Kelly Song

16. 12. 2022

Zvláštní zpráva mezinárodního sdružení Lékaři proti nuceným odběrům orgánů (DAFOH) upozorňuje na „šokující postupy“ Komunistické strany Číny spočívající v odebírání orgánů živým vězňům svědomí. Zpráva byla vydána na Mezinárodní den lidských práv 10. prosince 2022.

„Toto bezprecedentní zlo, státem schválené rozsáhlé zabíjení zranitelných vězňů svědomí, kterého se dopouští totalitní režim, je nejen zločinem proti lidskosti, ale také hrozbou pro lidstvo,“ uvádí skupina lékařů a důvody pro svá tvrzení vysvětluje ve zprávě nazvané Nucené odebírání orgánů živým lidem v Číně. (zdroj)

Zpráva o 56 stranách shrnuje období o rozsahu dvou desetiletí a podrobně popisuje vznik a vyšetřování případů nucených odběrů orgánů v Číně. Jako hlavní zdroj dodávek ilegálně a neeticky získávaných orgánů podle nich slouží věznění stoupenci duchovní praxe Falun Gong.

Mezinárodní sdružení DAFOH vydalo 10. prosince 2022 zvláštní zprávu o nucených odběrech orgánů vězňům svědomí v Číně. (Screenshot z webové stránky sdružení DAFOH)
Mezinárodní sdružení DAFOH vydalo 10. prosince 2022 zvláštní zprávu o nucených odběrech orgánů vězňům svědomí v Číně. (Screenshot z webové stránky sdružení DAFOH)

Problematiku násilných odběrů orgánů řešil také nezávislý soudní tribunál v Londýně v roce 2019, který dospěl k závěru, že čínský režim po dlouhé časové období a ve „značném rozsahu“ zabíjel vězně svědomí za účelem získání jejich orgánů pro komerční transplantace. (zdroj) Opět se podle tribunálu jednalo převážně o zadržované příznivce Falun Gongu a později také o ujgurské etnikum z provincie Sin-ťiang. Tato praxe podle tribunálu pokračuje dodnes. Více…

První zprávy o násilných odběrech orgánů se objevily v médiích v roce 2006, kdy o praxi informovali někteří lidé z Číny. Následně se řada jednotlivců i organizací začala věnovat vyšetřování a osvětové činnosti o oblasti čínského transplantačního průmyslu.

V tomto období vznikla také nezisková organizace založená lékaři ve Washingtonu nazvaná DAFOH, která již 16 let poskytuje lékařské komunitě i široké veřejnosti informace o problematice nucených odběrů orgánů v Čínské lidové republice.

Jejich zvláštní zpráva, o které byla řeč na začátku, „je příspěvkem na počest mezinárodního dne lidských práv“. Uvedl to 10. prosince výkonný ředitel DAFOH, doktor Torsten Trey, v rozhovoru s deníkem The Epoch Times. „Jednou za rok lidé upozorňují na zločiny proti lidskosti, které se odehrály v minulosti nebo probíhají v současnosti. Je to den, kdy je třeba nejenom ocenit lidská práva, ale také připomenout smysl lidského života.“

Chladná genocida“

Členka tribunálu Regina Pauloseová (vlevo), předseda sir Geoffrey Nice, QC (uprostřed), a člen panelu Nicholas Vetch (vpravo) na prvním dubnovém slyšení. Londýn, 6. duben 2019. (Simon Gross)
Členka tribunálu Regina Pauloseová (vlevo), předseda sir Geoffrey Nice, QC (uprostřed), a člen panelu Nicholas Vetch (vpravo) na prvním dubnovém slyšení. Londýn, 6. duben 2019. (Simon Gross)

Již více než dvě desetiletí trvající pronásledování duchovního hnutí Falun Gong v Číně je podle zprávy DAFOH případem takzvané „studené genocidy“.

„Ve většině případů dochází ke genocidě s vysokou intenzitou v krátkém časovém období, což je také označováno jako ,horká genocida‘. Naproti tomu studená genocida probíhá po delší časové období v pomalém tempu, což ji činí méně odhalitelnou a umožňuje vést zdlouhavou ničivou kampaň,“ dodává zpráva.

Falun Gong je duchovní disciplína sestávající z meditačních cvičení a souboru učení o morálce a zlepšování charakteru. Takto praxe, která propagovala principy jako pravdivost, soucit a snášenlivost, zaznamenala v Číně prudký nárůst popularity v 90. letech 20. století a do konce desetiletí měla ve všech čínských provincicíh dohromady na 100 milionů příznivců. Čínský režim, který považoval popularitu Falun Gongu za „hrozbu absolutní moci“, zahájil v roce 1999 celostátní pronásledování s cílem tuto skupinu věřících „zničit“.

Zvláštní zpráva DAFOH popisuje tři aspekty pronásledování, které napomáhají realizaci profilu zmiňované studené (pomalé) genocidy:

1) vícerozměrné pronásledování: Komunistická strana Číny se snaží příznivce Falun Gongu „zničit“ fyzicky, psychicky, sociálně a duchovně.

2) utajení: mučení a nucené odebírání orgánů praktikujícím Falun Gongu probíhá v utajení, mimo zraky veřejnosti a médií.

3) normalizace represí: pronásledování se v Číně normalizovalo za pomoci dezinformačních kampaní režimu, které stoupence Falun Gongu dehumanizovaly a ostrakizovaly.

„Studená genocida, i když není tak snadno rozpoznatelná, není o nic méně genocidou,“ uvádí ve zprávě sdružení lékařů.

„Díky“ nucenému odběru orgánů našel čínský režim metodu, jak „přenést způsob popravy ze soudní síně na operační sál,“ uvádí DAFOH a dodává, že „nucený odběr orgánů je konečným řešením v čínském programu zničení praxe Falun Gongu zabíjením jeho příznivců“.

Výpovědi očitých svědků

Protestní průvod příznivců metody Falun Dafa na Manhattanu v New Yorku 16. května 2019. Transparenty vyzývají čínský režim k „zastavení zabíjení lidí pro orgány“. (Samira Bouaou / The Epoch Times)

Zpráva obsahuje mimo jiné také devět svědeckých výpovědí. Jednou z nich je svědectví ženy, jejíž bývalý manžel se v letech 2001 až 2003 podílel na odebírání orgánů praktikujícím Falun Gongu. Dalším je čínský lékař, který provedl odběr lidských orgánů z popraveného vězně.

Zbývající svědci jsou příznivci Falun Gongu, kteří byli během věznění podrobeni mučení a nuceným lékařským vyšetřením nebo jejichž rodinní příslušníci zemřeli ve vězeňském systému a oni mají důvodná podezření, že byli zabiti v procesu nuceného odběru orgánů.

Jedním ze svědků je paní Chan Jü, praktikující Falun Gongu, jejíž otec byl zabit a o němž se předpokládá, že mu byly odebrány orgány, když byl v roce 2004 vězněn pro své přesvědčení v Pekingu.

18. června 2004, více než měsíc po smrti jejího otce, policie umožnila nejbližším členům rodiny vidět ostatky jeho těla. Nebyly povoleny žádné kamery ani fotoaparáty a místo bylo přísně střeženo policií. Chan Jü vypověděla, že viděla stehy v oblasti otcova krku, na které byly použity velmi silné černé nitě. Pokusila se rozepnout knoflíky jeho košile, ale policie ji zastavila.

Poté vešel do místnosti její strýc a otcovu košili navzdory policii roztrhl. Zjistili, že řez vedl od krku až k břichu. Když břicho zmáčkli, zjistili, že má břicho napěchované zmrzlým ledem.

Důkazy

Praktikující Falun Gongu Han Yu, jejíž otec byl zabit a o němž se věří, že mu byly odebrány orgány, když byl v roce 2004 nezákonně vězněn v Pekingu. (Se svolením Han Yu)
Praktikující Falun Gongu Han Yu, jejíž otec byl zabit a o němž se věří, že mu byly odebrány orgány, když byl v roce 2004 nezákonně vězněn v Pekingu. (Se svolením Han Yu)

Zpráva DAFOH se zabývá častým problémem, který se objevuje při předkládání podobných svědeckých výpovědí. Kritické hlasy často taková svědectví odmítají jako „neověřená“ nebo jako „ojedinělé případy“.

Zpráva proto přikládá analýzu „stovek a tisíců individuálních svědectví, která hovoří o krevních testech, lékařských prohlídkách a hrozbách, že jim budou odebrány orgány“. Tato svědectví se v průběhu dvou desetiletí tu a tam objevují na stránkách Minghui.org, nevládní organizace se sídlem v USA, která průběžně monitoruje vývoj represí v Číně. Lidé, kteří prošli čínským vězeňským systémem, uvádějí, že je vězeňská služba po desítkách vodila na podrobné lékařské testy, přestože se nedožadovali lékařské péče ani nežádali ošetření.

Testy obsahovaly odebírání velkého množství krve, aplikování elektrokardiogramu, rentgenu, prohlídky břišní dutiny a očních rohovek. Tváří v tvář takovému množství svědectví „je již nelze považovat za ,historky‘ a svědectví se stávají důkazy,“ míní sdružení lékařů.

„Navzdory značnému množství inferenčních a deduktivních důkazů, které byly za tyto roky shromážděny, poslanci a novináři často kladou na ty, kteří o nuceném odebírání orgánů v Číně informují, požadavek předložení tvrdých důkazů,“ uvádí zpráva.

„Vzhledem k tomu, že totalitní režim, jako je Komunistická strana Číny, využívá všech prostředků, aby tento zločin utajil, je dostupné množství informací a důkazů ohromující,“ míní lékaři.

Dáváme hlas pronásledovaným

Proti praxi nucených odběrů orgánů se v minulosti opakovaně postavily Evropský parlament, Sněmovna reprezentantů USA a řada jednotlivých zemí. Některé země kvůli tomu přijaly legislativu upravující podstupování transplantací v zahraničí, aby zamezila transplantační turistice do Číny nebo pokutovala a stíhala každého, kdo by se na násilných odběrech orgánů vězňům svědomí podílel.

Zpráva DAFOH uznává, že „předchozí snahy dobrosrdečných zákonodárců o přijetí návrhů a rezolucí“ pomohly „zvýšit povědomí, ale nedosáhly účinku, který by zastavil čínskou vládu v provádění nucených odběrů orgánů“.

Podle sdružení lékařů je v boji proti těmto neetickým praktikám rozhodující osvětová činnost. Cílem čínského režimu není v rámci pronásledování Falun Gongu pouze stoupence hnutí fyzicky „vyhladit“, ale také je umlčet.

Podle skupiny lékařů je jednou z účinných strategií odporu proti násilným odběrům orgánů informování vyřejnosti o tom, co je to Falun Gong a proč jej čínský režim pronásleduje.

„Poskytnout Falun Gongu hlas a pomoci praktikujícím Falun Gongu informovat veřejnost o jejich duchovní praxi pravdivosti, soucitu a tolerance je nejúčinnějším způsobem, jak znemožnit záměry Komunistické strany Číny násilně odebírat jejich orgány,“ uvádí zpráva DAFOH s odkazem na to, že neetickou praxi pohání také nenávistná propaganda, kterou čínský režim proti Falun Gongu rozšiřuje, a to nejenom na území Číny, ale i v zahraničí.

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil M. K.

Související články

Přečtěte si také

Staří odcházejí, mladí nechtějí. Jak české zemědělství zápasí s palčivým nedostatkem pracovních sil
Staří odcházejí, mladí nechtějí. Jak české zemědělství zápasí s palčivým nedostatkem pracovních sil

Malé platy, vysoký zápřah, špinavá práce, enormní byrokracie, to vše snižuje u mladých lidí atraktivitu zemědělství. Je farmařina opravdu na vymření? Jak se bude agrární sektor vyvíjet do budoucna? To vše se dozvíte v naší reportáži.

Z Německa odchází další špičkové firmy
Z Německa odchází další špičkové firmy

Počet podniků, které opouštějí Německo, je vyšší než za posledních 15 let. Známá jména jako Meyer Burger, Landliebe a Miele jsou jen špičkou ledovce. BDI předpokládá, že více než 40 % malých a středních podniků zvažuje odchod.

I když úřady tvrdí, že vakcíny proti covidu jsou bezpečné, očkovaní dárci krve mají určitá omezení
I když úřady tvrdí, že vakcíny proti covidu jsou bezpečné, očkovaní dárci krve mají určitá omezení

V ČR by dárce krve neměl jít na odběr v určité lhůtě po očkování proti covidu. V USA se dárcův očkovací stav zjišťuje, i když důvody tohoto požadavku nejsou přehledné.

Maďarský parlament schválil vstup Švédska do NATO
Maďarský parlament schválil vstup Švédska do NATO

Maďarský parlament dnes schválil vstup Švédska do NATO.

Kde vzniká imunita? Možná budete překvapeni
Kde vzniká imunita? Možná budete překvapeni

Možná budete překvapeni tím, kolik různých typů imunitních buněk vaše tělo má a jak účinně navzájem spolupracují. Ještě zajímavější je, že většina těchto imunitních buněk vzniká v kostní dřeni…