40 kanadských poslanců naléhá na federální vládu, aby vyzvala čínský režim k ukončení pronásledování příznivců meditační praxe Falun Gong (někdy také Falun Dafa), které trvá již od července 1999.

Dnes k 20. červenci uplynulo 23 let od chvíle, kdy Komunistická strana Číny zahájila systematickou kampaň na potlačení pokojné duchovní praxe.

Čtyřicet kanadských poslanců z různých stran vyzývá federální vládu, aby vyzvala Komunistickou stranu Číny k ukončení pronásledování stoupenců Falun Gongu. Chtějí také, aby Global Affairs zařadila do svého politického rámce pro Čínu mezi další pronásledované skupiny i konkrétní zmínku o Falun Gongu.

„My, níže podepsaní poslanci, naléhavě žádáme vládu, aby výslovně zařadila Falun Gong do rámce politiky Global Affairs Canada pro Čínu, odsoudila pokračující útok Komunistické strany Číny na tuto mírumilovnou víru a vyzvala k ukončení pronásledování v Číně,“ uvádějí poslanci v dopise adresovaném premiérovi Justinu Trudeauovi a ministryni zahraničních věcí Mélanie Jolyové.

V části týkající se rámce politiky vůči Číně v „plánu ministerstva globálních záležitostí na období 2022-23“ se uvádí: „Kanada bude i nadále vystupovat proti čínským represím vůči ujgurskému a tibetskému národu a všem náboženským menšinám v Číně,“ a poslanci nyní žádají, aby zde byl výslovně zmíněn také Falun Gong jako jedna z největších pronásledovaných skupin obyvatel Číny.

Tento krok kanadští poslanci uskutečnili před 20. červencem 2022, kdy uplynulo ji 23 let od chvíle, kdy čínský režim zahájil „systematickou a brutální kampaň za vymýcení Falun Gongu, duchovní praxe, která se řídí zásadami Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti“, uvádějí poslanci v žádosti směřované kanadské vládě.

Žádost podepsalo třicet jedna konzervativních poslanců, dva konzervativní senátoři, pět liberálních poslanců, poslankyně za Zelené Elizabeth Mayová a nezávislá senátorka Kim Pateová.

Praxe Falun Gong byla v Číně představena veřejnosti v roce 1992 a její popularita mezi lidmi v Číně prudce rostla až do roku 1999, kdy podle oficiálních vládních průzkumů počet jejich příznivců dosahoval 70 až 100 milionů lidí. Lidé po celé Číně chodili do parků cvičit pět meditativních cvičení a studovali přednášky zakladatele Falun Gongu o rozvoji charakteru a morálních principech.

Podle informačního centra Falun Dafa však vysocí straničtí funkcionáři, včetně tehdejšího vůdce Ťiang Ce-mina, považovali popularitu Falun Gongu za hrozbu absolutní moci. 20. července 1999 komunistická strana praktikování Falun Gongu zakázala a zahájila rozsáhlou kampaň pronásledování s cílem tuto praxi vymýtit.

Od té doby bylo uvězněno velké množství příznivců této duchovní praxe, mnozí z nich byli mučeni, někteří zemřeli na následky mučení, mnozí jiní uprchli ze země, aby unikli pronásledování.

Kanada se stala celosvětově známou v roce 2006, kdy bývalý kanadský ministr zahraničí David Kilgour a lidskoprávní advokát David Matas provedli vyšetřování čínských nemocnic, které byly obviněny, že zneužívají vězněné příznivce Falun Gongu jako nedobrovolné dárce orgánů. Jejich vyšetřovací zpráva vyvolala vlnu událostí po celém světě.

Na základě zprávy Kilgoura a Matase se rozběhla další nezávislá vyšetřování, která byla v roce 2019 prezentována před nezávislým soudním tribunálem ve Velké Británii, jemuž předsedal sir Geoffrey Nice QC. Sedmičlenný tribunál, který vyslechl více než padesát svědků, dospěl k závěru, že se stoupenci Falun Gongu stali jedním z hlavních zdrojů orgánů pro obchody čínského transplantačního průmyslu. Orgány jim byly odebrány násilím, bez jejich svolení a tito lidé v důsledku toho zemřeli.

„Tato zvěrstva jsou dobře zdokumentována lidskoprávními organizacemi/odborníky, jako jsou Amnesty International, vládní orgány a OSN,“ uvádějí se v dopise kanadští poslanci a zároveň se odkazují na závěry výše zmíněného soudního tribunálu.

Dále poslanci uvádějí: „Například v červnu 2021 se v prohlášení 12 zvláštních zpravodajů OSN uvádí, že jsou ,velmi znepokojeni‘ věrohodnými informacemi o tom, že nucené odběry orgánů jsou zaměřeny na praktikující Falun Gongu zadržované ve vazbě.“

Vyjádření zpravodajů přišlo několik let poté, co Sněmovna reprezentantů USA vydala rezoluci č. 343, která byla jednomyslně přijata v roce 2016 a „vyjadřuje znepokojení nad přetrvávajícími a důvěryhodnými zprávami o systematickém, státem posvěceném odebírání velkého množství orgánů praktikujícím Falun Gongu“.

Dopis kanadských poslanců také cituje zprávu organizace Freedom House z roku 2015, v níž se uvádí, že „statisíce přívrženců byly odsouzeny do pracovních táborů a k trestům odnětí svobody, což z nich činí největší kontingent vězňů svědomí v zemi“.

„Téměř o deset let dříve zvláštní zpravodaj OSN Manfred Nowak uvedl, že ,praktikující Falun Gongu tvořili 66 % obětí údajného mučení ve vládní vazbě‘,“ dodává dopis.

S odvoláním na studii (zdroj) vedenou kanadskými vědci, která byla zveřejněna v odborném časopise Genocide Studies and Prevention, dopis uvádí, že „akademici dospěli k závěru, že likvidace Falun Gongu ze strany čínského režimu je aktem genocidy“.

V dopise je rovněž zmíněn případ kanadské občanky Sun Čchienové, která je v Číně nadále vězněna za svou víru ve Falun Gong. Poslanci také dodávají, že stejným utrpením v Číně prochází 12 rodinných příslušníků kanadských občanů, protože se věnovali Falun Gongu.

Učení Falun Gongu šíří podobné myšlenky jako tradiční čínská náboženství buddhismu a taoismu a jeho příznivci často zmiňují pozitivní přínosy metody pro jejich fyzické zdraví a psychickou vyrovnanost. Příznivci Falun Gongu se silně vzepřeli čínskému režimu a pomocí nenásilného odporu a mírových protestů se snaží zastavit již 23 let trvající pronásledování.

„Je smutné, že ještě nikdy neexistoval takový rozdíl mezi humanitární krizí a mlčením mezinárodního společenství jako v případě pronásledování Falun Gongu v posledních dvou desetiletích, kdy odborníci na lidská práva a právní experti potvrzují, že dochází ke zločinům proti lidskosti,“ píší kanadští poslanci v dopise adresovaném vládním představitelům.

„Spoléháme na vládu, že se bude zasazovat o mezinárodní lidská práva všech pronásledovaných skupin. Zejména věřící komunita Falun Gong si zaslouží výslovnou zmínku v současném politickém rámci Global Affairs China Policy Framework,“ uvádějí poslanci a dodávají, že příznivci Falun Gongu nejsou terčem útoků komunistické strany pouze v oblasti Číny, ale také v Kanadě.

„Je načase, abychom se jich zastali,“ uzavírají poslanci.

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil a upravil M. K.