Na světě kouří cigarety miliony lidí, přestože jsou si vědomi, jaká zdravotní rizika kouření obnáší. Kuřáci vědí, že tímto návykem riskují své zdraví. Většina jich zná, že cigareta obsahuje nikotin. Ne všichni však vědí, že kromě nikotinu vdechují do plic přes 90 dalších složek škodlivých látek.

„Podle americké studie ani netuší, jaké jedy vdechují. Vědci z univerzity v Severní Karolíně zpovídali 5 000 lidí, zaměřili se na těžké kuřáky s nižšími a středními příjmy,“ uvedla tn.nova.cz.

Mezi dalšími toxiny cigareta obsahuje arzén, který poškozuje srdce, nebo formaldehyd, jenž může způsobit rakovinu ústní dutiny či hrtanu.

Nikotinový sáček bez obsahu tabáku je novým typem výrobku dostupným na českém trhu. Jeho popularita jakožto alternativy klasických tabákových výrobků, které obsahují nikotin, roste především mezi náctiletými, uvádí ministerstvo zdravotnictví. Sáček se aplikuje pod horní nebo spodní ret, kde se ponechává obvykle 15 až 30 minut.

MZ představilo vyhlášku o nikotinových sáčcích. „Ta upravuje požadavky na složení, vzhled, jakost a vlastnosti nikotinových sáčků bez obsahu tabáku. Klade také důraz na jejich označování včetně zakázaných prvků nebo na oznamovací povinnost výrobců a dovozců před uvedením výrobku na trh,“ uvedl Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností.

Tuto vyhlášku nyní posoudí pracovní komise Legislativní rady vlády a čeká ji proces tzv. technické notifikace u Evropské komise. V účinnost by pak měla vstoupit v červenci příštího roku, doplňuje odbor komunikace.

Nikotinový sáček bez tabáku na českém trhu

„Až donedávna se ovšem nikotinové sáčky vznášely v rámci české legislativy v jakémsi vzduchoprázdnu. Tento fakt, mimo jiné, znesnadňoval i uvedení výrobku na trh v legislativním souladu. Nikotinové sáčky nespadaly pod definici tabákového výrobku vzhledem k absenci tabáku (dle předchozího znění zákona č. 110/1997 Sb.) a nemohly být zařazeny ani pod potraviny či léčivé přípravky. Zbývalo tedy pouze obecné zařazení jako chemické směsi – resp. kombinace směsi (náplň na nosiči) a předmětu a z toho vyplývající povinnosti podle evropských nařízení REACH1 a CLP2,“ uvedly PhDr. Lucie Šerá a Ing. Sabina Fraňková v medistyl.cz.

„Nikotinové sáčky mají kromě obsahu vysoce návykové látky společný s tabákovými výrobky typu snuss, žvýkací tabák i princip užití, nelze je však vzhledem k absenci tabáku zařadit pod definici tabákového výrobku. Ministerstvo zdravotnictví proto přistoupilo k regulaci složení a dalších atributů formou vyhlášky,“ uvádí ministerstvo zdravotnictví.

Nikotinový sáček je alternativa ke kouření. (Kredit: Mael BALLAND / Unsplash)

„Nikotin představuje několik zdravotních rizik, a kromě toho je vysoce návykovou látkou, která častokrát vede k celoživotní závislosti. V České republice je na trhu několik druhů nikotinových sáčků s různou příchutí včetně rozdílného obsahu nikotinu v jedné dávce. Na to je potřeba reagovat. Vyhláška mimo jiné z důvodu ochrany veřejného zdraví stanovuje maximální množství nikotinu v jedné dávce na 12 mg,“ řekla hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Novela si klade za cíl zamezit distribuci nikotinových sáčků osobám mladším 18 let a zintenzivnit kontrolní činnosti u jejich prodejců

V nejbližší době bude poslanecká sněmovna projednávat novelu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (sněmovní tisk 321/0), která si klade za cíl zamezit distribuci nikotinových sáčků osobám mladším 18 let a zintenzivnit kontrolní činnosti u jejich prodejců. Ministerstvo zdravotnictví k tomuto návrhu zákona vyjádřilo podporu. V dolní komoře jsou však i další dva poslanecké návrhy, které jsou však věcně i legislativně nedostatečné.

„Jsem rád, že budou jasně stanovena pravidla pro distribuci a dojde k nastavení vyváženého regulatorního prostředí. Podporujeme proto rychlé přijetí této novely,“ zdůraznil Tomáš Prouza, viceprezident Hospodářské komory ČR.