Možná jste si všimli u svých blízkých nebo osob z okolí, že mají na stáří výrazně velké uši. Nebojte, není to jen nějaký váš vizuální klam, je to opravdu tak. Ve skutečnosti můžeme pozorovat tento stejný jev i u nosu, byť ne tak patrně.

Proč k tomu dochází? Proč mají lidé, jak stárnou, čím dál větší uši a nos? Je to údajně dáno tím, že jak nos, tak především uši tvoří chrupavky, ne kosti. A tak zatímco kosti časem ztvrdnou a nerostou, u chrupavek to tak není a vyvíjejí se dál.

Změna ve velikosti uší pravděpodobně souvisí se změnami v kolagenu typu II, který tvoří chrupavky. Jak tkáně dozrávají a stárnou, kolagenová vlákna se zvětšují a přibývá jich. Chrupavka pak už neposkytuje tolik podpory pro pokožku, která také stářím ochabuje.

Je třeba zmínit, že vědci si ve skutečnosti nejsou jisti, proč k tomuto jevu dochází. Důkazy jsou sporné a někteří tvrdí, že ucho se pouze zdá větší, ve skutečnosti však neroste, jen se oslabují tkáně chrupavky a pokožky, což má za následek, že uši vypadají větší.

Ať je to tak či onak anebo úplně jinak, faktem je, že plocha uší se s věkem zvětšuje, o čemž svědčí hned několik studií.

Ušní studie

V roce 1993 provedli britští praktičtí lékaři průzkum mezi 206 svými pacienty ve věku nad 30 let, aby zjistili délku jejich uší. Konkrétně změřili vnější část levého ucha každého účastníka průhledným pravítkem od vrchního okraje po lalůček. Co objevili? Délka ucha se podle nich zvyšuje v průměru o 0,22 mm ročně, tj. 1 centimetr za 45 let.

Pravidlo, že s věkem rostou i uši, potvrdili o pár let později také japonští vědci v jejich studii.  „Došli jsme k závěru, že délka ucha významně koreluje s věkem, jak uvádí Heathcote (předchozí studie, pozn. red.), a že délka ucha upravená o výšku osoby vykazuje u Japonců větší korelaci s věkem.“

Věk člověka podle uší

Jiní vědci počítali a počítali, až přišli se způsobem, jak vypočítat věk člověka podle jeho uší. Podle těchto výzkumníků se obvod ucha u člověka zvětšuje o 0,51 mm za rok. Chcete-li vypočítat věk člověka podle uší, slouží k tomu tato rovnice:

věk jedince = 1,96 x (obvod ucha v milimetrech – 88,1)

Muži mají větší uši než ženy

Italští vědci provedli srovnání uší u stovek jedinců, jak mužů, tak žen ve věku od 4 do 73 let a dospěli k závěru, že muži mají uši „výrazně větší“ než ženy, že se uši s věkem zvětšují a také, že k růstu dochází u můžu i žen, nicméně u žen není zvětšení tak zřetelné.