Eva Fu

12. 1. 2023

Nebýt krátkého nekrologu, nevzbudila by smrt bývalého náměstka čínského ministra kultury velkou pozornost veřejnosti. Zemřel uprostřed prudkého nárůstu onemocnění covidu-19 v Číně.

Se svou „bystrou myslí a silným hlasem“ nepřipomínal „čilý“ Kao Čan-siang před nárůstem další vlny pandemie covidu-19 „ani trochu pacienta“, shrnul své postřehy Ču Jung-sin, náměstek generálního tajemníka 12. čínské lidové politické poradní konference, nejvyššího politického poradního orgánu Komunistické strany Číny. „Nikdy jsem si nepředstavoval, že nás opustí tak brzy.“

Náměstek Ču Jung-sin však ve své kondolenci[2] možná prozradil více, než chtěl. Poznamenal, že 87-letý náměstek čínského ministra kultury houževnatě bojoval s nemocí, během čehož si nechal nahradit ve svém těle mnoho orgánů, a to až do takové míry, že jednou zažertoval, že mu už v těle nezbývá mnoho jeho vlastních orgánů.

Přestože byl článek rychle smazán, vyvolal na čínské sociální síti Weibo rozruch. Bystří pozorovatelé vytvořili kopie dříve, než se státní cenzura pustila do práce, a šířili je s komentáři o údajné rozsáhlé historii Kaových transplantacích orgánů a o ležérním způsobu, jakým se o transplantacích náměstek Ču Jung-sin zmínil.

Je všeobecně známo, že vysocí představitelé čínské komunistické strany mají řadu privilegií, od špičkové lékařské péče až po speciální školy pro své děti.

Zjevná snadnost, s jakou se náměstek Kao dostal k několika vhodným orgánům, z nichž každý by mohl běžného čínského občana stát celoživotní výdělek, však vyvolává znepokojivé otázky, neboť čínský transplantační průmysl je již dlouhou dobu pod drobnohledem kvůli zneužívání vězňů svědomí ke komerčním transplantacím.

„Pane náměstku Kao, když jste žil, vyměnil jste si tolik orgánů, odkud se všechny vzaly? A kolik je ještě vysokých úředníků, kteří si mohou bez námahy vyměnit nefunkční orgány?“ komentoval na internetu obsah kondolence čínský uživatel.

„Ty životně důležité ‚součástky‘, které jste tak snadno získal, kdo a jak o ně mohl přijít?“ zeptal se někdo jiný na zdroj transplantovaných orgánů.

Státem řízená praxe

Lékaři se připravují na transplantaci ledviny. (Pierre-Philippe Marcou / AFP / Getty Images)

Čína, která vstoupila do oblasti mezinárodní transplantační komunity na přelomu tisíciletí, zaznamenala v posledních dvou desetiletích prudký nárůst transplantací orgánů, přestože počet dobrovolných dárců je nízký.

Režim komunistické strany tvrdí, že od roku 2015 se spoléhá výhradně na systém dobrovolného dárcovství orgánů, a prohlásil, že přestal používat orgány od vězňů odsouzených k smrti, které do té doby vězňům odebíral.

Čísla však nesedí.

Studie z roku 2019 publikovaná ve vědeckém časopise BMC Medical Ethics (zdroj) dospěla k závěru, že údaje z oficiálních čínských databází dárcovství „téměř přesně odpovídají matematickému vzorci“, k čemuž nedošlo u žádné z dalších 50 analyzovaných zemí. Analýza naznačuje, že se jedná o falešné údaje. „Pekingem uváděná čísla o dárcovství orgánů nesedí a existují velmi přesvědčivé důkazy o tom, že jsou falšována,“ uvádějí autoři studie. Více…

Ve stejném roce probíhalo také vyšetřování nezávislého soudního tribunálu v Londýně. Tribunál po několikaměsíčním šetření, předvolání více než 50 svědků a prostudování několika vyšetřovacích zpráv došel k výslednému verdiktu, že v Číně dochází ve velkém měřítku ke zneužívání vězňů svědomí a k nedobrovolným odběrům orgánů. (zdroj)

Zneužíváni jsou podle tribunálu především příznivci pronásledovaného duchovního hnutí Falun Gong a jejich orgány jsou prodávány za vysoké částky v průmyslovém měřítku, přičemž neexistují žádné důkazy o tom, že by tato praxe skončila.

Bývalý náměstek ministra kultury také nebyl jediným úředníkem, který si nechal vyměnit orgány. Ťin Žen-čching, čínský ministr financí v letech 2003–2007, podstoupil ve věku 68 let transplantaci srdce kvůli srdečnímu onemocnění. Srdce pocházelo od 28-letého pacienta. Tato data byla uvedena v jeho nekrologu z roku 2021, který byl vydán po jeho smrti. Zemřel v 77 letech v důsledku požáru bytu. Ťin Žen-čching podle nekrologu po odchodu z ministerstva v roce 2007 nadále požíval ministerské výhody, včetně bezplatného využívání vozu a řidiče.

„Vzhledem k tomu, že čínský transplantační systém je založen na státem organizovaných nucených odběrech orgánů, není překvapující, že straničtí funkcionáři mají přístup k transplantacím na vyžádání nebo dokonce k vícenásobným transplantacím na vyžádání,“ uvedl v e-mailové komunikaci s deníkem The Epoch Times Dr. Torsten Trey, zakladatel a výkonný ředitel lékařské etické skupiny Lékaři proti nuceným odběrům orgánů (DAFOH).

Ze stejných důvodů doktora Treye nepřekvapuje, že straničtí funkcionáři „dostávají několikanásobné transplantace životně důležitých vnitřních orgánů, jako jsou srdce, játra, ledviny nebo v rámci pandemie covidu-19 dokonce plíce“.

Vzhledem k rostoucím mezinárodním obavám ze zneužívání vězňů svědomí k transplantacím přijímá stále více zemí opatření omezující transplantační turistiku do Číny. Poslední zákon byl vydán v Kanadě, ale omezení přijala také Velká Británie, Belgie, Izrael, Itálie a Španělsko.

Příznivci Falun Gongu s transparenty pochodují k čínskému velvyslanectví v Ottawě, aby oslavili vítězství přijetí zákona S-223 o boji proti nuceným odběrům orgánů, 14. prosince 2022. (Jian Ren / The Epoch Times)

V České republice bylo navrženo zřízení komise, která nakonec nevznikla, neboť dle vyjádření lékařů nedochází k žádné turistice českých občanů do Číny za účelem transplantace, a proto považují zřizování komise za nepotřebné. Více…

Čínský transplantační sektor se i v době pandemie stále rozvíjí. V roce 2021 země provedla o 50 % více transplantací plic než v předchozím roce, a to i v době, kdy svět jako celek zaznamenával nejméně desetiprocentní pokles prováděných transplantací, uvedl v prosinci 2022 pro státní média Čchen Ťing-jü, který dohlíží na kontrolu kvality čínských transplantací plic.

Před pandemií i během ní dokázaly čínské nemocnice nabízet zájemcům extrémně krátké čekací doby na vyhledání vhodného orgánu a jeho transplantaci. Rychlé dodávky i životně důležitých orgánů do 14 dnů svědčí, podle zmiňovaného soudního tribunálu a vyšetřovatelů, kteří oblast dlouhodobě sledují [1], o obrovské zásobě orgánů tvořené vězni svědomí, kteří nedali k odebrání orgánu souhlas.

„V rychlejším případě se vhodný dárce najde za týden nebo 10 dní, v pomalejším si bude muset počkat jeden nebo dva měsíce,“ odpovídá na nahrávce telefonního hovoru z dubna 2020 vyšetřovatelům zdravotní sestra z nemocnice v čínském městě Chang-čou na otázku, jak rychle by mohli najít vhodný orgán.

Telefonát prováděla a zaznamenala Světová organizace pro vyšetřování pronásledování Falun Gongu (WOIPFG), nevládní organizace se sídlem v New Yorku, která dlouhodobě monitoruje oblast čínské transplantační chirurgie a sbírá důkazy a existenci nucených odběrů orgánů.

Plán na „150 let“ dlouhý život

Dlouhověkost vysokých stranických funkcionářů je v Číně již dlouho předmětem zájmu veřejnosti. Toto téma se v minulosti dostalo na titulní stránky médií, ačkoli články kladly důraz spíše na životní návyky stranických funkcionářů.

Minutová reklama z roku 2019, která se stala virální na čínské sociální síti WeChat, však naznačuje ještě jiný příběh v pozadí zázračné dlouhověkosti.

Klip, který údajně zveřejnila největší čínská vojenská nemocnice, Všeobecná nemocnice Čínské lidové osvobozenecké armády, se chlubí prvotřídním zdravotním systémem, který výrazně prodlužuje život nejvyšších představitelů komunistické strany.

„Plán pro 150 let dlouhý život a boje proti smrti,“ hlásala reklama, která byla během jednoho dne stažena státními cenzory, kteří uvedli, že video „bylo falešné“.

Projekt podle této stažené reklamy „kombinuje čínské wellness koncepty a západní lékařské technologie“. S odkazem na údaje z roku 2008 reklama uváděla, že projekt zaznamenal „významné výsledky“. Vedoucí představitelé Komunistické strany Číny se údajně v průměru dožívali 88 let, čímž „daleko předčili“ své západní protějšky ze stejného období.

Podle oficiálních statistik byla průměrná délka života v Číně v roce 2009 stanovena na 72 let. A v roce 2022 dosáhla 78,2 let.

Zajímavostí ovšem je jeden ze šesti hlavních cílů programu, který reklama definovala jako „obnovení funkcí orgánů“.

Deník Epoch Times nemohl nezávisle ověřit pravost reklamy, ale tento program vojenské nemocnice byl opakovaně citován ve zprávách čínských státních médií. V nemocnici, která je známá jako zdravotnické zařízení pro vedoucí představitele komunistické strany, se nachází významné centrum pro transplantaci jater, které se stará o transplantace jater vysoce postaveným úředníkům komunistické strany.

Podle doktora Torstena Treye má však délka života člověka své limity, a to i při několikanásobné transplantaci. Trey dospěl během několik let dlouhého vyšetřování k závěru, že zneužívání vězňů svědomí k transplantacím je reálnou každodenní praxí čínského transplantačního průmyslu, a zasazuje se o její zastavení.

„Z etického hlediska je nejvíce znepokojující, že vláda jedné strany vytváří vlastní pravidlo vykořisťování (nucené odběry orgánů) a pak se z něj snaží těžit. Je to barbarská praxe, zabíjet živé vězně svědomí, aby získali jejich orgány a prodloužili si tím vlastní život,“ říká doktor Trey.

Podle Treye takové praktiky v lékařských kruzích „činí medicínu absurdní“ a jako věřící člověk míní, že se jedná o „nestoudné pohrdání Božím stvořením“.

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil P. M.


Poznámky: [1]

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007) on-line (anglicky)

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016), anglicky, on-line (anglicky)

Terénní výzkum: Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann (nakl. C-press, 2015), on-line (česky)

WOIPFG je nevládní organizace zaměřující se na vyšetřování trestné činnosti všech institucí, organizací a jednotlivců, kteří se podílejí na represivní kampani čínského režimu vedené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně. Organizace byla založena 20. ledna 2003. Sídlí v New Yorku a zavedla globální systém monitorování a sledování ve 110 zemích světa. On-line (anglicky)

ETAC: The International Coalition to End Transplant Abuse in China (Mezinárodní koalice na ukončení zneužívání transplantací v Číně) je koalicí právníků, akademiků, etiků a lékařských profesionálů, výzkumníků, badatelů a lidskoprávních advokátů, která se zasazuje o ukončení násilného odebírání orgánů v Číně. On-line (anglicky)

[2] Kondolence (zdroj)

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Desetina mladých má příznaky těžké deprese, lékaři vyzvali politiky k akci
Desetina mladých má příznaky těžké deprese, lékaři vyzvali politiky k akci

Jeden z deseti mladých dospělých v průzkumu přiznává příznaky těžké deprese, střední příznaky zhruba 16 procent.

Na výrobě komponentu pro F-35 by se mohly podílet české firmy, podepsaly dohodu
Na výrobě komponentu pro F-35 by se mohly podílet české firmy, podepsaly dohodu

Na výrobě součástky pro americké letouny páté generace F-35 by se v budoucnosti mohlo podílet konsorcium českých firem PBS Velká Bíteš, One3D a HiLASE.

Čeští podnikatelé spolu diskutovali na setkání reVize Česka 2024 i za účasti prezidenta Petra Pavla
Čeští podnikatelé spolu diskutovali na setkání reVize Česka 2024 i za účasti prezidenta Petra Pavla

„V krásně zrekonstruované Vindyšově továrně jsem dnes diskutoval s osobnostmi českého byznysu na konferenci reVize Česka,“ uvedl v pondělí prezident Petr Pavel na svém účtu X.

Žáci se mohou přihlásit do druhého kola přijímaček na SŠ, termín je do pátku
Žáci se mohou přihlásit do druhého kola přijímaček na SŠ, termín je do pátku

Uchazeči o studium na středních školách, kteří doposud neuspěli v přijímacím řízení, mohou od dnešního rána podat v systému DiPSy přihlášku do druhého kola.

EU chce zahájit přístupová jednání s Ukrajinou v červnu, přesvědčuje Maďarsko
EU chce zahájit přístupová jednání s Ukrajinou v červnu, přesvědčuje Maďarsko

Evropská unie usiluje o formální zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem do konce června.