Mám moc ráda Smithovu Teorii mravních citů ❤️.

„Dílo je považováno za vrcholný stupeň britské morální filosofie. Smith v něm rozvinul teorii spontánní geneze mravního řádu jakož i filosofická východiska vědecké metody, kterou uplatnil v samotném Bohatství národů. Přes odstup dvou století je Smithovo učení stálým zdrojem inspirace a zaslouží, aby bylo trvalou součástí vzdělání.“

Stěží může někdo plně pochopit Bohatství národů, pokud nezná Teorii mravních citů.

„Jestliže ke známému tvrzení, že stěží lze být dobrým ekonomem bez studia Bohatství národů, přidáme jako druhou premisu poznatek, že stěží může někdo plně pochopit teorii spontánního řádu rozvinutou v Bohatství národů, pokud nezná Teorii mravních citů, pak z nich po způsobu prostého sylogismu plyne závěr, že stěží může být někdo dobrým ekonomem, pokud nezná Teorii mravních citů.“

Ta by podle mě mohla propagovat víc, než zmíněné Bohatství národů.

Kdyby měl někdo zájem vědět víc: ZDE je i kniha ke stažení. (pdf)


Adam Smith

Adam Smith byl skotský ekonom a filosof. Je považován za zakladatele moderní ekonomie.

Studoval na univerzitě v Glasgow, jako předměty studia zde měl řečtinu, logiku, filosofii, matematiku a fyziku. V této době se aktivně podílel na činnosti prvního ekonomického klubu na světě.

Po završení studia pokračoval ve studiích na univerzitě v Oxfordu na Balliol College. Po jedenácti letech studia v Oxfordu by byl připraven na kariéru duchovního. Po šesti letech ale od této myšlenky upustil a vrátil se do Skotska.

V roce 1751 byl zvolen profesorem logiky na univerzitě v Glasgow a o rok později profesorem mravní filozofie. V roce 1759 publikoval svoji první práci Teorie mravních citů (The Theory of Moral Sentiments).