Eric Bess

19. 2. 2023

Uriel varuje Gabriela

Je Gabrielovou odpovědností zajistit, aby se do rajské zahrady nedostalo nic zlého. Uriel přistupuje ke Gabrielovi a říká mu, že přišel duch, a začal se vyptávat na nové Boží stvoření. Uriel tomuto duchovi ukázal, kde se nachází Země, a duch tam okamžitě zamířil. Neznámo proč tento duch pokračoval v pozorování Země a Uriel si všiml, že když dorazil na Zemi, jeho nebeský vzhled se změnil: už nevypadal, jako by přišel z nebe.

Uriel se domnívá, že tento duch může mít nečisté úmysly a je jedním z vyhnaných, tedy jedním ze vzbouřených andělů. Znepokojeně naléhá na Gabriela, aby tohoto pravděpodobně nevítaného ducha našel.

Gabriel uznává, že žádná pozemská bytost by nemohla na Zemi vstoupit ani z ní odejít, ale je možné, že duch vstoupit mohl, protože duchové podléhají jiným měřítkům. Gabriel ujišťuje Uriela, že prohledá Boží zahradu, aby se ujistil, že si do ní nic nenašlo cestu bez dovolení.

Nato křídlatý mu vece bojovník:

Urieli! není div, že bystrému

oku tvému, v oné jasné výsosti

slunečného okrsku, nic neujde

v světa spoustě, široko a daleko.

Jednak skrze tuto čilou posádku

neprochází nikdo, mimo ty, kdož jdou

s nebe, dobře vědomí; a od času

poledního nešel tudy žádný tvor.

Jestli jaký zlý duch tyto přeskočil

meze zemské z úmyslu, že trudno jest,

víš, v tom překaziti jeho podstatě

nadvětrné hmotných hrází záporou.

Pokud ale v těchto ráje polinách

někde číhá v jakékoli způsobe

ten, jejž pravíš, zvím to dříve úsvitu.

(Kniha IV, verše 579-588)

Pátrání po zlu

Dorého ilustrace „Tak slíbil a Uriel se vrátil ke svému svěřenci“ zobrazuje okamžik, kdy Uriel informuje Gabriela o podezřelém duchovi, který se ptal na Zemi. Bůh umístil Gabriela do oblasti skalnatých útesů, kde se potkávají nebe a země, a právě zde ho Uriel nachází. Uriel a Gabriel jsou dvě postavy umístěné v levé horní části kompozice. Uriel ukazuje do dálky a dívá se na Gabriela, který se opírá o svůj meč.

Pod Urielem a Gabrielem sedí andělé v pohodlných pozicích čelem k sobě. Ačkoli mají válečné zbraně, nejsou připraveny k použití. Ve skutečnosti je jedna z nich v tuto chvíli dokonce odložena, protože andělé stále ještě nevědí o novinkách, které Uriel přináší.

Mezitím v rajské zahradě Adam a Eva odpočívají pod korunami stromů, které pro ně Bůh vybral. Po rozhovoru s Urielem pověřuje Gabriel dva anděly, aby zahradu prohledali:

Iturieli a Zefone, vy dva

spěchem křídlatým ten ohrad vyzvězte,

nezůstavíce ni koutu naprosto;

zvláště pak, kde ti dva pěkní tvorové

teď snad spíce leží škody bezpečni.

Tento večer s slunce nachýleného

přišed Aujel zpravil mne, an jakýs duch

pekelný, (i možnéli ?) sem vyrvav se

z zámků pekla, chvátal, mimo pochybu,

za zlým úmyslem: i jestli toho kde

naleznete, chopte jej a přiveďte.

(Kniha IV, verše 788-796)

Na Doréově ilustraci „Tito do altánku směřují / hledají, koho hledali“ jsou dva andělé, Ithuriel a Zephon, zobrazeni, jak letí oblohou přes vysokou zeleň do zahrady, kde odpočívají Adam a Eva. Jeden z andělů nese kopí a druhý meč, což naznačuje, že jsou připraveni se bránit a v případě potřeby hledaného ducha zničit. Oba andělé se na sebe podívají a ukáží na místo, kde by podle nich mohl zlý duch býti.

Čemu se můžeme přiučit

Využijme tuto část Miltonova příběhu a Dorého ilustraci k prozkoumání vnitřního fungování naší duše: Jak bychom mohli čelit zlu v sobě? Rajská zahrada je zahradou Boží a byla stvořena pro Boží stvoření, které zahrnuje jak božský obraz, tak ducha lidských bytostí. Bůh kolem zahrady umístil také andělské bytosti, aby ji chránily před zlem.

Když existuje podezření, že se něco zlého dostalo tam, kam nepatří, andělé strážní, kteří plní Boží záměr, zlo vyhledají, aby ho zničili. Před zlem neutíkají a neskrývají se, protože je to zlo, a neignorují ho. Naopak, obracejí se k němu čelem a hledají místo, na němž přebývá.

Pokud je naše duše stvořena k tomu, aby byla podobná božské, neměli bychom i my hledat a zbavovat se zla v sobě? Když si zlý obsah najde cestu do zahrady naší duše, nemáme se k němu – podobně jako andělé, kteří slouží Bohu – dobrovolně obrátit, najít ho a zpochybnit?

Gustav Doré byl plodným ilustrátorem 19. století. Vytvořil obrazy k nejvýznamnějším dílům klasické literatury západního světa, jako je Bible, Ztracený ráj nebo Dantova Božská komedie. V tomto seriálu se noříme do myšlenek, které Dorého inspirovaly, a do obrazů, které tyto myšlenky vyvolaly.

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil P. M.

Související články

Přečtěte si také

Jak jste to dokázali? Modlili jsme se. Nejoblíbenější světový vůdce o vítězství nad gangy
Jak jste to dokázali? Modlili jsme se. Nejoblíbenější světový vůdce o vítězství nad gangy

Tucker Carlson v rozhovoru s Nayibem Bukelem konstatuje, že pokud se malá a chudá země jako Salvador dokázala bez mezinárodní pomoci zbavit násilí a organizovaného zločinu, dokáže to i každý jiný stát.

Fotografie Mléčné dráhy roku 2024 přináší ty nejoslnivější fotografie naší galaxie – každý snímek má příběh k vyprávění
Fotografie Mléčné dráhy roku 2024 přináší ty nejoslnivější fotografie naší galaxie – každý snímek má příběh k vyprávění

Nejlepší snímky Mléčné dráhy pořízené po celém světě.

Indické volby jsou vítězstvím, vítězstvím a zase vítězstvím na celé čáře
Indické volby jsou vítězstvím, vítězstvím a zase vítězstvím na celé čáře

Dlouholeté klišé říká, že každé tvrzení o Indii je pravdivé, ale stejně tak je pravdivý i opak.

Fanoušci cestující do Německa na Euro by měli počítat se zdržením na hranicích
Fanoušci cestující do Německa na Euro by měli počítat se zdržením na hranicích

Čeští fanoušci by měli počítat se zdržením kvůli přísnějším kontrolám německé policie na hranicích - na dálnicích, silnicích i ve vlacích.

Za 77 tanků Leopard 2A8 by měla česká vláda zaplatit 52 miliard, oznámil Fiala
Za 77 tanků Leopard 2A8 by měla česká vláda zaplatit 52 miliard, oznámil Fiala

Vláda dnes udělala další krok k jejich nákupu, rozhodla o přistoupení k dohodě o společném pořízení tanků s dalšími evropskými zeměmi v čele s Německem.