Milan Kajínek

3. 1. 2023

TÉMA: Případ Petr Kramný

Případ Petra Kramného, který byl odsouzen na 28 let vězení, stále pokračuje. Na znalecký ústav a zpracovatele ústavního znaleckého posudku, jejichž revizní posudek potvrdil hypotézy obžaloby, bylo podáno trestní oznámení. Policie potvrdila, že prověřování trestní věci stále probíhá. Obhájkyně JUDr. Jana Rejžková sdělila deníku The Epoch Times, že policie vyšetřování třikrát odložila a po jejích námitkách bylo třikrát usnesení o odložení zrušeno.

Trestní oznámení podala již na konci července 2017, tedy před pěti lety, nevládní organizace Spolek Šalamoun pro „důvodné podezření ze spáchání křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku“ proti zaměstnancům soudně lékařského oddělení Nemocnice České Budějovice a. s., kteří byli zpracovateli ústavního znaleckého posudku. Na základě jejich revizního posudku byla potvrzena teorie obžaloby a Petr Kramný poslán do vězení.

JUDr. Rejžková trestní oznámení opakovaně doplňovala o další expertní posudky a další zjištění. Pět z nich zaznělo před soudem na přelomu listopadu a prosince 2022. Jejich výpovědi naleznete na tomto linku v sekci Proč bylo podáno trestní oznámení.

„Krajské státní zastupitelství poslední usnesení o odložení věci zrušilo 21. listopadu 2021 a věc je tedy stále dále prověřována,“ sdělila Rejžková deníku The Epoch Times v e-mailovém rozhovoru.

Prověřovanými jsou docent František Vorel, dnes již bývalý soudní znalec a přednosta soudně lékařského oddělení Nemocnice České Budějovice. Spolu s ním zmiňovaný revizní posudek podepsali také lékaři MUDr. Zdeněk Šenkýř a MUDr. Eva Tomášková.

Nelogický argument policejního komisaře

Jednání u Ostravského Krajského Soudu o tom, zda bude znovu otevřen případ Petra Kramného , 29. Listopadu 2022. (Milan Kajínek / Epoch Times ČR)
Jednání u Ostravského Krajského Soudu o tom, zda bude znovu otevřen případ Petra Kramného , 29. Listopadu 2022. (Milan Kajínek / Epoch Times ČR)

Vyšetřující komisař poručík Ing. Petr Hlinka chtěl prověřování uzavřít a věc odložit, protože „dospěl k závěru, že obsah podnětu“ zpracovaný profesorem MUDr. Ivo Šteinerem, CSc., „jsou de facto námitky uplatněné v rámci obhajoby Petra Kramného v jeho trestní věci, jimiž se již zabýval jak Krajský soud v Ostravě, tak Vrchní soud v Olomouci“. Námitky již soud podle policejního poručíka „vyhodnotil“, a proto policie nemůže do rozhodnutí soudu zasahovat.

Problém je však v tom, že se poručík Hlinka mýlí, neboť ani jeden z posudků, celkem šesti expertů zpochybňujících závěry soudně lékařského oddělení Nemocnice České Budějovice, včetně profesora Šteinera, u soudu během hlavního líčení nezazněl a soud se jimi tudíž ani nemohl zabývat. Byly předneseny až na přelomu listopadu a prosince 2022 u soudu, který má rozhodnout o obnově případu.

Po námitkách obhájkyně Rejžkové státní zástupkyně Mgr. Dagmar Jersáková případ opět vrátila policii s vysvětlením, že „nezbylo, nežli přiznat opodstatněnost vzneseným stížnostním výhradám o nepřesvědčivosti a ukvapenosti, potažmo nepřezkoumatelnosti verdiktu policejního orgánu. Ten se v dalším řízení bude muset náležitě vypořádat nejen se všemi věcnými připomínkami a argumenty stížnosti, nýbrž zároveň vážit eventuální nezbytnost doplnění zatím opatřených důkazů“.

TIP: Časová osa případu a soudního procesu s P. Kramným

Zajímavé je, že zástupci spolku Šalamoun byli pozváni policií, aby podali vysvětlení, až po pěti letech od podání oznámení, a to v dubnu 2022. „Nepochybně se jedná o nejdelší prověřování podezření ze spáchání trestného činu dle § 346 trestného zákoníku v historii České republiky,“ napsal deníku The Epoch Times zástupce spolku Šalamoun v e-mailové komunikaci.

Policista porušoval zákonnou mlčenlivost

„Policejní komisař, který původně podnět prověřoval, porušoval zákonnou mlčenlivost a neveřejnost přípravného řízení,“ sdělila deníku Epoch Times JUDr. Rejžková. „Soudkyni JUDr. Gilovou (která případ Kramný soudila) neustále informoval o průběhu prověřování a sděloval jí i své úvahy. Na jeho postup jsem si stěžovala, dozorový státní zástupce mi dal za pravdu. Nyní věc prověřuje jiný policista. Mohu se jen domnívat, co je důvodem změny policisty.“

Reakce autorů revizního posudku

Doc. MUDr. František Vorel, CSc. (nemcb.cz)

Požádali jsme o vyjádření k věci trestního oznámení z „podezření, že došlo k naplnění skutkové podstaty zločinu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku dle trestního zákoníku“ samotné autory revizního posudku.

„Můžeme Vás ujistit, že jsme se žádného trestného činu v souvislosti s činností znaleckého ústavu Soudnělékařské oddělení Nemocnice České Budějovice, v rámci kterého jsme společně podávali znalecké posudky ve věci odsouzeného Kramného, nedopustili a ani jsme z žádného trestného činu obviněni nebyli. Není nám známo, zda probíhá v této věci ze strany Policie ČR nějaké šetření,“ napsal v e-mailové komunikaci s deníkem The Epoch Times docent MUDr. František Vorel, CSc.

K tomu, že byla jejich práce významně zpochybněna celkem šesti uznávanými experty (více zde), se skupina českobudějovických lékařů nechtěla vyjadřovat.

„Vzhledem k tomu, že jsme k posledně podanému posudku ve věci odsouzeného Kramného nebyli vyslechnuti ve veřejném jednání a ani jsme nebyli jinak zbaveni povinné mlčenlivosti, nemůžeme se k posudkům Vámi uváděných znalců vyjadřovat,“ sdělili docent Vorel a doktorka Tomášková deníku The Epoch Times.

Docent Vorel mlčenlivost prolomil

„Najednou není zbavený mlčenlivosti. A že mu mlčenlivost nezabránila v tom, aby své hodnotící úvahy sděloval na soukromém obědě soudci Nejvyššího soudu,“ říká obhájkyně Rejžková s odkazem na skutečnost, že se soudce JUDr. Vladimír Veselý osobně sešel s docentem Vorlem a diskutoval s ním jeho názory na znalecké posudky a soudní případ.

V důsledku této skutečnosti byl Nejvyšším soudem v lednu 2017 z případu vyloučen celý soudní senát, právě kvůli této osobní schůzce a s tím spojené možné podjatosti soudce. (zdroj)

Docent Vorel podle JUDr. Rejžkové „popírá, že by soudce Veselého ovlivňoval“. Deník The Epoch Times požádal docenta Vorla o komentář.

Reakce docenta Vorla

„Zmiňovaný rozhovor při obědě s JUDr. Veselým proběhl v době, kdy jsme již obhájili náš ústavní posudek při výslechu v rámci veřejného hlavního líčení a pan Kramný byl již pravomocně odsouzen,“ sdělil docent Vorel deníku The Epoch Times. „Na oběd jsem byl pozván JUDr. Veselým a hovořili jsme o problémech znalecké činnosti obecně. Kauzy Kramný jsme se dotkli pouze okrajově a nesdělil jsem žádné informace, které již před tím nezazněly veřejně při našem výslechu v rámci hlavního líčení.“

Současná situace je podle docenta Vorla „naprosto jiná“.

„K námi posledně podanému posudku ve věci odsouzeného Kramného jsme nebyli vyslechnuti ve veřejném jednání a ani jsme nebyli jinak zbaveni povinné mlčenlivosti, proto se nemůžeme k posudkům Vámi uváděných znalců vyjadřovat,“ napsal docent Vorel v e-mailovém rozhovoru. „Navíc nepovažuji za možné řešit odborné otázky, kterými se zabývají znalecké posudky rozsahu stovek stran vypracované na základě prostudování tisíců stran spisového materiálu, desítek mikroskopických preparátů a fotografií a desítek minut videozáznamů, prostřednictvím médií.“

Výpovědi znalců naleznete zde.


Poznámka: 3. ledna ve 14:36 byla doplněna reakce docenta Vorla.

Související články

Přečtěte si také

Další zelený předpis z Bruselu tentokrát míří na náklaďáky. Diesel bude postupně odstaven
Další zelený předpis z Bruselu tentokrát míří na náklaďáky. Diesel bude postupně odstaven

Nová evropská legislativa si v rámci boje s emisemi hodlá tentokrát posvítit na nákladní vozy a autobusy. Evropský parlament schválil ve středu předběžný návrh zákona, který drasticky sníží počet nových těžkých vozidel jezdících na naftu.

Celé vedení ODS v Ostravě obhájilo mandát, novou místopředsedkyní je Decroix
Celé vedení ODS v Ostravě obhájilo mandát, novou místopředsedkyní je Decroix

Jedinou novou tváří v nejužším vedení strany tak je místopředsedkyně poslaneckého klubu Eva Decroix.

Schillerová si neumí přestavit, že by ANO po volbách vytvořilo vládu s SPD
Schillerová si neumí přestavit, že by ANO po volbách vytvořilo vládu s SPD

Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová si neumí přestavit, že by hnutí po příštích sněmovních volbách vytvořilo vládu s SPD.

Roste podíl černošských voličů, kteří se odvracejí od Joea Bidena a přecházejí k Trumpovi
Roste podíl černošských voličů, kteří se odvracejí od Joea Bidena a přecházejí k Trumpovi

S ohlédnutím se na preference voličů v prezidentských volbách 2020 současné průzkumy ukazují, že Joeu Bidenovi klesají u černošského etnika preference a Trumpovi naopak rostou.

Izraelský válečný kabinet se zatím neshodl na reakci na útok Íránu
Izraelský válečný kabinet se zatím neshodl na reakci na útok Íránu

Izraelský válečný kabinet dnes několik hodin jednal o reakci na noční íránský dronový a raketový útok na Izrael, na postupu se však zatím neshodl.