WEST PALM BEACH, Florida – Federální soudce 18. srpna nařídil vládním úředníkům, aby mu poskytli redigovanou verzi klíčového dokumentu, který vedl ke schválení příkazu k domovní prohlídce provedené agenty FBI minulé pondělí v domě exprezidenta Trumpa na Floridě.

Federální soudce Bruce Reinhart přezkoumá navrhované redakční úpravy a rozhodne, zda jsou vhodné.

Reinhart na slyšení u soudu 18. srpna předvolal vládní právníky, kteří jsou proti zveřejnění verze místopřísežného prohlášení, a právníky zastupující média, která zveřejnění dokumentu požadují.

Přísežná prohlášení jsou běžnou součástí soudních případů. V tomto případě byly v místopřísežném prohlášení uvedeny důvody, proč by měl Reinhart schválit příkaz k prohlídce. Reinhart, který nedávno „vycouval“ z případu týkajícího se Trumpovy žaloby proti Hillary Clintonové, schválil příkaz k prohlídce 5. srpna. Schválil také odtajnění příkazu k prohlídce a některých souvisejících dokumentů poté, co se vláda a Trumpův tým shodly na jejich zveřejnění.

Tyto dokumenty ukázaly, že federálové se domnívají, že Trump porušil několik zákonů, včetně toho, který zakazuje ničení, pozměňování nebo falšování některých úředních záznamů.

Soupis ukázal, že agenti FBI zabavili tajné záznamy z Trumpova letoviska Mar-a-Lago, ale Trump prohlásil, že záznamy odtajnil a požádal vládu, aby mu je všechny vrátila. Agenti vzali i 3 Trumpovy pasy, které ale na soupisce neuvedli. Později je vrátili.

Vyšetřování v „počáteční fázi“

Jay Bratt, zastupující na slyšení vládu, argumentoval tím, že zveřejnění místopřísežného prohlášení by mohlo ohrozit probíhající vyšetřování, které se údajně týká záležitostí národní bezpečnosti.

„Vzhledem ke zvýšenému zájmu o tuto záležitost jsme podnikli neobvyklý a skutečně bezprecedentní krok a požádali jsme o odtajnění příkazu k prohlídce,“ řekl. „Je tu další veřejný zájem; aby trestní vyšetřování mohlo pokračovat. Zveřejnění místopřísežného prohlášení k žádosti o prohlídku během probíhajícího vyšetřování je kontraproduktivní.“

Ono vyšetřování je podle Bratta v „počáteční fázi“.

Reinhart přemítal nad tím, že se nachází v „tak trochu svízelné situaci“, protože aby bylo možné podpořit nezveřejnění místopřísežného prohlášení, musí být informace v něm obsažené projednány.

„Jsou věci, které víte vy a vím je já, a které média neznají,“ řekl Reinhart a dodal, že může uvažovat v rovině neveřejných informací.

Bratt nastínil obavy, že zveřejnění místopřísežného prohlášení by mohlo pomoci „amatérským slídilům na internetu“ zjistit totožnost agentů FBI zapojených do případu, a poznamenal, že agentům bylo v minulosti vyhrožováno. Řekl také, že odtajnění by mohlo vést k „vyděšení dalších svědků“ a ohrožení jejich bezpečnosti.

Rezidence Donalda Trumpa v Palm Beach na Floridě 9. srpna 2022. (Giorgio Viera / AFP / Getty Images)

Protistrany

Chuck Tobin, který zastupoval média, uvedl, že vláda se neprávem brání zveřejnění byť jen redigované verze místopřísežného prohlášení.

Veřejný zájem v souvislosti s razií u exprezidenta je „silný“ a „bezprecedentní“, řekl Tobin.

„Razie FBI v Mar-a-Lago je jednou z nejvýznamnějších policejních událostí v historii země,“ řekl Tobin.

James Moon, zastupující organizaci Judicial Watch, která jako první požádala o odtajnění materiálů, uvedl, že razie „není běžnou záležitostí a nemělo by se s ní tak zacházet“.

„Jakmile se rozhodnu jít směrem, zda je tato skutečnost veřejná, nebo ne, půjde o nebezpečnou spirálu,“ řekl Reinhart.

Řekl, že všechny informace, které si prohlédl před schválením povolení k prohlídce, jsou v přísežném prohlášení.

„Přikláním se k tomu, aby nebylo zveřejněné celé přísežné prohlášení,“ řekl.

„Soudce Reinhard dnes odmítl cynický pokus ministerstva spravedlnosti skrýt před Američany celé přísežné prohlášení,“ uvedl v prohlášení Trumpův mluvčí Taylor Budowich. „Vzhledem k tomu, že demokraté mají zálibu v používání redakčních úprav k zakrytí vládní korupce, stejně jako to udělali v případě ruského hoaxu, neměly by být nutné žádné úpravy a mělo by být zveřejněné celé místopřísežné prohlášení“

Další kroky

Vláda musí předložit návrh redakcí do 25. srpna do 12:00 hodin. Pokud bude Reinhart po přezkoumání souhlasit s navrhovanými úpravami, nařídí zveřejnění redigované kopie místopřísežného prohlášení.

Média a další strany by se pak po zveřejnění kopie mohly proti redakcím odvolat.

Pokud Reinhart nebude souhlasit, některé redigované části vyškrtne. Dokument však ponechá zapečetěný, aby se vláda mohla proti škrtům, které provedl, odvolat.

Překlad a redakční zkrácení původního článku: J. S.