Úvodní souhrn:

  • Čínský režim zveřejnil tři různé sady dat o počtu obětí covidu-19.
  • Na základě zpráv ze sociálních médií je masivní nárůst počtu mrtvých patrný z mnoha mrtvol na ulicích, nedostatku rakví a dlouhého čekání na kremační služby.
  • Vlivná internetová stránka na sociální síti odhalila, že v prosinci činil denní počet úmrtí na covid-19 v Pekingu 4 320, ale mohl by být až 10 000. Na základě údaje 4 320 jsme určili 0,0206% úmrtnost v Pekingu. Pokud tuto úmrtnost aplikujeme na 1,45 miliardy obyvatel Číny, mohl by denní počet úmrtí na covid-19 v Číně činit 298 700.
  • Údaje z pohřebních služeb ukazují, že celková úmrtnost v Číně před rokem 2019 trvale klesala. V letech 2020 až 2022 došlo k prudkému nárůstu počtu kremačních pecí a zaměstnanců pracujících v tomto odvětví.
  • Vytvořili jsme model pro odhad počtu úmrtí na covid-19 v Číně od roku 2020 do roku 2022. Výsledky se pohybují v rozmezí 355 230 027 a 387 408 912 osob.

Čínský režim vykázal nejméně tři různé soubory dat o oficiálním počtu mrtvých na covid-19. První soubor pochází od Čínského centra pro kontrolu a prevenci nemocí (China CDC). K 8. lednu 2023 činil kumulativní počet úmrtí na covid (od počátku poslední vlny pandemie) 5 272.

Překvapivě 12. ledna 2023 čínské CDC hlásilo 59 938 úmrtí v době od 8. prosince 2022 do 12. ledna 2023. Tento údaj je převzat ze zprávy čínského CDC:

Druhý soubor dat je na webových stránkách WHO. K 8. lednu 2023 činil kumulativní počet úmrtí 76 674, přičemž k 1. únoru 2023 se toto číslo zvýšilo na 111 621.

Ve třetím souboru údajů podle portálu Our World in Data k 8. lednu 2023 činil kumulativní počet úmrtí 5 273 osob. K 1. únoru 2023 činil kumulativní počet úmrtí 84 190.

Existuje ještě čtvrtý soubor údajů, který Komunistická strana Číny světu dosud nezveřejnila: skutečný počet obětí na covid-19.

Odhadovaný počet mrtvých v Číně na covid-19 od prosince 2022 do ledna 2023

Údaje z vícero zdrojů týkající se kremací, pohřebních služeb a služeb krematorií vedly k závěru, že skutečný počet mrtvých v Číně by mohl být mnohem vyšší, než je světu předkládáno.

Jak bylo hlášeno 27. prosince 2022 z Čchung-čchingu, tamní počet kremací naprosto zahltil krematoria. To vedlo k nárůstu počtu pecí a náboru nových zaměstnanců, přičemž zaměstnanci museli často pracovat přesčas, aby pokryli ohromnou poptávku.

Fotografie pořízená 4. ledna 2023 zachycuje přetížené krematorium v Šanghaji, podobné scény se údajně odehrávaly i v dalších čínských městech.

Deník The Epoch Times obdržel 11. ledna 2023 video od zasvěceného kontaktu v Číně. Na videu jsou zachyceny mrtvoly roztroušené na ulici jednoho z čínských měst. Muž, který video natočil, říká: „Mrtvoly jsou všude, ve stanech i venku. Je to tak děsivé. Je to strašné!“

Pokusili jsme se najít původce tohoto videa, ale jeho přesné jméno se nám zjistit nepodařilo. Podle jeho přízvuku je tento muž pravděpodobně z nějakého středně velkého města v jižní Číně. Jak to pak muselo vypadat v metropolích jako Peking a Šanghaj?

Jeden z internetových uživatelů z Če-ťiangu informoval The Epoch Times, že čínští výrobci rakví, uren a dalších pohřebních potřeb nestíhají pokrýt současnou poptávku.

Business Insider 25. ledna informoval o nedostatku rakví na čínském venkově, kde lidé raději pohřbívají těla, než aby se rozhodli pro kremaci. Také napsal, že náklady na pohřeb „raketově rostou“.

Významný čínský intelektuál Wan-li Siung (Wanli Xiong), který získal magisterský titul v oboru urbanismu na Harvardu, zveřejnil 25. prosince 2022 prostřednictvím Twitteru následující informace:

„Podle přesných informací v poslední době v Pekingu denně umírá 8 000 lidí, což je čtyřnásobný nárůst. Nejvyšší počet mrtvých z 21. prosince 2022 činil 10 700 osob. Ne všichni z nich jsou senioři. Jsou mezi nimi i lidé ve věku kolem 20 let. Vzhledem k omezenému objemu skladovacích prostor nemocniční márnice byl otevřen chladírenský sklad masa v Jü-čchüan Jing (místo v Pekingu), kam bylo umístěno 15 000 těl. Další mrtvoly se však hromadí venku. Pekingský stranický pohlavár Li Jin při pohledu na tuto scénu hlasitě vykřikl a nařídil, aby byly otevřeny další chladírenské sklady na maso, kde by bylo možné uložit další mrtvoly.“

„Za 20 dnů může být v Pekingu 200 000 mrtvých. Takových metropolí je v Číně mnoho, zejména v severních oblastech,“ napsal Siung s tím, že uvedená čísla lze považovat za oficiální.

Na stejném webu, Literature City, bylo také netizeny doplněno, že existuje jednoduchý způsob, jak situaci v Pekingu vyhodnotit: „90 kremačních pecí ve 12 krematoriích nyní hoří 24 hodin denně a jedno tělo shoří přibližně za půl hodiny. Kolik se jich zpopelní za den, se dá snadno spočítat (90 x 48 = 4320).“ To je nejméně 4320 úmrtí denně v Pekingu.

Vzhledem k tomu, že Peking je hustě obydlená aglomerace a že venkovské oblasti budou mít pravděpodobně jinou míru úmrtnosti na covid-19 než městské oblasti, nebylo by možné přesně určit počet denních úmrtí na covid-19 v celé Číně. Můžeme však provést hrubý odhad.

V Pekingu žije přibližně 21 milionů lidí, čili 4 320 úmrtí denně by odpovídalo zhruba 0,0206% úmrtnosti. Podle údajů OSN činil k 2. únoru 2023, kdy byl tento článek psán, celkový počet obyvatel Číny 1,45 miliardy. Pokud vypočítáme 0,0206 procenta z 1,45 miliardy, vyjde nám, že v Číně je denně zpopelněno přibližně 298 tisíc mrtvých.

Pohled na čínská krematoria

Údaje o kremaci v zemi uvádějí počty úmrtí v letech 2020 a 2021. Údaje pro toto šetření poskytla globální databáze CEIC Data. Společnost CEIC byla založena v Hongkongu v roce 1992 ekonomy a úzce spolupracuje s primárními zdroji, včetně čínského ministerstva pro občanské záležitosti.

Osoby na vedoucích pozicích již mohly původní údaje pozměnit. Spisovatelé, novináři a jednotlivci v Číně však uvádějí, že počet úmrtí v krematoriích v zemi je ohromující. Více než polovina lidí v Číně je po smrti zpopelněna. Nárůst počtu spalovacích zařízení a jejich zaměstnanců souběžně s pandemií proto může znamenat související nárůst úmrtí.

Pokles počtu krematorií a jejich zaměstnanců před příchodem covidu-19

Podle CEIC zaměstnanost v pohřebních službách v Číně v letech 2015–2019 trvale klesala. V letech 2018 až 2019 se počet krematorií mírně snížil.

Tyto údaje naznačují, že celkový počet úmrtí v zemi se do roku 2019 stabilizoval, což vedlo k tomu, že pohřební společnosti propouštěly zaměstnance a zavíraly krematoria. Zajímavé je, že krematoria nebyla trvale uzavřena, ale zůstala v „pohotovosti“.

Pak došlo k obratu. Současně s pandemií covidu-19 se v roce 2021 zvýšil počet krematorií o více než 10 %. Tato změna svědčí o tom, že v letech 2019 až 2021 výrazně vzrostla úmrtnost v zemi. Pozoruhodné je také to, že počet zaměstnanců v kremačním průmyslu vzrostl ze 79 163 v roce 2019 na 87 000 v roce 2021.

Počet kremačních pecí se od roku 2015 do roku 2018, tedy před pandemií, neustále zvyšoval. Je však důležité poznamenat, že v tomto období došlo současně k poklesu počtu zaměstnanců v tomto odvětví. To naznačuje, že počet zemřelých byl před rokem 2019 pravděpodobně stabilní a že nárůst počtu kremačních pecí nebyl způsoben zvýšeným počtem zemřelých, ale možná jinými faktory, například finančními pobídkami.

Jedním z pravděpodobných vysvětlení je, že celkový trend zvyšování počtu kremací vedl k tomu, že do oboru vstoupilo více lidí, kteří otevřeli nová kremační zařízení a zakoupili další kremační pece. Toto tvrzení je však pouze spekulativní.

Náhlý nárůst v počtu krematorií a jejich zaměstnanců v letech 2020 a 2021

Předpokládáme, že počet úmrtí v zemi po vypuknutí pandemie byl tak ohromující, že kremační pece po celé zemi byly zahlceny. V letech 2019 až 2021 bylo postaveno dalších 643 pecí, aby byla uspokojena rostoucí poptávka po kremačních službách. Tento neočekávaný nárůst počtu kremačních pecí napovídá o závažném počtu úmrtí na covid-19.

Jak jsme zkoumali data

Pro výpočet celkového počtu úmrtí použijeme následující rovnici:

Počet úmrtí za rok = (počet mrtvých na jednu kremační pec za den vynásobený počtem kremačních pecí x 365 dní) / (podíl kremací).

Výpočet počtu zpopelněných těl za den není jednoduchý proces. Existuje několik proměnných, jako je doba provozu pece, doba potřebná ke zpopelnění mrtvoly a počet zpopelněných mrtvol na pec. Kromě toho je třeba vzít v úvahu také podíl kremací – počet zpopelněných těl za rok vydělený celkovým počtem úmrtí. Tato míra může být ovlivněna různými kulturními, náboženskými a vládními faktory.

Doba kremace se značně liší v závislosti na peci a zpopelňovaném těle. Zatímco některé pece mohou proces dokončit za pouhých 20 minut, jiným to může trvat až hodinu. Pro tuto analýzu použijeme konzervativní odhad 45 minut, což je průměrná doba potřebná ke zpopelnění těla. Tento údaj je ještě konzervativnější než čísla od jednoho internetového uživatele z Pekingu, který uvedl 30 minut na zpopelnění mrtvoly.

Za předpokladu, že zpopelnění těla trvá přibližně 45 minut a kremační pece jsou v provozu v průměru 18 hodin denně (podle některých zpráv jsou krematoria v provozu nepřetržitě od začátku pandemie), můžeme odhadnout, že každý den je zpopelněno v průměru 24 těl na jednu kremační pec.

Analýza pohřebního ústavu Babaoshan, jednoho z největších krematorií v Pekingu, doložila, že v 19 nepřetržitě pracujících pecích se denně spálí celkem 456 těl. To je 24 těl denně na jednu pec, což odpovídá našemu odhadu.

Vynásobíme-li 24 mrtvol denně na pec celkovým počtem kremačních pecí (6 619 v roce 2020) a počtem dní v roce (vzhledem k tomu, že rok 2020 byl přestupný), odhadujeme, že jen v roce 2020 proběhlo 58 141 296 kremací.

Počet úmrtí na covid-19 v Číně v letech 2020 až 2022

V roce 2020 činil v Číně podíl kremací na pohřbívání 55,7 %. Celkový počet úmrtí v Číně v roce 2020 by tedy mohl činit ohromujících 104 382 937.

Mezitím může dojít k další úpravě celkového počtu úmrtí vlivem více faktorů, jako je počet mrtvol v jedné peci, změny v podílu kremací či nehlášená úmrtí.

Faktor 1: Mnoho zpráv z Číny potvrzuje, že kvůli ohromnému počtu mrtvol a napjatým rozpočtům se krematoria uchýlila k umisťování více mrtvol do jedné pece. Tato praxe zvýší celkový počet úmrtí. Faktor 1 by zvýšil celkový počet úmrtí o 1,1 až 1,2násobek.

Faktor 2: Podíl kremací je dalším rozhodujícím faktorem, který je náročné odhadnout. Obecně by se měl podíl kremací v letech 2021 a 2022 snížit, jelikož vysoká úmrtnost vede k problémům při zpopelňování těl, což má za následek klesající podíl kremací. Faktor 2 by rovněž zvýšil celkový počet úmrtí o 1,1 až 1,2násobek.

Stejným postupem můžeme odhadnout celkový počet zemřelých v letech 2021 a 2022.

Ke dni 28. ledna 2023 nebyly k dispozici žádné oficiální údaje CEIC o počtu krematorií a míře kremace v roce 2022. Abychom tuto skutečnost zohlednili, použili jsme prognózovaný odhad ve výši 7 750 na základě předpokladu podobného rostoucího trendu v letech 2020 až 2021 pro počet krematorií a 58,8 % pro podíl kremací.

Všimněte si, že všechna čísla jsou celková úmrtí, nikoliv pouze úmrtí na covid-19. Úmrtí způsobená covidem-19 jsou nadměrná úmrtí (celkový počet úmrtí minus průměrný počet úmrtí za rok).

Podle údajů z portálu Statista činila úmrtnost (v potaz jsou brána nejen úmrtí, ale také porodnost) v Číně v letech 2016 až 2019 7,04 až 7,09 úmrtí na 1 000 obyvatel. Vezmeme-li v úvahu, že v roce 2019 činil počet obyvatel 1,43 miliardy a míra úmrtnosti v roce 2019 byla 7,09 na 1 000 obyvatel, činil celkový počet úmrtí nesouvisejících s onemocněním covid 10 138 700 osob.

Naše analýza odhaduje, že počet úmrtí v souvislosti s covidem-19 v letech 2020, 2021 a 2022 činil 94 272 837, 94 658 927 a 101 940 492, což v součtu činí 290 872 256.

S ohledem na naše odhady pro faktory 1 a 2 (více těl na jednu pec a snížený podíl kremací) odhadujeme rozmezí celkového počtu úmrtí na covid-19 v Číně mezi 355 230 027 a 387 408 912.

Perspektivy do budoucna

Všeobecně se uznává, že reakce Číny na pandemii covidu-19 byla nedostatečná a pokusy o utajení rozsahu epidemie jsou znepokojivé.

První část tohoto seriálu (zatím dostupná pouze v angličtině) odhalila nevěrohodné tvrzení čínského režimu, že počet úmrtí na covid-19 v zemi k 8. lednu 2023 činil 5273. Ačkoli naše analýza ukázala, že skutečný počet úmrtí na covid-19 v Číně je mnohonásobně vyšší, než se oficiálně uvádí, přesné číslo zůstává neznámé.

Čínský režim učinil 8. ledna 2023 náhlý obrat od své politiky nulového covidu k úplnému otevření země a oznámil více než desetinásobně vyšší počet úmrtí na covid-19, ke kterým došlo během jediného měsíce.

Přestože skutečný počet úmrtí na covid-19 v Číně zůstává neznámý, je zásadní pochopit dopad pandemie v Číně pro budoucí připravenost. My mezitím zůstáváme bdělí a budeme i nadále informovat o nových skutečnostech a událostech, které budeme analyzovat hned, jak vyjdou najevo.

I když pandemie covidu-19 ještě neskončila, je vhodné mít na paměti, že ačkoli v Číně i jinde zemřelo mnoho lidí, existuje spousta jiných, kteří zůstávají nenakaženi nebo se s nemocí snadno vypořádali, protože si zachovali přirozenou imunitu, která je účinně chrání před infekcí.

Názory vyjádřené v tomto článku jsou názory autora a nemusí nutně odrážet názory The Epoch Times.

Z anglického originálu na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký.

Související články

Přečtěte si také

Dotace na elektromobily nejsou třeba, na trhu se prosadí samy, myslí si ministr Kupka
Dotace na elektromobily nejsou třeba, na trhu se prosadí samy, myslí si ministr Kupka

Podle ministra dopravy Martina Kupky není třeba dotovat koupi elektromobilů, cestu na trh si najdou samy, jakmile spadnou ceny. Stát zainvestuje 5 miliard do dobíjecích stanic.

Trump se setkal s polským prezidentem Dudou v Trump Toweru
Trump se setkal s polským prezidentem Dudou v Trump Toweru

Bývalý prezident Donald Trump se ve středu večer v New Yorku setkal s polským prezidentem Andrzejem Dudou, přičemž dvojice diskutovala o zásadních mezinárodních otázkách, jako je situace na Ukrajině, Blízký východ a výdaje NATO.

„Jsme v té nejhorší čtvrtině v rámci Evropy.“ Obezita u dětí se v ČR zvyšuje, má vliv i na duševní zdraví
„Jsme v té nejhorší čtvrtině v rámci Evropy.“ Obezita u dětí se v ČR zvyšuje, má vliv i na duševní zdraví

Na téma Obezita, vliv prostředí a duševní zdraví se ve středu v Poslanecké Sněmovně konal kulatý stůl, kde se sešli a diskutovali spolu zástupci různých odvětví medicíny, kteří se problému obezity u dětí věnují.

„Přece nechceme ztratit další generaci.“ Senátoři chtějí širší diskuzi o vlivu sociálních médií na děti
„Přece nechceme ztratit další generaci.“ Senátoři chtějí širší diskuzi o vlivu sociálních médií na děti

Senátorka Daniela Kovářová iniciovala širší diskuzi o negativních dopadech nových médií a sociálních sítí na děti a eventuálně problematiku i legislativně omezit. Kolegové z podvýboru ji podpořili.

Vít Rakušan a jeho slavná výjimka z migračního paktu
Vít Rakušan a jeho slavná výjimka z migračního paktu

Vít Rakušan tvrdí, že z migračního paktu budeme mít výjimku kvůli velkému počtu ukrajinských uprchlíků. Nebudeme prý muset přijímat migranty, ani platit pokutu půl milionu Kč za nepřevzatého migranta. Už v červenci 2023 jsem psal o tom, že s výjimkou pro Ukrajince v migračním paktu je to mnohem složitější.