní menšina příbuzná například s Turky, Kazachy a dalšími středoasijskými národy.

Sin-ťiang je také místem se stovkami vězeňských táborů určených k „politické převýchově“ tamních obyvatel, jak tento proces oficiálně nazývá režim v Pekingu. Organizace Human Rights Watch provedla rozhovory s pěti Ujgury, kteří těmito tábory prošli, informovala o tom také agentura Reuters. Podle výpovědí jsou vězni v táborech nuceni studovat čínštinu, poslouchat ideologické proslovy nebo zpívat písně oslavující Komunistickou stranu Číny. „Převýchova“ se točí okolo sebekritiky vězňů za tradiční projevy jejich kultury. Předtím než začnou jíst, musejí například zvolat „Děkuji straně! Děkuji rodné zemi! Děkuji prezidentovi Si!“ (viz současný čínský vůdce Si Ťin-pching)

Čtěte také: Pět stran žádá sněmovnu o projednání pronásledování menšin a odebírání orgánů vězňům v Číně

Demokracie

Zatímco demokratický systém vychází z rozdělení moci, komunistický režim naopak usiluje o jeho maximální centralizaci.

Demokracie rozděluje moc do tří oddělených center: Zákonodárná, soudní a výkonná. V Praxi to znamená parlament, který vytváří zákony. Dále soudy a soudní systém, které zákonem stanoveným způsobem zajišťují dodržování ústavy a zákona. Nakonec moc výkonnou, kterou zabezpečují především vláda, která řídí policii a armádu, a prezident.