Dr. Jonathan Liou

Jak se na stárnutí lidského těla dívá moderní medicína? Vědci zjistili, že telomery fungují jako biologické hodiny. Telomery jsou konce chromozomů, opakující se sekvence nekódující DNA, které chrání chromozomy před poškozením a zkracují se při každém dělení buňky.

Nyní víme, že existují škodlivé vzorce myšlení, které mohou naše telomery skutečně poškodit, ale existují způsoby, jak tento proces napravit?

Zpomalení biologických hodin

Z biologického hlediska je stárnutí postupný a nevratný proces. Projevuje se degenerací buňky, kdy se například snižuje počet buněk a zmenšuje se jejich celkový objem.

Replikaci genů ovlivňují telomery a telomeráza. Tyto telomery a telomeráza (enzym zodpovědný za délku telomer) mohou chránit chromozomy. Vědci telomerám také říkají biologické hodiny.

Pokud jsou telomery namáhané a zkracují se, zvyšuje se pravděpodobnost, že se tyto buňky přestanou dělit a zemřou. Když k tomu dojde, dochází ke snadnějšímu postupu chorob, k nimž jsme geneticky náchylnější.

Pokud tedy najdete způsob, jak zpomalit zkracování telomer, můžete oddálit stárnutí.

Doktorka Elizabeth Blackburnová (ředitelka Salkova institutu biologických studií v Kalifornii) získala v roce 2009 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu a to za objev molekulární povahy telomer, konců chromozomů, které slouží jako ochranné uzávěry nezbytné pro uchování genetické informace, a za spoluobjev telomerázy, enzymu, který udržuje konce telomer.

V rozhovoru pro StatNews řekla: „Telomery vám naslouchají, naslouchají vašemu chování, naslouchají vašemu duševnímu rozpoložení.“

V roce 2017 napsala Blackburnová knihu Telomerový efekt: revoluční přístup k mladšímu, zdravějšímu a delšímu životu (The Telomere Effect: A revolutionary approach to living younger, healthier, longer), ve které odhalila, že člověk má nad svým stárnutím větší kontrolu, než si většina z nás dokáže představit.

Na základě přehledu tisíců studií dospěla Blackburnová k závěru, že si skutečně můžete prodloužit telomery, a tím si možná prodloužit i život. Ve své knize nastínila pět myšlenkových vzorců, které naše telomery poškozují, a strategii, jak telomery prodloužit.

Cynické nepřátelství

V jedné ze studií, kterou Blackburnová provedla na britských úřednících, zjistila, že „muži, kteří dosáhli vysokého skóre v ukazateli cynické nepřátelskosti, měli kratší telomery než muži, jejichž skóre nepřátelskosti bylo nízké“. Co je to cynická nepřátelskost?

„Cynická nepřátelskost je definována vysokou mírou hněvu a častými myšlenkami, že ostatním lidem nelze věřit,“ napsali Blackburnová a spoluautorka knihy Elissa Epelová. „Někdo, kdo trpí nepřátelstvím, si nemyslí jen: ,Nerad stojím v dlouhých frontách v obchodě s potravinami’. Myslí si: ,Ten druhý nakupující schválně zrychlil a předběhl mě ve frontě. Správně jsem tam měl být já!’ – a pak se rozohní.“

Taková nevraživost byla vysoce spojena se zvýšeným rizikem onemocnění a úmrtnosti.

Pesimismus

Pesimismus má na telomery velmi závažné negativní účinky. V menší studii, které se zúčastnilo asi 35 žen, Blackburnová zjistila, že ženy s vysokým skóre pesimismu měly kratší telomery.

Kromě toho studie na více než tisícovce mužů rovněž zjistila, že pesimismus je rizikovým faktorem pro špatný zdravotní stav. Pokud pesimisté trpí nemocemi souvisejícími se stárnutím, jako je rakovina nebo srdeční onemocnění, má nemoc tendenci postupovat rychleji a obecně mají pesimisté tendenci dříve umírat.

Bloudivá mysl

Existuje mnoho lidí, jejichž myšlení se často nachází ve stavu úzkosti a sebezapření, neschopni se něčeho vzdát, například přetrvávajících konfliktů mezi členy rodiny a individuálních vztahů.

Studie zjistily, že posedlost těmito vztahovými propletenci může ovlivnit i imunitní buňky organismu a zkrátit telomery.

„Když (nad tím) neustále uvažujete, stres se v těle drží ještě dlouho poté, co důvod stresu pominul,“ uvádí Blackburnová a Epelová.

Lidé s větším množstvím negativních myšlenek na minulost nebo negativního bloudění myslí (ruminace) měli zároveň větší sklon ke klinickým depresím a úzkostným poruchám, což je rovněž spojeno s kratšími telomerami.

Potlačování myšlenek

S problémy se setká každý z nás. Někdy nepříjemné myšlenky dobrovolně vytěsňujeme, aniž bychom je řešili. To se projeví i na délce telomer.

Zesnulý sociální psycholog Daniel Wegner z Harvardu, který byl průkopníkem této myšlenky, při pročítání povídky „Zimní poznámky o letních dojmech“, což je vyprávění Fjodora Dostojevského z roku 1863 o jeho cestách po západní Evropě, objevil zajímavou větu: „Zkuste si dát tento úkol: nemyslet na ledního medvěda, a uvidíte, že se vám ta prokletá věc bude vybavovat každou chvíli.“

To znamená, že čím usilovněji budete myšlenky odhánět, tím více vám budou krást pozornost.

Rozptylování pozornosti

Všichni víme, že mnoho vysoce úspěšných jedinců má silnou schopnost soustředění a koncentrace. Mnoho lidí však snadno rozptyluje vnější prostředí. Výzkum Blackburnové zjistil, že když se lidé nedokážou soustředit a zaměřit na přítomnost, má to vliv i na délku telomerů.

Boj proti stárnutí a osvěta

Kromě těchto pěti negativních vzorců myšlení ukazují závěry Blackburnové, že to funguje i obráceně. Pozitivní myšlení zlepšuje zdraví na genetické úrovni.

Kniha obsahuje část: Vědomá mysl: Uvolněte sevření negativních vzorců myšlení. „Vědomá mysl podporuje odolnost vůči stresu,“ napsaly autorky knihy a dodávají: „Časem se naučíte s negativním přemýšlením žít a řeknete se: „Je to jenom myšlenka.“

Těchto pět negativních myšlenkových vzorců funguje automaticky, jsou to vestavěné návyky, které navíc často bývají přehnané a ovládají nás. Díky uvědomění si těchto myšlenek se od takových vzorců osvobozujeme.

Tajemství lidské mysli, jak se vysvětluje v knize, spočívá v tom, že nemusíme věřit všemu, co nám naše myšlenky říkají. Být si vědom vlastních myšlenek a toho, jaké máme negativní předsudky, nám může pomoci se jich zbavit a zastavit tuto negativní spirálu.

Autorky doporučují aktivity, jako je meditace a další podobná cvičení mysli a těla, například běh na dlouhé tratě, který má meditativní účinek, protože tato cvičení podporují lepší uvědomění si vlastních myšlenek. Časem můžeme neustálým procvičováním mysli přestat hloubat nad negativními věcmi (a tím si krátit život a přivodit nemoci) a místo toho zažívat jaké to je, když si snižujeme hladinu stresových hormonů.

Dr. Jonathan Liu je profesorem čínské medicíny na Canadian Public College. Health 1+1 je nejautoritativnější mezinárodní platforma pro informace o čínské medicíně a zdraví. Prostřednictvím televizního vysílání a online se věnuje nejnovějším informacím o zdraví a všemu souvisejícímu.

Překlad a redakční zkrácení původního článku: J. Č.