Mysteriózní mše pro osm hlasů

Mysteriózní mše pro osm hlasů nezní v Brně každý den. V úterý 26. října ale zazní a zaplní impozantní katedrálu v Brně na Petrově duchovní hudbou z benátského dómu sv. Marka v pojetí Monteverdiho žáka a následovníka Francesca Cavalliho. Rekviem Francesco Cavalli zkomponoval krátce před svou smrtí s cílem uvádět jej dvakrát ročně po jeho pohřbu – při vzpomínkových obřadech. Na 2. koncert 10. sezony oblíbeného brněnského cyklu Bacha na Mozarta! zve ansámbl Czech Ensemble Baroque.

Jubilejní 10. sezóna oblíbeného brněnského cyklu Bacha na Mozarta! byla v katedrále na Petrově úspěšně zahájena oratoriem Soudný den a v říjnu zde pokračuje druhým koncertem. Zazní na něm osmihlasé Requiem Francesca Cavalliho.

Osm vokálních hlasů doprovází pouze basso continuo a jedná se o jednu z nejzdařilejších sakrálních kompozic autora, který proslul především svou tvorbou operní.

„Tato zádušní mše je jednou z prvních, která na začátku každé části nevyužívá gregoriánský chorál, jak bylo dosud u renesančních mší zvykem, ale pouze krátkou harmonizovanou intonaci v Introitu, Te Decet a Agnus Dei,“ doplňuje pro zajímavost sbormistryně Tereza Válková, pod jejímž vedením bude rekviem provedeno.

Prvním učitelem Piera Francesca Caletti-Bruniho, jak znělo Cavalliho původní jméno, byl jeho otec Giovanni Battista Caletti, ředitel kůru a varhaník v Cremě. Talentu chlapce si povšiml benátský guvernér Cremy Federigo Cavalli, vzal ho k sobě do Benátek a stal se jeho patronem. Z vděčnosti pak Pier Francesco přijal jeho příjmení. V roce 1616 angažoval Claudio Monteverdi chlapce jako zpěváka do sboru baziliky svatého Marka v Benátkách, kde se o řadu let později, již jako mezinárodně uznávaný skladatel, stal Cavalli „maestro di cappella“. Tento prestižní post zastával až do své smrti.

A jak bude koncertní provedení requiem vypadat?

Baroque Petrov
Záběr z koncertu ansámblu. (PR Czech Ensemble Baroque)

„Nečekejte žádné morbidní obrazy, nečekejte děs a hrůzu. Renesanční a barokní člověk totiž nevnímá smrt jako ohavnost, o které se nemluví, na kterou se raději ani nemyslí. Vnímá ji jako součást a završení života,“ zve T. Válková.

Takové je i Requiem Francesca Cavalliho. Psal jej na samém sklonku života, psal jej s bezprostřední vyhlídkou na smrt a psal jej v naprostém osamění. A přesto v něm najdete hluboký klid ve smíření a přes občas znatelný strach z neznámého mnohdy prosvitne i obdivná radost.

10. sezóna cyklu Bacha na Mozarta! – 2. koncert sezóny

CAVALLI: REQUIEM

Mysteriózní mše pro osm hlasů

26. 10. | 19:00 | Katedrála na Petrově

Pier Francesco Cavalli: Missa pro defunctis per octo vocibus

Czech Ensemble Baroque Choir

PŘEDPRODEJ: on-line na www.smsticket.cz, osobně TIC BRNO, Panenská 1 a vstupenky v předprodeji.