Kelly Song

23. 5. 2022

Uniklé dokumenty z čínského Výboru pro politické a právní záležitosti (PLAC) v okrese Tchie-ling v severovýchodní čínské provincii Liao-ning odhalují, že snaha komunistické strany o „transformování“ nebo „vynulování“ meditační praxe Falun Gong v Číně zůstává hlavním cílem režimu.

V jednom z dokumentů nazvaném „Zpráva o pokroku předložená provinční inspekční skupině PLAC“ (pdf) se uvádí, že v dubnu 2019 vydalo devět nejvýše postavených ministerstev spadajících pod Ústřední výbor komunistické strany nařízení využít úřední moci k donucení všech příznivců Falun Gongu, aby se vzdali své duchovní praxe.

Komunistická strana Číny začala Falun Gong oficiálně pronásledovat 20. července 1999, kdy byla tato duchovní praxe velice populární a podle vládních statistik se jí v Číně věnovalo 70–100 milionů lidí.

Webová stránka Minghui.org, která dlouhodobě monitoruje a dokumentuje průběh státní represivní kampaně namířené proti Falun Gongu, zveřejnila konkrétní související případ rodičů pana Pchenga Č’-čhianga, na jejichž dům zaklepali policisté, předložili nějaké dokumenty a požadovali: „Musíte podepsat tyto papíry, jinak…“ Manželé, kteří se Falun Gongu věnují, údajně dokumenty odmítli podepsat a policie odešla.

Poté policie volala jejich synovi, který Falun Gong nepraktikuje, a sdělila mu: „Tvoji rodiče nechtěli podepsat tyto papíry, bude tě to stát kariéru, pokud to za ně nepodepíšeš!“

Pcheng se vyděsil a požadované papíry podepsal. Později na stránkách Minghui.org zveřejnil prohlášení, ve kterém uvádí, že toho lituje.

TIP: Čína: Praktikující Falun Gongu odsouzena k 8 letům jen pár týdnů před olympiádou

To, co se stalo rodině Pchengových, se v posledních letech stalo rodinám po celé Číně. Podle serveru Minghui.org je cílem této kampaně „klepání na dveře“, která probíhá pod vedením ústředního výboru, „vymazat“ Falun Gong, byť jen na papíře.

Represe nemají vždy pouze administrativní charakter. Nedávno zemřela praktikující Falun Gongu Ťi Jün-č’ z Vnitřního Mongolska. 48 dní poté, co byla převezena na policejní stanici, zemřela ve věku 66 let. Více podobných případů uvádíme níže.

Falun Gong, známý také jako Falun Dafa, je starobylá čínská duchovní praxe sestávající z pomalých meditačních cvičení a nauk o zušlechťování charakteru dodržováním principů pravdivosti, soucitu a snášenlivosti v každodenním životě. Její popularita dosáhla v Číně vrcholu koncem 90. let 20. století.

Kampaň „klepání na dveře“, o níž se zmiňuje jeden z uniklých dokumentů, byla společně nařízena devíti vrcholnými agenturami přímo napojenými na Ústřední výbor komunistické strany.

PLAC je jedním z bezpečnostních aparátů, který udržuje kontrolu na různých úrovních ústředních, provinčních a obecních úřadů. Vede seznamy praktikujících Falun Gongu až do úrovně čtvrtí, včetně jmen praktikujících Falun Gongu spolu s jejich adresami a informacemi o jejich příbuzných. Místní policie potom provádí „klepání na dveře“, kdy chodí na každou zaznamenanou adresu a žádá praktikující, aby podepsali dokumenty, v nichž se vzdávají své duchovní praxe.

Pokud získají podpis, mohou praktikujícího „vymazat“ ze seznamu alespoň na papíře, a vykazovat tak výsledky.

TIP: Čína: Žena zemřela ve vězení, kam ji úřady poslaly za praktikování meditační praxe Falun Gong

Uniklý dokument

Deník Epoch Times získal exkluzivní přístup k dokumentům z úřadu PLAC (pdf) okresu Tchie-ling v provincii Liao-ning. Tchie-ling leží asi 20 mil severovýchodně od města Šen-jang, hlavního města provincie Liao-ning.

Systém PLAC je gigantická a mocná represivní síť. Je také hlavním nástrojem komunistické  při pronásledování Falun Gongu.

Podle dokumentu v okrese Tchie-ling PLAC okamžitě uspořádal školení o tom, jak „transformovat“ praktikující Falun Gongu a kromě toho, že zorganizoval kampaň „klepání na dveře“, dal také pokyn okresní policii, aby určené „cíle“ sledovala a bránila lidem v cestě do Hongkongu.

V dokumentu se uvádělo: „Vzhledem k tomu, že se blíží oslavy 70. výročí převzetí moci v Číně komunistickou stranou a aktivity v Hongkongu jsou na vzestupu, musí okresní policie v zájmu zabránění účasti těchto osob na aktivitách v Hongkongu omezit jejich cestování.“

Kontroly PLAC

Vysoce postavený politický komentátor Cheng Che řekl deníku The Epoch Times, že „z tohoto [uniklého] dokumentu je patrné, že KS Číny stále považuje Falun Gong za svůj cíl číslo jedna, který chce potlačit, i když to veřejně bagatelizuje a snaží se to skrýt před mezinárodním společenstvím“.

„Pod praporem boje proti korupci vysílá ústřední vláda KS Číny od roku 2017 inspekční skupiny do různých částí země,“ uvedl Cheng Che. „Kontrolují hlavně síť agentur PLAC, kde je spatřována slabost a neochota při pronásledování Falun Gongu. To znamená, že udržovat pronásledování v chodu je velmi obtížné.“

V uniklém dokumentu se uvádí, že „v tomto roce bylo v kraji „transformováno“ osm členů Falun Gongu, což je jedno procento z celkového známého počtu. „Úlevy“ se dočkalo 122 členů Falun Gongu a jejich počet byl nahlášen hornímu městskému PLACu,“ uvádí dokument, přičemž není jasné, čeho se zmiňovaná „úleva“ týká.

TIP: Inženýr, který „napíchl“ čínské televizní vysílání, přežil 13 let mučení ve vězení

Případy pronásledování

Tato kampaň probíhá po celé Číně a nemá vždy pouze administrativní charakter. Podle zprávy Minghui.org (zdroj) z dubna 2021 v rámci pekingské kampaně „vynulování“ zemřeli v roce 2020 tři praktikující Falun Gongu, 29 praktikujících bylo odsouzeno k trestu odnětí svobody a 249 praktikujících bylo násilně odvedeno do vazby buď z domova, nebo z pracoviště.

Kromě toho bylo 153 domovů praktikujících prohledáno a 103 praktikujících navštívila policie nebo jim bylo obtěžujícím způsobem policií telefonováno.

Nedávno zemřela praktikující Falun Gongu Ťi Jün-č’ z Vnitřního Mongolska 48 dní poté, co byla převezena na policejní stanici. Bylo jí 66 let. Stránka Minghui využívá telefonickou síť ke přímé komunikaci s obyvateli v Číně i zaměstnanci vězeňského systému a státní zprávy, aby shromažďovali informace o jednotlivých případech. Někdy trvá skládání přesného vývoje jednotlivých případů i několik let.

1. února 2022, v den čínského nového roku a tři dny před zahájením zimních olympijských her v Pekingu, byla paní Ťi Jün-č’ odvedena ze svého domu devíti policisty. Na policejní stanici byla podle zprávy bita a mučena. Na protest proti nezákonnému věznění začala držet hladovku. Během hladovky byla násilím krmena přes umělou výživovou trubičku, která jí byla násilím zavedena nosem do žaludku.

Poté se její zdravotní stav rapidně zhoršil.

11. února policie její rodině oznámila, že je v nemocnici. Když její manžel do nemocnice dorazil, uviděl že leží v kómatu na lůžku a její kotníky jsou připoutané k posteli.

Navzdory kritickému stavu ji policie odmítla propustit. Deset dní poté, 21. března 2022, zemřela.

Simon Zhang, newyorský architekt, a jeho matka Ťi Jün-č’, která je praktikující Falun Gongu a byla tři dny před zahájením zimních olympijských her v Pekingu 2022 odvedena ze svého domu. O 48 dní později zemřela v policejní vazbě. (Se svolením Simona Zhanga)
Simon Zhang, newyorský architekt, a jeho matka Ťi Jün-č’, která je praktikující Falun Gongu a byla tři dny před zahájením zimních olympijských her v Pekingu 2022 odvedena ze svého domu. O 48 dní později zemřela v policejní vazbě. (Se svolením Simona Zhanga)

Během doby po jejím úmrtí bránila místní policie jakémukoliv úniku informací na veřejnost. Desítky policistů hlídaly několik dní nemocnici, pohřební ústav i dům paní Ťi Jün-č’, a to i poté, co bylo její tělo zpopelněno.

Její syn Simon Zhang, který pracuje jako architekt v New Yorku, se snaží na její případ upozorňovat místní vládu. Spolu s několika dalšími příznivci Falun Gongu se 25. dubna setkal s velvyslancem Spojených států pro mezinárodní náboženskou svobodu Rashadem Hussainem, který po vyslechnutí jejího příběhu na Twitteru napsal: „Nikdo si nezaslouží trpět pronásledováním, mučením nebo vězněním za svoji víru.“ (zdroj)

TIP: Film Unsilenced odhalující porušování lidských práv v Číně získal cenu na filmovém festivalu v Austinu

Nenásilný odpor

Od začátku pronásledování v roce 1999 zahájila komunistická strana a její systém PLAC řadu kampaní, které se snaží Falun Gong vymýtit různými prostředky. Příznivci Falun Gongu vyhlásili nenásilný odpor, který má podobu osvětových aktivit, aby co nejvíce zvýšili povědomí o průběhu pronásledování Falun Gongu v Číně, ale i o případech, kdy komunistická strana pronásleduje lidi v zahraničí.

V uniklém dokumentu je dále zmíněno, že PLAC v okrese Tchie-ling organizoval lidi, aby objížděli okres a „uklízeli“ materiály Falun Gongu na veřejných místech. V roce 2019 bylo podle dokumentu „zorganizováno 8 úklidových akcí, shromážděno 378 kusů tiskovin, 3 transparenty a 26 plakátů,“ které propagují principy Falun Gongu nebo upozorňují na pronásledování.

Plakát s nápisem „Pravdivost, soucit, snášenlivost jsou dobré, Falun Dafa je dobrý“ na autobusové zastávce v Tchie-lingu v provincii Liao-ning, Čína. (minghui.org)

V dokumentu se uvádí, že v rámci státní propagandistické kampaně od dubna do června 2022 rozšířil PLAC v okrese Tchie-ling na veřejnosti 20 000 letáků a 35 000 jiných druhů materiálů hanobících Falun Gong.

Politický komentátor Cheng Che sdělil deníku The Epoch Times, že „pronásledování nemá žádnou právní oporu“, a proto podle něj „vynakládá komunistická strana obrovské množství peněz na očerňování Falun Gongu prostřednictvím manipulace s veřejným míněním a smyšlených lží šířených jejími médii.“

Podle komentátora vynakládá komunistická strana „veškeré úsilí, aby zabránila tomu, aby se pravda o Falun Gongu dostala na veřejnost“.

Metoda Falun Gong se svobodně cvičí ve víc než 100 zemích světa. Její zakladatel pan Li Chung-č’ byl pětkrát nominován na Nobelovu cenu míru a získal řadu ocenění za pozitivní přínos společnosti a to i Číně, ještě před tím, než začala komunistická strana Falun Gong pronásledovat. Metodu Falun Gong představil na veřejnosti v den svých narozenin 13. května 1992 v čínském městě Čchang-čchunu.

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil M. K.

Související články

Přečtěte si také

Dlouhé nošení, potlačování hluku a bezdrátové připojení: Jak sluchátka poškozují náš sluch
Dlouhé nošení, potlačování hluku a bezdrátové připojení: Jak sluchátka poškozují náš sluch

Sluchátka mohou být pohodlná, ale pohodlí má svou cenu. „Cokoli, co blokuje slyšení přirozených zvuků zvenčí, může vyvolat toto vnímání hlasitějšího tinnitu,“ řekla audioložka Prutsmanová.

VIDEO: Rozhovor s europoslancem Zdechovským na témata, která trápí občany nejvíce
VIDEO: Rozhovor s europoslancem Zdechovským na témata, která trápí občany nejvíce

Přijít s opravdu dobrým migračním paktem je dle europoslance Tomáše Zdechovského jako vytvořit dobré hudební dílo. Diskutovali jsme i o řadě dalších témat, která občany „pálí“.

Topolánek: Evropa se sama rozhodla, že zchudne, a usilovně na tom pracuje
Topolánek: Evropa se sama rozhodla, že zchudne, a usilovně na tom pracuje

Evropská unie svými klimatickými politikami a Green Dealem uměle snižuje vlastní ekonomický výkon a přivádí nás do chudoby, sdělil bývalý premiér Mirek Topolánek.

„Průvod planet“: 6 planet se v červnu srovná do řady s Měsícem
„Průvod planet“: 6 planet se v červnu srovná do řady s Měsícem

3. června, pouhých 20 minut před východem Slunce vašeho místního času, se na obloze srovná 6 planet do jedné řady s Měsícem...

Neplodnost trápí čím dál více českých párů. Dětí „ze zkumavky“ přibývá
Neplodnost trápí čím dál více českých párů. Dětí „ze zkumavky“ přibývá

Špatný životní styl, kouření, nadváha, ale i současný trend zakládat rodinu v pozdním věků jsou určitými aspekty, které mohou vést k neplodnosti...