Lékaři ve Velké Británii dostali instrukce, aby lidem, kteří trpí méně závažnými depresemi, nabízeli přednostně různé možnosti, než dostanou antidepresiva.

Podle navržených pokynů, které zveřejnil Národní institut pro zdraví a znamenitou péči (NICE) se uvádí, že terapie, svépomoc s podporou, skupinová cvičení, skupinová vnímavost nebo meditace patří mezi seznam možností, které si pacienti mohou vybrat a které jsou vhodnější než léky.

Nové instrukce, jejichž dodržování není pro lékaře závazné, nabádají zdravotnické pracovníky, aby „běžně nenabízeli antidepresiva jako první možnost léčby, jedině v případě, že si to daná osoba vysloveně žádá.“

Ve schématu 11 možností, které mají lékaři projít s pacienty, kteří nemají žádnou preferenci léčby, jsou antidepresiva umístěna až na devátém místě.

Doktoři jsou vybízeni, aby jako první možnost léčby nabízeli kognitivně-behaviorální skupinovou terapii (KBT), která se zaměřuje na to, jak se myšlenky, přesvědčení, postoje, pocity a chování vzájemně ovlivňují.

Další intervencí navrženou NICE je skupinová behaviorální aktivace (BA), která pomáhá člověku rozpoznat negativní vzorce chování a zaměřit se na chování, které je spojeno se zlepšením nálady.

Mezi další možnost patří například meditace, skupinová mindfulness nebo pomoc poradce. 

(Felipe Borges from Pexels)
Meditace v rozkvetlé zahradě. (Felipe Borges / Pexels)

Pokud však má pacient jasné preference nebo zkušenosti z předchozí léčby, lékaři mají jeho rozhodnutí podpořit, pokud se neobávají, že je preferovaná léčba pro danou epizodu vhodná.

Při předepisování léků k léčbě deprese budou muset lékaři vysvětlit důvody, proč léky nabízejí, a probrat s pacientem očekávané přínosy i možné vedlejší účinky a následky při vysazení.

Opačnou cestou se mají naopak dát lékaři při léčbě těžké deprese, kde se rovnou poskytují antidepresiva a individuální kognitivně-behaviorální terapie. Teprve poté se má nabízet poradenství, psychoterapie, svépomoc s podporou nebo skupinová cvičení.

Podle nejnovějších výsledků průzkumu Národního statistického úřadu (Office of National Statistics) se v létě 2021 ve Velké Británii potýkala s některou z forem příznaků deprese přibližně jedna šestina (17 procent) dospělých ve věku od 16 let. Před pandemií to bylo 10 procent dospělých.

Z údajů NHS Business Services Authority vyplývá, že v období od října do prosince 2020 bylo předepsáno více než 20 milionů antidepresiv. To je o 6 % více než ve stejných třech měsících roku 2019. Užívání antidepresiv ve Velké Británii se od roku 2015 neustále zvyšuje.

V článku byly použity některé údaje agentury PA. Článek byl redakčně zkrácen.