Sayer Ji

12. 2. 2023

Jedna z nejúžasnějších klinických studií, která kdy byla provedena, byla více než deset let skryta za placenou bránou. Když jsem na tuto klinickou perlu před dvěma lety poprvé narazil v podobě veřejně indexovaného abstraktu na pubmed.gov, málem mi spadla čelist.

„Konzumace šťávy z granátového jablka vedla po jednom roce k významnému snížení IMT [tloušťky intimy a medie], a to až o 30 procent,“ stojí v abstraktu studie, který nejvíce otevírá oči.

Co však toto snížení IMT cév způsobené granátovým jablkem znamená?

Šťáva z granátového jablka – zvrat aterosklerózy

(Tunica) intima a (tunica) media je vnitřní a střední část stěny tepen, která se zanítí a naplní se plakem tvořeným oxidovanými tuky, imunitními buňkami a jejich zbytky, což je stav známý jako „ucpané tepny“ neboli klinicky řečeno „ateroskleróza“. Jak se vrstvy intima a media zvětšují, je méně prostoru pro pohyb krevního obsahu otvorem (lumenem) tepen. Když se tepny nakonec uzavřou nebo ucpou, může dojít ke katastrofálnímu poranění nebo smrti.

Proto cokoli, co může bezpečně zredukovat nebo ještě lépe zvrátit zvyšování tloušťky intimy, je svatým grálem, pokud jde o vyřešení příčiny aterosklerózy. V důsledku toho by se hluboce snížila úmrtnost spojená s kardiovaskulární úmrtností.

Ve světě, kde jsou hlavní příčinou úmrtí kardiovaskulární onemocnění a kde preventivně krmíme léky miliony lidí léky, které snižují pouze zástupné markery rizika kardiovaskulárních onemocnění (tj. lipoproteiny nesoucí cholesterol), aniž by se prokázalo, že snižují kardiovaskulární onemocnění nebo úmrtnost, jak by mohlo být přehlíženo něco tak jednoduchého a účinného, jako je granátové jablko?

Na tomto místě bychom rádi přiblížili některé jemnější detaily této klinické studie, abychom dále doložili hodnotu rostlinných a potravinových intervencí – nejen v prevenci, ale i v léčbě závažných chronických chorobných procesů, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, nejsmrtelnější choroby vyspělého světa.

Studie vyšla v roce 2004 v časopise Clinical Nutrition pod názvem „Konzumace šťávy z granátového jablka po dobu tří let u pacientů se stenózou krčních tepen snížila tloušťku intimy a media společné karotidy, krevní tlak a oxidaci LDL“. Online ji naleznete zde.

Izraelští vědci v ní zjistili, že granátové jablko podávané ve formě šťávy po dobu jednoho roku zvrátilo hromadění plaku v krčních tepnách u pacientů s těžkou, i když bezpříznakovou stenózou krčních tepen (definovanou jako 70 až 90procentní ucpání vnitřních krčních tepen).

Studie se zúčastnilo 19 pacientů, 5 žen a 14 mužů ve věku 65 až 75 let, kteří byli nekuřáci. Byli randomizováni tak, aby dostávali buď šťávu z granátového jablka, nebo placebo. Deset pacientů bylo ve skupině léčené šťávou z granátového jablka a devět pacientů, kteří šťávu z granátového jablka nekonzumovali, bylo v kontrolní skupině. Obě skupiny měly podobné koncentrace lipidů a glukózy v krvi, krevní tlak a podobný režim užívání léků, který se skládal z léků snižujících krevní tlak (např. inhibitorů ACE, beta-blokátorů nebo blokátorů kalciových kanálů) a léků snižujících lipidy (např. statinů).

Deset pacientů v léčebné skupině dostávalo 8,11 unce (240 ml) šťávy z granátového jablka denně, a to po dobu jednoho roku, přičemž pět z nich souhlasilo s pokračováním až po dobu tří let.

Pozoruhodné účinky byly zaznamenány následovně:

„Průměrná IMT levé a pravé společné karotidy u pacientů s těžkou stenózou krčních tepen, kteří konzumovali šťávu z granátového jablka po dobu až jednoho roku, se po 3, 6, 9 a 12 měsících konzumace šťávy z granátového jablka snížila o 13 %, 22 %, 26 %, resp. 35 % ve srovnání s výchozími hodnotami.“

Můžete si jen představit, co by se stalo, kdyby se ukázalo, že farmaceutický přípravek zvrátí tvorbu plaku v krčních tepnách o 13 procent za pouhé tři měsíce! Tento lék by byl vychvalován jako životospásný zázrak a nejenže by byl úspěšně propagován a prodáván jako multimiliardový trhák, ale nevyhnutelně by následovala diskuse o tom, proč by měl být povinný.

Ačkoli jsou tyto výsledky působivé, ne-li zcela převratné pro obor kardiologie, mohou být ještě lepší, než odhalují výše uvedené léčebné výsledky.

Když vezmeme v úvahu, že v kontrolní skupině se během jednoho roku zvýšila stenóza krčních tepen o 9 %, je možné, že intervenční skupina s granátovým jablkem dosáhla ještě lepších výsledků, než naznačuje samotná naměřená regrese tloušťky intimy.

To znamená, že pokud bychom předpokládali, že skupina s granátovým jablkem nedostala žádnou léčbu, ztlušťování jejich krčních tepen by pokračovalo stejně jako u kontrolní skupiny rychlostí 9 % ročně, tj. 18 % během dvou let a 27 % během tří let.

To by se dalo interpretovat tak, že například po třech letech léčby granátovým jablkem by se tloušťka tepen snížila o více než 60 % oproti tomu, co by nastalo, kdyby se nechal přirozený vývoj onemocnění pokračovat bez zásahů.

Tři způsoby, jak granátové jablko léčí kardiovaskulární systém

Výzkumníci identifikovali tři pravděpodobné mechanismy, které stojí za pozorovanou antiaterosklerotickou aktivitou granátového jablka:

Antioxidační vlastnosti

U osob, které dostávaly granátové jablko, došlo k významnému snížení oxidačního stresu, včetně snížení autoprotilátek vytvořených proti ox-LDL, což je forma oxidovaného lipoproteinu o nízké hustotě spojená s patologickým procesem aterosklerózy.

Snížení oxidačního stresu bylo měřitelné zvýšením enzymu paraoxonázy 1 (PON1) v krevním séru, který narostl po třech letech až o 91 %. PON1 je enzym, jehož zvýšená aktivita je spojena s nižším oxidačním stresem.

To vše je velmi důležité pro otázku antiaterosklerotické aktivity granátového jablka, protože existuje něco, čemu se říká hypotéza peroxidace lipidů při ateroskleróze, která předpokládá, že o kardiotoxicitě/aterogenitě lipidů v krvi rozhoduje jejich kvalita (tj. zda jsou oxidované/poškozené, nebo ne), a ne pouze jejich množství.

Granátové jablko v podstatě zabraňuje, aby účinky oxidačního stresu přispívaly k srdečnímu onemocnění.

Vlastnosti snižující krevní tlak

Léčba vedla k významnému zlepšení krevního tlaku: systolický krevní tlak pacientů se snížil o 7 %, 11 %, 10 %, 10 % a 12 % po 1, 3, 6, 9 a 12 měsících konzumace šťávy z granátového jablka ve srovnání s hodnotami získanými před léčbou.

Schopnost granátového jablka snižovat systolický krevní tlak ukazuje, že má léčivý účinek na endotel neboli vnitřní výstelku tepny, která se při srdečním onemocnění nedokáže plně uvolnit; tento stav je známý jako endoteliální dysfunkce.

Stabilizace plakových lézí

Protože u dvou z deseti pacientů, kteří užívali šťávu z granátového jablka (po třech a 12 měsících), došlo ke klinickému zhoršení, byla provedena operace kartoidy a léze byly analyzovány, aby se zjistil rozdíl v jejich složení oproti těm, kteří granátové jablko nedostávali. Vědci zaznamenali čtyři výrazné pozitivní rozdíly ve složení lézí léčených granátovým jablkem:

1. Snížený obsah cholesterolu: „Obsah cholesterolu v lézích krkavice u dvou pacientů, kteří konzumovali šťávu z granátového jablka (PJ), byl nižší o 58 %, resp. 20 % ve srovnání s lézemi získanými od pacientů se stenózou krčních tepen (CAS), kteří PJ nekonzumovali.“

2. Snížení lipidových peroxidů: „Obsah lipidových peroxidů v lézích získaných od pacientů po konzumaci PJ po dobu 3, resp. 12 měsíců byl významně snížen o 61, resp. 44 procent ve srovnání s lézemi od pacientů, kteří PJ nekonzumovali.“

3. Zvýšený obsah redukovaného glutathionu: „Po konzumaci PJ po dobu 3 nebo 12 měsíců bylo pozorováno podstatné zvýšení obsahu redukovaného glutathionu (GSH) v lézích (GSH je hlavní buněčný antioxidant), a to 2,5krát.“

4. Snížení oxidace LDL: „Oxidace LDL lézemi získanými od pacientů po konzumaci PJ po dobu 3 nebo 12 měsíců byla významně (Po0,01) snížena o 43 %, resp. 32 % ve srovnání s mírou oxidace LDL způsobenou lézemi od pacientů s CAS, kteří nekonzumovali PJ.“

Tyto výsledky v podstatě ukazují, že granátové jablko nejenže snižuje velikost léze v karotických tepnách, ale „samotnou lézi lze po konzumaci PJ považovat za méně aterogenní, protože se v ní snížil obsah cholesterolu a oxidovaných lipidů a protože se významně snížila její schopnost oxidovat LDL“.

Toto zjištění je poměrně převratné, protože v současné době je nebezpečí stenózy krční tepny chápáno především prostřednictvím velikosti léze, nikoliv hodnocením kvality této léze.

To souvisí s představou, že samotné množství lipoproteinů (tj. „cholesterolu“) v krvi nemůže přesně odhalit, zda jsou tyto lipoproteiny skutečně škodlivé (aterogenní). Naopak, pokud jsou lipoproteiny oxidované (např. ox-LDL), mohou být škodlivé (nebo reprezentovat systémovější tělesnou nerovnováhu), zatímco neoxidovaný lipoprotein o nízké hustotě lze považovat za zcela neškodný, ne-li nepostradatelný pro kardiovaskulární zdraví a zdraví celého těla.

V této studii vědci zjistili, že ve skupině s granátovým jablkem se zvýšila hladina triglyceridů a lipoproteinů o velmi nízké hustotě, což opět podtrhuje, že antiaterosklerotické vlastnosti pravděpodobně souvisejí spíše se zlepšením kvality fyziologického prostředí, v němž všechny naše lipoproteiny fungují, než s jejich počtem samotným.

Závěrem je třeba zdůraznit, že všichni pacienti v této studii podstupovali konvenční, lékovou péči o kardiovaskulární onemocnění, např. léky snižující cholesterol a krevní tlak.

Nejenže se nezdálo, že by léčba granátovým jablkem interferovala s jejich léky, což z ní činí vhodnou doplňkovou terapii pro ty, kteří užívají farmaka, ale je třeba zdůraznit, že stav kontrolní skupiny se postupně zhoršoval (např. průměrná IMT se během jednoho roku zvýšila o 9 %), což vypovídá o tom, jak jsou léky neúčinné, nebo jak mohou dokonce přispívat k urychlení samotného procesu onemocnění.

Z angličtiny přeložil Ondřej Horecký.

Související články

Přečtěte si také

Jak strávit 24 hodin v Barceloně
Jak strávit 24 hodin v Barceloně

Máte-li na návštěvu hlavního města Katalánska jen jeden den, poradíme vám, jak poznat jeho vynikající kuchyni, architektonické ikony a bujarý pouliční život.

Ano, i vy můžete pěstovat růže – není to tak složité, jak si myslíte
Ano, i vy můžete pěstovat růže – není to tak složité, jak si myslíte

Odborníci na růže vyvracejí běžné mýty a odhalují tajemství bujných a zdravých květů.

Bývalá agentka tajné služby radí: 6 způsobů, jak naučit děti vyhýbat se nebezpečí
Bývalá agentka tajné služby radí: 6 způsobů, jak naučit děti vyhýbat se nebezpečí

Získejte cenné rady od bývalé agentky tajné služby, jak chránit svou rodinu a připravit děti na životní výzvy.

Kurkuma: Přírodní první pomoc při zánětech, bolestech, horečce a dalších potížích
Kurkuma: Přírodní první pomoc při zánětech, bolestech, horečce a dalších potížích

Kurkuma je koření, které pochází z oddenku rostliny Curcuma longa. Jako potravina i lék se bezpečně používá již více než 5 000 let.

Unijní lídři budou řešit nejvyšší posty v EU, nejspíš podpoří von der Leyenovou
Unijní lídři budou řešit nejvyšší posty v EU, nejspíš podpoří von der Leyenovou

Vzhledem k vítězství Evropské lidové strany (EPP) by měla funkci předsedkyně Evropské komise obhájit Ursula von der Leyenová.