Po očkování vakcínou proti covidu-19 je hlášen rostoucí počet případů lepry, včetně dvou případů ve Velké Británii, které podle vědců mohly být způsobeny touto vakcínou.

Vědci zkoumali záznamy z kliniky pro malomocenství při Nemocnici tropických chorob (Hospital For Tropical Diseases) v Londýně a zjistili, že z 52 osob, které se v roce 2021 dostavily na tuto kliniku, bylo nejméně 49 očkováno.

Studijní definice nežádoucí reakce lepry související s anticovidovou vakcínou zahrnovala vznik lepry nebo nežádoucí účinky lepry do 12 týdnů od obdržení dávky, přičemž osoba neměla v minulosti žádnou předchozí anamnézu lepry ani malomocné reakce.

Tuto definici splnily dvě osoby. U jedné z nich se týden po druhé dávce vakcíny objevila hraniční tuberkulózní (BT) lepra. U druhé osoby se reakce objevila 56 dní po podání dávky. Obě dávky byly provedeny vakcínou BNT162b2 od společnosti Pfizer. Společnost Pfizer na žádost o komentář nereagovala.

„Vznik BT lepry a reakce typu 1 u dalšího jedince krátce po podání dávky vakcíny BNT162b2 může souviset s reakcí T-lymfocytů navozenou vakcínou,“ uvedli vědci. 

Vakcíny proti covidu-19 mohou vyvolat reakci bílých krvinek neboli T-lymfocytů. Předpokládá se, že tyto buňky chrání proti covidu-19. T-lymfocyty mohou teoreticky vyvolat Mycobacterium leprae, bakterii, která způsobuje lepru, což vede ke vzniku lepry nebo reakci lepry, uvedli vědci.

Bylo prokázáno, že i jiné vakcíny vyvolávají lepru nebo nežádoucí účinky lepry, například očkovací látky proti tuberkulóze, a u některých lidí, kteří se opakovaně nechali očkovat proticovidovou vakcínou, bylo prokázáno oslabení imunitního systému.

Článek byl zveřejněn 4. srpna v časopise PLOS Neglected Tropical Diseases.

Další informace o zjištěních

Osobou, u níž byla diagnostikována lepra, je 80letý muž, který žije již 49 let ve Velké Británii. Trpěl symptomy včetně poškození nervů. Diagnóza lepry byla potvrzena pomocí kožní biopsie. Tento muž je pravděpodobně prvním, kdo v Británii od roku 1954 leprou onemocněl.

Stav muže se časem zlepšil, i když obdržel třetí dávku vakcíny společnosti Pfizer.

„Zajímavé je, že třetí dávku vakcíny BNT162b2 dostal šest měsíců po zahájení antibakteriální léčby a nedošlo u něj ke zhoršení lepry. Kožní léze a ztluštění nervů ustoupily v době, kdy ukončil šestiměsíční antibakteriální léčbu. Po 12 měsících nedošlo k recidivě ložisek ani nervových příznaků,“ napsali vědci.

Reakce byla zaznamenána u 27letého muže, který v minulosti užíval vícedávkovou terapii, lék na lepru. Před příjezdem do Velké Británie z blíže neurčené země se u něj objevily červená ložiska a ztluštělé nervy. Biopsie potvrdila diagnózu. Užíval léky a příznaky se zlepšily.

Souvislost mezi vakcínou a problémem v druhém případě posílily studie, které ukázaly, že u lidí, kteří léčbu podstoupili před třemi a více lety, je nepravděpodobné, že by se u nich objevila nová reakce, uvedli vědci.

Z 52 osob, které se v roce 2021 dostavily na kliniku pro malomocné za účelem diagnostiky a/nebo léčby, všichni kromě dvou uvedli svůj očkovací status. Z těchto 50 osob bylo 49 očkováno.

Pět z pacientů na klinice bylo v roce 2021 nově diagnostikováno s leprou. Pět dalších mělo reakci prvního typu. Všichni byli očkováni, ale pouze u jednoho z každé kategorie bylo zjištěno, že je pravděpodobně způsobeno vakcínou poté, co byl diagnostikován do 12 týdnů po očkování. Nebylo jasné, kdy byli zbylí čtyři z těchto kategorií očkováni.

Dr. Barbara de Barrosová, korespondenční autorka studie, neodpověděla na žádost o komentář. Autoři neuvedli žádné informace o financování nebo konfliktních zájmech.

Dr. de Barrosová a další britští vědci uvedli, že lékaři by si měli být vědomi toho, že očkování proti covidu-19 může způsobit lepru, ale že věří, že přínosy očkování proti covidu-19 „převáží nad těmito nežádoucími událostmi“. Neuvedli žádné citace přínosů očkování, které dramaticky poklesly s tím, jak se objevily novější varianty a vedly k diferencovanějším doporučením v některých zemích. Mezi citacemi týkajícími se rozsahu škodlivosti bylo i doporučení z Indie z roku 2021, aby lidé s leprou dostali anticovidovou vakcínu.

Další případy

V odborné literatuře bylo zaznamenáno nejméně 14 dalších případů lepry nebo reakce jako na lepru do 14 dnů po očkování vakcínou proti covidu-19, včetně osmi případů v Indii. Všichni pacienti se údajně nakonec uzdravili a někteří dostali další dávky vakcíny.

V práci publikované v roce 2021 brazilští vědci hlásili dva nežádoucí účinky lepry nazývané erythema nodosum leprosum po očkování vakcínou proti covidu-19. Uvedli, že lékaři „by měli být upozorněni na výskyt erythema nodosum leprosum, který se může objevit u pacientů, kteří jsou očkováni“, a „měli by u těchto pacientů hledat signály aktivní lepry pro případnou diagnózu nového případu lepry, relapsu nebo reinfekce“.

Singapurští vědci oznámili v prosinci 2021 novou diagnózu lepry po očkování anticovidovou vakcínou a uvedli, že problém byl „pravděpodobně demaskován vakcínou proti covidu-19“.

V roce 2021 indonéští vědci rovněž informovali o pacientovi, který prodělal nežádoucí účinek po očkování vakcínou proti covidu-19. Indičtí výzkumníci v lednu 2022 hlásili jednu leprovou reakci  a uvedli, že lékaři by měli mít tyto reakce na paměti, když se setkají s pacienty, u nichž se objeví neurologické komplikace.

V březnu 2022 hlásili izraelští výzkumníci jednu leprovou reakci a uvedli, že důležitá je včasná diagnostika a léčba. V sérii případů publikovaných v roce 2022 indičtí vědci informovali o čtyřech mužích, u kterých se během 11 dnů po očkování vakcínou proti covidu-19 objevila lepra nebo reakce jako u lepry. Vědci uvedli, že „samotná mnohostrannost klinického obrazu malomocenských reakcí po očkování vakcínou proti covidu-19 vyžaduje další rozsáhlé molekulární studie“.

V další práci z roku 2022 jiný tým badatelů uvádí, že u tří z 35 pacientů, kteří navštívili jejich kliniku od července 2021 do prosince 2021, se krátce po podání vakcíny proti covidu-19 vyskytla zdravotní komplikace nebo nežádoucí reakce spojené s leprou. 

původního článku newyorské redakce přeložil MiC.