Milan Kajínek

25. 5. 2023

Téměř 11 let se pan Le-pin Ting nemohl osobně setkat se svými rodiči z domovské provincie Šan-tung. Na začátku května byl pan Jüan-te Ting a paní Žuej-mej Ma nezákonně zadrženi asi desítkou policistů kolem páté hodiny ranní pekingského času. (zdroj)

Zatčení údajně provedl Úřad veřejné bezpečnosti města Ž‘-čao za přítomnosti prokurátora a státních úředníků, kteří přijeli v civilních vozech společně s místním tajemníkem komunistické strany.

Když pan Ting uslyšel svoji matku, jak do telefonu říká: „Jsou tu nějací zlí chlapi“, pochopil, že probíhá další nezákonné zatčení jeho rodičů. V telefonickém rozhovoru, který trval pouhých 33 vteřin, byla jeho matka ještě schopna sdělit: „Nasazují mi pouta…“ Poté se kontakt přerušil a další pokusy o telefonní spojení už byly neúspěšné.

Le-pin Ting získal magisterský titul v oboru právo na jedné z nejlepších čínských univerzit. Do Německa přijel před jedenácti lety pouze na stáž. Dnes žije v Berlíně, kde získal azyl, zatímco jeho rodiče žijí v Číně.

V Německu musel zůstat, protože jeho matka byla v roce 2012 zatčena. „Kdybych se teď vrátil do Číny, buď by mě zatkli v letadle, nebo nejpozději na letišti a možná by mě mučili. Čínská vláda ví, co tady dělám,“ sdělil Ting v roce 2019 německému časopisu donaukurier.de s odvoláním na skutečnost, že v Německu během stáže rozpoutal kampaň za propuštění své matky z vězení.

Podle hodnocení pana Huberta Körpera, odborníka na Čínu a vedoucího čínského výboru Mezinárodní společnosti pro lidská práva (IGFM), jsou dnes jeho rodiče v zadržení vystaveni špatnému zacházení, které může obsahovat metody mučení. IGFM vydalo prohlášení (zdroj), které zaslalo čínskému velvyslanectví v Německu, čínskému ministru zahraničí a provinčnímu stranickému tajemníkovi provincie Šan-tung i městskému stranickému tajemníkovi města Ž‘-čao.

„Při domovní prohlídce, která proběhla bez soudního příkazu, jim byly zabaveny materiály Falun Gongu a informační letáky určené k informování lidí o pronásledování Falun Gongu,“ uvádí společnost pro lidská práva. „Manželé jsou údajně v současné době zadržováni na policejní stanici IGFM, má velké obavy o život a zdraví těchto dvou praktikujících Falun Gongu.“

Pan Jüan-te Ting a paní Žuej-mej Ma. Nedatovaná fotografie v Číně. (Se svolením Lebina Tinga)

Podle lidskoprávní organizace byli Tingovi rodiče zatčeni pouze kvůli tomu, že se věnují duchovní metodě Falun Gong a jejich „angažovanosti ve prospěch práv praktikujících Falun Gongu“.

Skupina policistů manželům zabavila mobilní telefony a provedli razii v jejich domově. Paní Ma Žuej-mej spoutali ruce a naložili ji do vozu, kde byla hlídána dvěma strážníky.

Policie údajně prohledávala dům až do deseti hodin dopoledne a celý proces zaznamenávala na videokameru. Podle zpráv od místních obyvatel bylo nalezeno „půl pytle“ knih Falun Gongu a informace o pronásledování Falun Gongu. Policie je následně eskortovala do místnosti místního úřadu veřejné bezpečnosti, kde byli nezákonně vyslýcháni.

První zatčení v roce 2012

Příběh pana Le-pina Tinga o snaze dostat svoji matku z vězení se dostal do německých médií již v roce 2012, když byla poprvé zatčena za „rozdávání informačních letáků vysvětlujících okolnosti pronásledování příznivců Falun Gongu“.

Metoda Falun Gong se v devadesátých letech na přelomu století v Číně více méně svobodně praktikovala a čínský režim Falun Gong nezakazoval. V roce 1999 však počet příznivců této tradiční praxe pro rozvíjení těla a mysli dosáhl podle vládních statistik 70 až 100 milionů. Metoda obsahující pět meditativních cvičení, nauky o rozvoji charakteru podle principů „pravdivosti, soucitu a snášenlivosti“ se šířila ve všech provinciích.

Generální tajemník komunistické strany Číny Ťiang Ce-min prosadil zákaz Falun Gongu v červenci 1999 a vytvořil mimosoudní agenturu, Úřad 610, který měl za úkol „vyřešit otázku potlačení Falun Gongu“.

Od té doby čelí v Číně příznivci Falun Gongu tvrdým represím a pokoušejí se na ně reagovat rozdáváním letáků a informováním místních obyvatel o tom, co je Falun Gong, aby se pokusili zvrátit následky očerňující propagandy ve státních médiích.

Po jejím zatčení v dubnu 2012 byla odsouzena k jednomu a půl roku odnětí svobody v tehdejším ženském pracovním táboře č. 1 v provincii Šan-tung. Německá asociace Falun Dafa a Mezinárodní společnost pro lidská práva se sídlem ve Frankfurtu se pokoušeli paní Ma dostat z vězení.

Podpora německé společnosti

Le-pin Ting hovoří na veřejném shromáždění příznivců Falun Gongu v Německu. (Se svolením Lebina Tinga)
Le-pin Ting hovoří na veřejném shromáždění příznivců Falun Gongu v Německu. (Qingyao Zhang / The Epoch Times)

Do iniciativy za její osvobození se zapojila řada poslanců Evropského parlamentu, německého Bundestagu a zemského sněmu Severního Porýní-Vestfálska, kteří zaslali protestní dopisy tehdejšímu čínskému velvyslanci v Evropské unii a Německu. V dopisech požadovali „okamžité a bezpodmínečné propuštění paní Ma Žuej-mej“.

Na základě mezinárodního tlaku byla Ma Žuej-mej v červenci 2013 skutečně propuštěna. (zdroj)

Paní Ma se cvičení Falun Gongu začala věnovat v roce 1996. O rok později podle její výpovědi zaznamenala významné zdravotní zlepšení chronických bolestí, které ji léta trápily, a díky dodržování morálních principů se jí prý podařilo stmelit svoji rodinu. Jak sama říká, stala se lepší manželkou, matkou a snachou a dokázala pozitivněji působit na své okolí. (zdroj)

„Abych zachránil svou matku, obrátil jsem se na mnoho německých médií, politiků a lidskoprávních organizací. Sbíral jsem podpisy, účastnil se vigilií před čínským velvyslanectvím a napsal dopis kancléřce Merkelové,“ vzpomíná Le-pin Ting na rok 2012, kdy ho okolnosti přinutily zůstat v Německu a nevracet se do Číny.

„Němečtí politici se za mou matku u čínského velvyslance přimluvili, takže jí byl zkrácen trest odnětí svobody. Moji rodiče jsou však po celou dobu pod dohledem, jejich telefonní hovory jsou odposlouchávány. Mám velké obavy, že policisté budou rodičům opět vyhrožovat,“ říkal Ting ještě v lednu 2019.

Vymývání mozků, mučení a otrocká práce

V 1. ženském pracovním táboře v Šan-tungu byly v roce 2012 podle stránky Minghui.org zadržovány dvě až tři stovky lidí praktikujících Falun Gong. Zde byli údajně podrobováni všem druhům „vymývání mozků“ neboli politické převýchově, a mučení.

Kromě toho byli údajně nuceni denně vykonávat otrockou práci při montáži rybářských potřeb pro společnost Guangwei Fishing Tackle Co, dceřinou společnost Shandong Weihai Guangwei Corporation. Tito nezákonně zadržovaní lidé obvykle pracují 15 až 18 hodin denně.

V důsledku mučení zhubla paní Žuej-mej Ma v krátké době o 18 kg. Kromě toho byla nucena podstoupit dvě podrobná lékařská vyšetření. Takové lékařské prohlídky jsou pro zadržované příznivce Falun Gongu velice znepokojivé, protože obsahují odběry krve, elektrokadiogram a testování stavu vnitřních orgánů.

V důsledku několika vyšetřovacích zpráv[1] a závěru soudního tribunálu v Londýně se má za to, že čínský režim masově zneužívá příznivce Falun Gongu k orgánovým transplantacím. Do nedobrovolných odběrů orgánů vězňům svědomí měla být údajně zapojena také 2. provinční nemocnice v provincii Šan-tung.

Londýnský tribunál v pondělí 17. června 2019 potvrdil existenci velkého množství případů zneužívání vězňů svědomí v čínských nemocnicích ke komerčním transplantacím. (Simon Gross)

Akce za záchranu matky

Tingova snaha o záchranu své matky v roce 2012 přitáhla pozornost a podporu z různých společenstvích v Německu. Deník Rhine Post, který vydává 31 místních novin a má 1,1 milionu čtenářů, s ním udělal rozhovor a příběh o jeho matce vyvolal silný ohlas veřejnosti i vládních úřadů.

Po přečtení článku poslanec z vládnoucí strany CDU a dva zemští zákonodárci napsali dopisy Daofang Haovi, řediteli šan-tungského ženského tábora nucených prací č. 1, a vyzvali ho, aby Žuej-mej Ma „okamžitě a bezpodmínečně propustil“.

Podobnou aktivitu navrhoval také senátor Strany zelených, který vyjádřil ochotu pozvat kongresmany ze své strany, aby společně oslovili 1. ženský pracovní tábor v Šan-tungu a požadovali propuštění paní Ma.

Mezinárodní společnosti pro lidská práva (IGFM) se sídlem ve Frankfurtu aktivně sledovala její případ a zahájila podpisovou akci na záchranu paní Ma. Během pohlednicové kampaně bylo vytištěno více než 10 000 pohlednic adresovaných 1. ženskému pracovnímu táboru v Šan-tungu.

Situace v Číně

„Já sám se v současné době cítím v bezpečí a jsem za to velmi vděčný, protože Německo je demokratická země,“ říká Ting. V Číně je podle něho „porušování lidských práv na denním pořádku“. (zdroj)

„V Číně skutečně existuje ústava se základními právy, jako je svoboda vyznání. Komunistická strana ji však ignoruje a všechna základní práva vážně porušuje,“ říká Ting.

Podle Tinga, který se narodil a žil v Číně, místní komunistická strana „nechce nikoho, kdo svobodně myslí“.

„Každý by měl věřit jen straně. Abyste například v Číně dostali místo na univerzitě, musíte vyplnit formulář, ve kterém potvrdíte, že nejste praktikující Falun Gongu,“ říká Ting.

A proč se Ting a jeho maminka věnují Falun Gongu? „Základem Falun Gongu je starobylé buddhistické učení. Věřící se chovají podle zásad pravdivosti, milosrdenství a tolerance, aby se stali lepšími lidmi,“ vysvětluje Ting. „Člověk žije touto filozofií v každodenním životě a cvičí pět jemných tělesných cvičení, podobných čchi-kungu nebo józe.“

V Číně ale nemají s režimem problémy jenom příznivci Falun Gongu, objevují se také zprávy o pronásledování právníků, Tibeťanů, podzemních křesťanů nebo Ujgurů a dalších skupin.

„Právníci, kteří se zastávají této věřící komunity a hájí aktivisty za lidská práva, mají také velké problémy,“ říká Ting. „Můžete to vidět zejména na případu známého právníka Kao Č-šenga, který byl mučen. Známý právník Wang Quanzhang nejspíše trpěl stejně. Jeho soudní proces byl zahájen v Tchien-ťinu o Vánocích. Oba opět beze stopy zmizeli.“


Poznámky: [1]

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007) on-line (anglicky)

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016), anglicky, on-line (anglicky)

Terénní výzkum: Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann (nakl. C-press, 2015), on-line (česky)

CHINA TRIBUNAL je nezávislý soudní tribunál, který probíhal v roce 2019 v Londýně. Tribunál byl zformován na popud mezinárodního sdružením ETAC, které vzniklo v roce 2014 za účelem obrany lékařské etiky v reakci na případy násilných odběrů orgánů vězňům svědomí v Číně. On-line (anglicky)

DAFOH je nezisková organizace Lékaři proti nuceným odběrům orgánů, založená lékařskými profesionály. Zaměřuje se na sběr informací a osvětovou činnost v lékařských kruzích. On-line (anglicky)

WOIPFG je nevládní organizace zaměřující se na vyšetřování trestné činnosti všech institucí, organizací a jednotlivců, kteří se podílejí na represivní kampani čínského režimu vedené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně. Organizace byla založena 20. ledna 2003. Sídlí v New Yorku a zavedla globální systém monitorování a sledování ve 110 zemích světa. On-line (anglicky)

ETAC je mezinárodní koalice na ukončení zneužívání transplantací v Číně. Jedná se o koalici právníků, akademiků, etiků a lékařských profesionálů, výzkumníků, badatelů a lidskoprávních advokátů, která se zasazuje o ukončení násilného odebírání orgánů v Číně. On-line (anglicky)

Související články

Přečtěte si také

Jak strávit 24 hodin v Barceloně
Jak strávit 24 hodin v Barceloně

Máte-li na návštěvu hlavního města Katalánska jen jeden den, poradíme vám, jak poznat jeho vynikající kuchyni, architektonické ikony a bujarý pouliční život.

Ano, i vy můžete pěstovat růže – není to tak složité, jak si myslíte
Ano, i vy můžete pěstovat růže – není to tak složité, jak si myslíte

Odborníci na růže vyvracejí běžné mýty a odhalují tajemství bujných a zdravých květů.

Bývalá agentka tajné služby radí: 6 způsobů, jak naučit děti vyhýbat se nebezpečí
Bývalá agentka tajné služby radí: 6 způsobů, jak naučit děti vyhýbat se nebezpečí

Získejte cenné rady od bývalé agentky tajné služby, jak chránit svou rodinu a připravit děti na životní výzvy.

Kurkuma: Přírodní první pomoc při zánětech, bolestech, horečce a dalších potížích
Kurkuma: Přírodní první pomoc při zánětech, bolestech, horečce a dalších potížích

Kurkuma je koření, které pochází z oddenku rostliny Curcuma longa. Jako potravina i lék se bezpečně používá již více než 5 000 let.

Unijní lídři budou řešit nejvyšší posty v EU, nejspíš podpoří von der Leyenovou
Unijní lídři budou řešit nejvyšší posty v EU, nejspíš podpoří von der Leyenovou

Vzhledem k vítězství Evropské lidové strany (EPP) by měla funkci předsedkyně Evropské komise obhájit Ursula von der Leyenová.