Webové stránky Minghui.org, které pravidelně informují o vývoji pronásledování příznivců meditační praxe Falun Gong v Číně, přinesly zprávu o smrti paní Ting Kuej-jing, obyvatelky města Kchun-ming v jihozápadní čínské provincii Jün-nan. Sedmdesátiletá žena byla čínskými úřady v tichosti odsouzena za svou víru ve Falun Gong. Začátkem roku 2021 ve vězení zemřela za neznámých okolností. Tělo ženy nechala věznice okamžitě zpopelnit.

Falun Gong, známý také jako Falun Dafa, je starobylá čínská duchovní praxe o pěti pomalých meditativních cvičeních a naukách o rozvoji charakteru, založených na principech pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. Popularita této praxe zaznamenala prudký nárůst zejména v 90. letech 20. století a podle tehdejších oficiálních odhadů se jí v Číně věnovalo 70 až 100 milionů lidí.

Vládnoucí Komunistická strana Číny označila masovou popularitu Falun Gongu za hrozbu absolutní moci, a v červenci 1999 odstartovala systematickou likvidační kampaň. Od té doby byly miliony příznivců Falun Gongu zadržovány ve věznicích, pracovních táborech a dalších zařízeních. Podle zpráv Informačního centra Falun Dafa byly statisíce z nich během věznění mučeny.

Jednou z nich byla paní Ting Kuej-jing. 28. srpna 2019 kolem sedmé hodiny večer, byla zatčena příslušníky Úřadu 610 (agentura speciálně určená k potlačování Falun Gongu) okresu Kuan-tu ve městě Kchun-ming. Během razie v domě paní Ting Kuej-jing, aniž by uvedli zákonný důvod, zabavili její osobní věci.

Jak její příbuzní později uvedli, Ting se při zatýkání bránila a byla násilím vyvedena z domu a natlačena do policejního vozidla.

Sedmdesátiletá žena byla držena ve vazební věznici v Kchun-mingu. Její rodině bylo znemožněno ji navštívit.

Paní Ting Kuej-jing, následovnice metody Falun Gong, meditační praxi pro zušlechťování těla a mysli, zakořenění v buddhistické a taoistické tradici. (Se svolením Minghui.org)
Paní Ting Kuej-jing. (Se svolením Minghui.org)

Rodina vytrvale chodila na oddělení vnitřní bezpečnosti a požadovala, aby byla ze zadržovacího centra propuštěna.

V polovině ledna 2021 její rodina nečekaně obdržela telefonát z Druhé ženské věznice v provincii Jün-nan ve městě Kchun-ming. Zaměstnanci rodině sdělili, že byla paní Ting v jejich zařízení vězněna, a že 15. ledna zemřela v 8:53 ráno poté, co se údajně neúspěšně snažili léčit její „náhlé onemocnění“, ke kterému mělo dojít den předtím.

Dne 19. ledna 2021 bylo její tělo převezeno vězeňskou stráží do krematoria.

Teprve po její smrti obdržela rodina z věznice oficiální „oznámení o přijetí“ k vykonání trestu, v němž se uvádělo, že paní Ting „byla 10. července 2020 soudem v okrese Wuhua města Kchun-ming odsouzena ke čtyřem letům vězení“.

Nebylo to poprvé, co byla nyní již zesnulá žena vystavena pronásledování státních úřadů.

Jak uvedl server Minghui.org., již v roce 2011, 11. května byla společně s více než deseti praktikujícími Falun Gongu  unesena místním oddělením vnitřní bezpečnosti během razie na přímý pokyn Čou Jung-kchanga, tehdejšího šéfa čínské Výboru pro politické a právní záležitosti.

Tato agentura měla v té době rozsáhlé pravomoci a dohlížela na všechny složky čínského bezpečnostního aparátu, včetně věznic, soudů a policie. V době, kdy byl Čou Jung-kchang jako člen stálého výboru politbyra vrchním šéfem policie, vydával nařízení Úřadu 610, aby potlačoval věřící Falun Gongu.

Podle nejnovějších statistik činí počet zaznamenaných úmrtí praktikujících Falun Gongu v důsledku pronásledování 4,641 obětí na životech.

Úřad 610 je mimosoudní agentura vytvořená v roce 1999 za účelem pronásledování Falun Gongu. Má absolutní moc na všech úrovních správy uvnitř Komunistické strany a jeho vliv převyšuje vliv ostatních politických a soudních organizací.

Krátce po únosu byla paní Ting odsouzena ke třem letům odnětí svobody. Trest si měla odpykat v Druhé ženské věznici v Jün-nanu. Až do svého propuštění v polovině dubna 2014 byla vystavena nuceným pracím a mučení.

Podle zprávy, kterou 30. ledna zveřejnil server Minghui.org, jsou samovazba a mnohahodinové sezení před televizí vysílající převýchovné programy na „vymývání mozku“ běžnými metodami mučení stoupenců Falun Gongu v jünnanské ženské věznici.

Zpráva uvádí, že vězeňské úřady motivují dozorce a další vězně, aby se podíleli na obtěžování a mučení praktikujících Falun Gongu tím, že jim nabízejí finanční pobídky nebo snížení trestu.

Fotogalerie: Cvičení Falun Gongu v Číně před rokem 1999

Podle nejnovějších statistik stránky Minghui.org činí počet zaznamenaných úmrtí praktikujících Falun Gongu v důsledku pronásledování k 8. listopadu 2021 celkem 4,641 obětí na životech. Odborníci na lidská práva tvrdí, že skutečný počet obětí je pravděpodobně mnohem vyšší, ale vzhledem k obtížnému získávání informací z Číny není možné je spolehlivě a jednoznačně doložit.

Celkem 921 zákonodárců z 35 zemí a regionů světa vydalo v prosinci 2020 u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv společné prohlášení, v němž dvě desetiletí trvající pronásledování Falun Gongu čínským režimem jednoznačně odsoudili a požadovali ukončení násilných represí.

Ve stejný den Spojené státy vydaly sankce na čínského úředníka za jeho roli, kterou sehrál při pronásledování příznivců Falun Gongu, čímž se stal vůbec prvním v zahraničí oficiálně potrestaným pronásledovatelem Falun Gongu.

Přeložil a upravil M. K. (zdroj)


Co je Falun Gong?

Fotogalerie: Cvičení Falun Gongu ve světě