Zákon č. 106 o svobodném přístupu k informacím, který byl vydán po pádu komunismu v bývalém Československu, měl dát občanům právo kontrolovat činnost vlády, zákonodárců a státních institucí. Byl součástí kroků na ukončení éry totality a měl občanům zabezpečit přístup k dokumentům a záznamům o činnosti orgánů veřejné správy.

Jaké reálné překážky dnes existují, kolik se toho mohou občané dozvědět a kdy v praxi zákon 106 nefunguje?

Pojďme se namátkou projít několika případy, kdy jsme se jako občané nedozvěděli nic, přestože jsme využili právo na svobodný přístup k informacím.

Smlouvy o dodávkách vakcín proti covidu-19

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se zdraví s ministrem zahraničí Janem Lipavským, 1. července 2022. (Vlada.cz)

„Požádala jsem Ministerstvo zdravotnictví, zda bych mohla vidět smlouvy s farmaceutickými firmami, které do ČR dodávají vakcíny proti onemocnění covid-19 bez toho, aby některé části smluv byly začerněné. Smlouvy jsem neobdržela,“ uvádí poslankyně Karla Maříková (SPD) ve svém postu z 3. prosince 2021. (zdroj)

Jednalo se o smlouvy se společnostmi Pfizer, AstraZeneca, Moderna a Janssen.

Ministr Vojtěch tehdy odpověděl, že ohledně těchto smluv musel požádat orgány Evropské unie o svolení informace zveřejnit, protože dokumenty náleží úřadům Unie. Zde právo občanů České republiky na svobodný přístup k informacím dle Vojtěcha omezuje článek č. 5 z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (z 30. května 2001) o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise.

Článek uvádí, že „pokud členský stát obdrží žádost o dokument v jeho držení, který pochází od orgánu [EU], konzultuje daný orgán, aby přijal rozhodnutí, která neohrozí dosažení cílů tohoto nařízení, není-li zřejmé, zda dokument má nebo nemá být zveřejněn.“

Ministru Vojtěchovi bylo údajně sděleno, aby ke zveřejnění uvedených pasáží těchto dokumentů „nedošlo“, a to ani na základě právních předpisů o svobodném přístupu k informacím.

„Z toho plyne, je, že by poskytnutím takové informace dle právního názoru příslušných orgánů EU došlo k ohrožení cílů shora uvedeného nařízení,“ napsal český ministr zdravotnictví.

Co jsme se dozvěděli? Že „cíle“ Evropské komise jsou nadřazené nad právo občanů vědět, co vlády s jejich penězi z daní dělají a jaké smlouvy uzavírají. Nemluvě o tom, že ani tyto „cíle“ nebyly nijak blíže vysvětleny, popsány nebo něčím podloženy.

Důvody pro navržení zákona

Předseda Senátu Miloš Vystrčil, 24. schůze Senátu, 7. dubna 2022. (Senat.cz)

V jiném soudním případu, který dlouhodobě sleduji, se nevládní organizace domáhají odpovědí Senátu ČR. Chtějí vědět, na jakých základech postavil návrh zákona, kterým byla zrušena profese terapeuta tradiční čínské medicíny. Tímto zákonem se podle žaloby občanům uzavřela možnost začít si financovat služby terapeutů tradiční čínské medicíny z vlastního zdravotního pojištění, které musejí ze zákona povinně platit.

Obžaloba namítá, že zákon navrhovali členové lékařské komory, kteří mají zájem na tom, aby si takzvaná „Západní medicína udržovala monopol na čerpání peněz ze zdravotního pojištění“. Více o případu zde.

V tomto případě nebyly nevládní organizace spokojeny s odpovědí Kanceláře Senátu a s odpovědí senátorů, kteří zákon navrhovali. Problém leží v tom, co mají občané dělat ve chvíli, kdy Kancelář senátu považuje odpovědi za dostatečné. Jediný další možný postup je obrátit se na soud. A soudní spor v tomto případě běží již od 22. července 2018 a do dnešního dne není jasné, jak dopadne a jak obžaloba říká – dosud „požadované odpovědi ani po 4 letech neobdržela“.

Vědecké podklady pro kampaň propagující vakcíny

Vicepremiér a ministr zdravotnictví V. Válek, 17. května 2022. (Vlada.cz)

Dalším široce diskutovaným případem je mlčení Ministerstva zdravotnictví ve věci reklamní kampaně nazvané Udělejte tečku za koronavirem (například viz video zde).

Různé subjekty, mezi nimi i advokátka Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, se dožadovaly ministerstva, aby zveřejnilo vědecké podklady, ze kterých vychází při tvrzeních propagovaných v reklamní kampani na vakcíny proti onemocnění covid-19.

„Už dva roky se ptám ministerstva (zdravotnictví) na jednu jedinou věc,“ říká advokátka Hamplová v novém dokumentu nazvaném Tečkované příběhy, který přináší výpovědi lidí, kteří hlásí závažná zdravotní postižení po podání vakcíny proti covidu-19. „Dotazuji se na to, z jakých odborných podkladů vycházelo ministerstvo zdravotnictví při všem, co během posledních dvou let dělalo. Jaké mělo odborné analýzy, když nejprve tvrdilo, že mají vakcíny vliv na celoplošnou ochranu, že nikdo neonemocní, když se nechá očkovat a podobně.“

Jak říká advokátka, ale také další lidé, kteří žádali vládu o doložení odborných podkladů, od ministerstva požadované podklady nikdy neobdrželi.

„Pokud česká vláda a české ministerstvo dělají reklamní kampaň za miliony a říká lidem, očkujte se, je to bezpečné, je to pro vaše dobro, tak já chci vidět ty papíry, ze kterých vychází,“ říká Hamplová a dodává, že „pokud jsou to pouze papíry farmaceutických firem, tak mi to bohužel jako právničce nestačí.“

Nyní opět zbývá občanům jediná možnost, a to aby se obrátili na soud a požadovali, aby ministerstvo požadované studie doložilo. A následně i několik let čekali, zda ministerstvo vysvětlí, z čeho pro svá tvrzení vycházelo.