Názor

Někteří experti označují současný „environmentalismus“ nebo „klima-aktivismus“ za formu novodobého náboženství, které často postrádá rozumné nebo vědecké základy. Idealistické nápady a myšlenky totiž v praxi mnohdy nefungují, protože jejich tvůrci nezvažují následky nebo co bude jejich naplnění „stát“.

A tak se někdy stane, že v jedné zemi zalesní zemědělskou půdu a v druhé vykácejí lesy, aby pokryli poptávku, která tím vznikla. (zdroj) Pod heslem „zeleného údělu“ vznikají pole slunečních elektráren, ale kam s tunami fotovoltaických panelů, které už dosloužily? Co s tunami baterií z elektroaut, které doslouží? A ještě předtím, kolik surovin se bude muset vytěžit, aby se mohly panely, baterie či větrné elektrárny vystavět a mohla se tak realizovat ona „zelená politika“, údajně šetrná k přírodě?

Jedním z těch, kteří si dali práci s tím, aby něco spočítali, byl například australský ministr financí, který uvedl, že k dosažení „nulových emisí“ v rámci zelené politiky bude třeba zvýšit těžbu o 450 procent. Více…

Tak si dovolím jako klima-laik také něco navrhnout. Když už profesionální klima-aktivisty a klima-politiky trápí onen CO2 a jejich největším snem je snižovat „uhlíkovou stopu“, rád bych se zeptal, jakým způsobem sami upravili svůj životní styl a politiku, aby k tomu napomohli?

Mnozí vykřikují, že je třeba snižovat emise, například produkované spalovacími motory. Tak proč nepodpoříme místní výrobce a místní zemědělce? Proč klima aktivisté a Evropská komise na prvním místě nepodporují lokální produkci a soběstačnost jednotlivých zemí? Nevedlo by to ke značnému snížení automobilové, lodní a letecké dopravy?

Proč vozíme potraviny a výrobky ve velkém z jedné strany Evropy na druhou? Proč dovážíme z Číny i takové komodity jako česnek, který si můžeme vypěstovat na zahrádce za domem, nebo hrušky z Jižní Ameriky?

Jablka z Nizozemí, ze Španělska, Itálie… proč? Tady nic neroste?

Tito environmentalisté, pomineme-li vědecká fakta, která ukazují, že ono „uhlíkové náboženství“ o záchraně světa často postrádá vědecké podklady (více…), jsou často také globalisté a jejich úsilí je mnohdy kontraproduktivní a protichůdné.

Vážení profesionální klima-aktivisté a klima-politici, podporujete místní výrobu, nakupujete od místních výrobců a místních farem, aby se nemusely výrobky a potraviny vozit přes půl světa na dopravních prostředcích vyluzujících ročně tuny spalin? Jedete na dovolenou v Čechách, abyste nemuseli létat nebo jezdit do Chorvatska, Itálie, Řecka a na jiné kontinenty? Nebo pouze vykřikujete hesla a jak se říká, „skutek utek“?

Byl bych opravdu rád, pokud by každý klima-politik a klima-aktivista začal v první řadě mluvit o tom, co on ve svém každodenním životě udělal pro své vize, jak prospěl životnímu prostředí, jak do hloubky uvažuje nad otázkami energetiky, zemědělství a každodenního života.

Věřím, že je celá řada dobrých lidí, kteří to myslí s ochranou přírody upřímně a dokázali by sepsat pár bodů ze svého každodenního života, jak svým chováním naplňují své vize.

Jsou lidé, kteří například založili a provozují biofarmy, ekozemědělství nebo biochovy. Chovají se k lidem a přírodě šetrně a s úctou. Lidé, kteří nemusejí každý týden kupovat nové tričko, mít novou barvu vlasů, nové auto, telefon… Věřím, že jich přibývá. Je zde ale také řada ideologů, kteří vykřikují hesla a protlačují řešení, která postrádají rozumný a vědecký základ a v konečném důsledku životnímu prostředí nepomohou. A co hůře, někteří z nich si ve svém každodenním životě s ekologií až tolik hlavu nelámou.

Tak co, dávají lokální produkce a soběstačnost v rámci země smysl? Smysl v otázce ekologie?

A co třeba pěstování ve vlastním truhlíku, záhonku nebo na zahrádce? Ušetříte, poznáte více přírodu a kouzlo pěstování… to, co si vypěstujete, nebude muset nikdo převážet, balit, skladovat. Nebude to potom ekologické? Ušetříte za dopravu, skladování, chlazení…

Napište prosím své praktické zkušenosti: „Jak na to jdete Vy?“

Názory a postoje vyjádřené v tomto článku jsou názory autora článku a nemusejí se shodovat s postoji deníku The Epoch Times.

TIP:

https://fb.watch/lTtXxuYr51/

Související:

Hrozící „tsunami odpadu“ ze solárních panelů odhaluje podle vědce stinnou stránku obnovitelných zdrojů

Přechod na „čistou“ energii je dle zprávy Manhattan Institute „nebezpečnou mylnou představou“

Australané si lámou hlavu, co budou dělat s tunami odpadu z baterií pro elektromobily

Energetický „obrat“ nebo energetická krize Německa aneb sebemrskačství obnovitelnými zdroji energie

5minutový film o rodinném hospodaření, lásce ke koním a podpoře vzniku nových ekofarem

9 věcí, které můžete každý den udělat pro přírodu