Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský se 2. května 2023 ve Washingtonu D.C. setkal se svým protějškem, Antony J. Blinkenem, ministrem zahraničních věcí Spojených států. Oba představitelé se shodli, že vztahy mezi Českem a Spojenými státy nebyly nikdy silnější, uvedl sekretariát MZV.

Posílení bilaterálních vztahů vidí český ministr také v pokračování podpory Ukrajiny bránící se ruské agresi, v oblasti energetické bezpečnosti, v přístupu k Číně, Tchaj-wanu a Indo-Pacifiku.

Jedním z hlavních témat jednání byla opět válka na Ukrajině. Oba ministři se shodli, že se nesmí Rusku za žádnou cenu ustupovat a že Západ musí pokračovat v podpoře Ukrajiny.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken včera na svém Twitteru sdílel několik záběrů z návštěvy české delegace a uvedl: „S potěšením jsme přivítali ministra zahraničních věcí České republiky Jana Lipavského ve Washingtonu. Série našich strategických dialogů ilustruje naši úzkou koordinaci s českými spojenci v mnoha zásadních otázkách, včetně našeho společného závazku vůči Ukrajině a české podpory Rádiu Svodná Evropa.“

Ministr Lipavský ocenil Spojené státy za významnou finanční podporu Ukrajiny včetně vojenské pomoci. Mezi významné poskytovatele pomoci Ukrajině náleží rovněž Česko – kromě dodávek vojenské techniky Česko nabízí pomoc v klíčových oblastech, jako je zdravotnictví, energetika, doprava, čištění vod a konstrukční řešení.

„Tony Blinken nám několikrát poděkoval za pomoc, kterou Ukrajině poskytujeme. Jsme za jedno v tom, že je potřeba co nejrychleji utnout ruské imperiální choutky a zajistit, že územní celistvost a suverenita bude obnovena,“ uvedl ministr Lipavský.

Ministr Blinken ocenil vedoucí úlohu České republiky v otázkách lidských práv, demokracie a občanské společnosti a poděkoval České republice za to, že od roku 1995 hostí v Praze Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda.

Americký ministr zahraničí vyjádřil pevné odhodlání pokračovat v úzké spolupráci s Českou republikou jako s cenným spojencem v NATO a klíčovým partnerem v oblasti regionální bezpečnosti, vojenské modernizace a civilní jaderné spolupráce.  Zopakovali společný závazek podporovat Ukrajinu tváří v tvář brutální ruské invazi, uvedlo americké ministerstvo zahraničí.

Šéf české diplomacie se svým americkým protějškem rovněž projednával možnosti spolupráce v regionu Indo-Pacifiku.

„Pro obě naše země jde o jednu z priorit zahraniční politiky. Naším cílem je postup v tomto regionu koordinovat a navázat na spolupráci s tamními demokratickými partnery, včetně Tchaj-wanu,“ zdůraznil Lipavský.

U příležitosti setkání bylo zveřejněno společné prohlášení ke svobodě médií, dodal tiskový odbor MZV. „Podpora nezávislých médií, kterou prosazoval už Václav Havel, je naší dlouhodobou prioritou,“ řekl ministr Lipavský.

Česko a Spojené státy se shodují v nutnosti pohnat Rusko k odpovědnosti za agresi na Ukrajině. Ministr Lipavský představil českou pozici k ustavení zvláštního tribunálu pro zločin agrese na Ukrajině. Na jednání ministrů navazuje pravidelný Česko-americký strategický dialog, expertní jednání mezi oběma ministerstvy zahraničních věcí.

Vlády Spojených států a České republiky tak obnovily 2. května 2023 ve Washingtonu americko-český strategický dialog.

„Strategický dialog demonstruje sílu našich dvoustranných vztahů založených na společných hodnotách a našem neochvějném odhodlání prosazovat mezinárodní řád založený na pravidlech a podporovat demokracii, občanskou společnost a lidská práva, a to jako partneři a spojenci, kteří podporují naši bezpečnost a hospodářskou prosperitu,“ uzavírá americké ministerstvo.