Prezident Miloš Zeman zaslal zdravici na konferenci „Naše bezpečnost není samozřejmost“, která se dnes konala na Pražském hradě. Přečetl ji ředitel hradní diplomacie Rudolf Jindrák. Celý text zdravice zveřejnil internetový deník Echo 24.

Prezident ve své zdravici přirovnal význam zahájení ruské invaze na Ukrajině k útokům z 11. září a počátku druhé světové války. Zdůraznil, že navzdory rozličným spletitým důvodům, které mohou stát v pozadí konfliktu, je potřeba ruskou agresi jednoznačně odsoudit. Na závěr poděkoval českým občanům za pomoc ukrajinským uprchlíkům.

Již dnes je zřejmé, že datum 24. února 2022 se do dějin zapíše tragickým písmem podobně jako například 1. září 1939 či 11. září 2001. Aktuální dění na Ukrajině svědčí o tom, že relativně dlouhé období míru v Evropě bylo – pohlédneme-li na historii v celé její délce – spíše výjimkou než pravidlem,“ uvedl v úvodu Miloš Zeman s narážkou na začátek druhé světové války a útok na Světové obchodní centrum v New Yorku.

Zdálo se nám, že v době moderního blahobytu našeho kontinentu je válka zastaralý pojem. Byli jsme přesvědčeni, že ekonomicky, kulturně, ale i lidsky vzájemně propojené země a národy spolu válčit nemohou. Dne 24. února 2022 však všechny tyto předpoklady skončily.“

Prezident ve zdravici také jednoznačně odsoudil akci Ruské federace coby „nepřípustnou agresi a pošlapání mezinárodního práva“: „Celá tato bojová akce má pochopitelně své hluboké a komplikovaně spletité kořeny, které je možné dlouze analyzovat, probíhá v širších souvislostech, a tak dále. Ale v prvé řadě je v ruském jednání na Ukrajině nutné vidět nepřípustnou agresi a pošlapání mezinárodního práva i bezpečnostního uspořádání v Evropě. Toto je zjevné, to jsou fakta. Vedení Ruské federace rozpoutalo válku v sousední zemi, což je zapotřebí jasně a rezolutně odsoudit.“

„Svět se na pomyslných hodinách posledního soudu o kousek přiblížil ke svému konci. Rozhodně nechci strašit, jen vím, že nynější konflikt na Ukrajině se odehrává pod vzájemnou jadernou hrozbou apokalyptických rozměrů a my můžeme spoléhat pouze na zdravý rozum a pud sebezáchovy alespoň některých aktérů,“ dodal dál prezident.

Miloš Zeman dále vyzdvihl důležitost našeho členství v NATO a v Evropské unii: „Dnešní doba také jasně ukazuje, jak důležité pro naši bezpečnost byly roky 1999 a 2004. Jsme pod ochranou nejsilnější vojenské aliance na světě a členy Evropské unie. A zejména díky tomu můžeme být alespoň o trochu klidnější, přestože několik set kilometrů od nás vybuchují bomby.“

„Dnešní tragická válka na Ukrajině by měla představovat budíček pro západní civilizaci. Západ nebyl snad od poloviny minulého století jednotnější, než právě po 24. únoru 2022. … Těm, kteří predikovali brzký kolaps západní civilizace a zdůrazňovali její dekadentní sklony, například neochotu bojovat za svůj blahobyt, nynější vlna solidarity a odhodlání ukázala pravý opak. … Velmi mě těší, jak k pomoci uprchlíkům z Ukrajiny přistoupila česká veřejnost, která projevila a každý den projevuje obrovskou míru sounáležitosti. Za to bych jí rád poděkoval,“ dodal v závěru prezident.

„Naše bezpečnost není samozřejmost je prestižní českou národní konferencí, na níž se od roku 2014 pravidelně setkávají špičky politické reprezentace a přední bezpečnostní experti, aby nejen zhodnotili uplynulé období, ale zejména aby předestřeli plány na další postup při zajišťování obrany a bezpečnosti České republiky,“ uvádí se na stránkách akce.

Stránky konference dále uvádějí, že v rámci prvního ročníku konference v roce 2014 byla podepsána společná deklarace k zajištění obrany České republiky. Podle pořadatelů šlo o mimořádný úspěch, zejména proto, že až na KSČM deklaraci podepsali předsedové všech stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Na základě této deklarace koaliční strany posléze podepsaly smlouvu o zajištění obrany ČR, kde se zavázaly navýšit obranné výdaje ČR do roku 2020 na 1,4 % HDP.