Marina Zhang

26. 12. 2023

V tomto seriálu „Vyvrácení dogmatu o tucích“ rozebereme skutečné zdravotní účinky rostlinných olejů a to, zda jsou lepší alternativou nasycených tuků. Sledujte tuto sérii článků a zjistěte, zda to, co používáte k vaření, je skutečně tou nejlepší volbou.

Přestože výzkumy opakovaně ukazují, že rostlinné oleje, jinak známé jako oleje ze semen, jsou při tepelné úpravě škodlivé, výživová doporučení a zdravotnické organizace stále podporují polynenasycené rostlinné tuky na úkor živočišných.

Nina Teicholzová, investigativní novinářka, která se deset let věnovala výzkumu tuků a olejů, uvedla tři hlavní možné důvody, proč se doporučení nezměnilo, navzdory nedostatku důkazů o údajné prospěšnosti rostlinných olejů a rozporům ve studiích, které poukazují na možná rizika rakoviny.

1. Byrokracie versus věda

Výživová doporučení proti nasyceným tukům vycházejí z hypotézy o dietních příčinách onemocnění srdce, kterou původně předložil v 50. letech minulého století zesnulý výzkumník a fyziolog Americké kardiologické asociace (AHA) Ancel Keys. Keysův původní předpoklad zněl, že tuky, které zvyšují hladinu cholesterolu v krvi, způsobují ischemickou chorobu srdeční. Později typ tuku zúžil na nasycené tuky.

Přestože hypotéza zůstává neprokázaná, doporučení proti nasyceným tukům se v průběhu desetiletí proměnilo z dietního doporučení na zdravotní dogma a národní politiku.

Kongresová podpora diety byla posledním hřebíčkem do rakve, tvrdí Teicholzová ve svém bestselleru „Tuk – velké překvapení“.

Výživové cíle z roku 1977, jejichž autorem byl vybraný výbor Senátu, se řídily doporučením AHA snížit celkový příjem a příjem nasycených tuků a začaly propagovat nízkotučnou a nízkocholesterolovou dietu.

Brzy poté, v roce 1980, vydal Národní institut zdraví první vydání pokynů pro výživu. Celý oddíl byl věnován snižování cholesterolu a tuků.

Tím byla hypotéza a dietní doporučení vyneseny „z oblasti vědy do světa politiky a vlády“, napsala Teicholzová. Odtud převzala vedení byrokracie a vládní mašinerie proměnila dogmata v politiku a programy.

Byrokratické pravomoci jsou však v rozporu s vědeckým uvažováním, zmiňuje Teicholzová.

Správná věda vyžaduje skepsi, aby přežila, a zahrnuje zpochybňování předem stanovených hypotéz a závěrů, aby se přiblížila pravdě. Byrokracie je však navržena tak, aby se řídila pravidly a pokyny, nikoli aby je zpochybňovala.

To je případ AHA, přední výzkumné organizace v oblasti kardiovaskulárního zdraví. AHA již téměř půl století nedoporučuje konzumaci živočišných tuků. Odvolání takového stěžejního doporučení by pro AHA představovalo problém, a proto mnoho předních vědců zasvětilo svůj život a kariéru hledání důkazů, které by podpořily jejich dogmata, říká Teicholzová.

2. Finanční motivace

Na hypotéze o dietních příčinách onemocnění srdce bylo vybudováno rozsáhlé finanční impérium zahrnující potravinářský a farmaceutický průmysl. Podle Teicholzové je to významný důvod, proč se mnozí výzkumníci, zdravotnické organizace a průmysl brání úvaze o tom, že živočišné tuky nemusí být tak škodlivé.

Rostlinné oleje jsou součástí AHA již od doby, kdy se asociace dostala na výsluní. AHA byla založena v roce 1924 na počátku epidemie kardiovaskulárních chorob a po desetiletí zůstávala okrajovou a nedostatečně financovanou výzkumnou organizací.

V roce 1948 se však situace změnila.

„Společnost Procter & Gamble (P&G) určila tuto skupinu jako příjemce všech finančních prostředků z rozhlasové soutěže ‚Truth or Consequences‘,“upozornila Teicholzová s odkazem na oficiální historii AHA. Tyto prostředky činily přes 1,4 milionu dolarů, což odpovídá dnešním více než 18 milionům dolarů.

Podle oficiální historické knihy AHA s názvem „Fighting for Life“ od Williama W. Moora, ředitele AHA v letech 1972–1980, předalo vedení společnosti P&G šek na slavnostním obědě a „najednou se fond zaplnil a byly k dispozici prostředky na výzkum, pokrok v oblasti veřejného zdraví a rozvoj místních skupin!“.

Právě tento šek zahájil činnost organizace.

P&G byla první společností, která prodávala hydrogenovaný olej ze semen jako potravinu. Její výrobek Crisco se původně vyráběl z hydrogenovaného bavlníkového oleje.

V současné době AHA udělila výrobkům z rostlinných olejů více než 120 známek „AHA heart-check“. Tato loga jsou uvedena na etiketách výrobků a potvrzují, že je AHA schválila jako zdravé pro srdce. Většina těchto olejů je olivových, patří mezi ně také řepkový, sójový a rostlinný.

Byly provedeny pouze čtyři kontroly mléčných výrobků, a to u sojového mléka a značky odtučněného mlékanadprůměrným obsahem cukru (18 gramů oproti průměrným 12). AHA vybírá od výrobců potravin poplatky za používání loga. Nezdá se však, že by finanční výkazy asociace podrobně popisovaly přesné příjmy z programu kontroly srdce.

Vysoké výnosy farmacie

Farmaceutický průmysl v průběhu desetiletí vydělal miliardy dolarů prodejem léků, které snižují hladinu LDL cholesterolu, považovaného za „zlý cholesterol“ a hlavní příčinu ischemické choroby srdeční. Živočišné tuky zvyšují hladinu veškerého cholesterolu, včetně LDL, zatímco rostlinné oleje hladinu cholesterolu snižují.

„Největším trhákem všech dob jsou léky snižující hladinu LDL cholesterolu: statiny,“ říká Teicholzová. „Nasycené tuky musí zůstat strašákem, protože mají tendenci zvyšovat LDL cholesterol, což bylo vždy součástí předpokladu, proč jsou nasycené tuky špatné.“

Finanční prostředky od farmaceutických společností, včetně společností Pfizer, Merck a AstraZeneca, tvořily v letech 2021–22 3,8 % celkových příjmů AHA, celkem téměř 34 milionů dolarů (pdf).

Společnosti Pfizer, Merck a AstraZeneca jsou významnými hráči v odvětví statinů.

Finanční prostředky od nefarmaceutických společností tvořily v témže roce téměř 18 % financování AHA, celkem přes 157 milionů dolarů. AHA uvádí jména všech svých farmaceutických dárců, jména ostatních organizací a hodnoty darů však odmítla uvést.

Přestože statiny přinášejí lidem s vysokým rizikem koronárních příhod jen nepatrné výhody, někteří lékaři tvrdí, že jejich přínos není způsoben snížením LDL cholesterolu, ale pravděpodobně jinými funkcemi, protože některé léky snižují LDL cholesterol, ale nevykazují podobný klinický přínos.

Mnoho studií prokázalo, že vysoká hladina triglyceridů v krvi s nízkou hladinou HDL cholesterolu je mnohem lepším ukazatelem rizika kardiovaskulárních chorob než vysoká hladina LDL cholesterolu.

Teicholzová uvedla, že pokud se pozornost přesune od LDL cholesterolu a nasycených tuků, celý farmaceutický model léků snižujících LDL se začne hroutit jako domeček z karet.

3. Ega a zavedené představy se těžko zpochybňují

Za více než půl století se mezi lékaři a odborníky na výživu stalo dogmatem přesvědčení, že nasycené tuky škodí srdci. Proto se argumenty, které jsou v rozporu s Keysovou hypotézou o dietních příčinách onemocnění srdce, setkávají s krajním odporem.

Výzkumníci a novináři, kteří toto dogma veřejně zpochybňují, se stávají terčem útoků a kritiky.

„Jeden vědec z Yaleovy univerzity mě nazval ‚bláznem žijícím v matčině suterénu‘,” řekla Teicholzová deníku Epoch Times během videohovoru.

Tato reakce není žádnou novinkou. Již v době vzniku hypotézy někteří vědci, jejichž práce zpochybňovala Keysovu hypotézu, přišli o svou akademickou kariéru. Například zesnulý dr. George Mann z Vanderbiltovy univerzity, profesor a biochemik, který zpochybnil hypotézu o dietních příčinách onemocnění srdce, řekl Teicholzové, že ho jeho výzkumná cesta stála financování z NIH a vstup do renomovaných časopisů, kde mohl publikovat.

Keys sám otevřeně odmítal a kritizoval ty, kteří uváděli jiné příčiny onemocnění kardiovaskulárního systému. Ačkoli si někdo může Keysovo jednání vykládat jako jednání provinilého výzkumníka, který se snaží skrýt svůj podvod, Teicholzová uvedla, že pro to nenašla žádné důkazy.

„Myslím, že Ancel Keys, autor hypotézy dietních příčin onemocnění srdce, skutečně věřil, že nasycené tuky v potravinách jsou pravděpodobnou příčinou … Nemám žádné důkazy, které by naznačovaly opak,“ řekla.

Zesnulý profesor John Yudkin, fyziolog a odborník na výživu z Queen Elizabeth College ve Velké Británii, tvrdil, že cukr může vést k srdečním chorobám. Jeho hypotéza byla zesměšněna a odsunuta na okraj společnosti. Keys označil Yudkinovu hypotézu „horou nesmyslů“ (pdf), přestože o desítky let později výzkum naznačil, že Yudkinova myšlenka může být do značné míry správná.

Mann byl v letech 1948–1955 zástupcem ředitele Framinghamské kardiologické studie. Tato rozsáhlá studie, zahájená v roce 1948, zkoumá epidemiologii a rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění.

Během Mannova působení ve funkci zástupce vedoucího této observační studie vědci zjistili, že nízká hladina cholesterolu byla nečekaně spojena se zvýšením koronární a celkové úmrtnosti, místo aby snižovala riziko ischemické choroby srdeční. Studie rovněž nezaznamenala „žádný vztah“ mezi koronárním onemocněním srdce a stravou dotazovaných účastníků.

V roce 1972 byl Mann spoluautorem studie o afrických Masajích, kteří se živili stravou s vysokým obsahem masa, mléka a zvířecí krve, ale měli nízkou hladinu cholesterolu v krvi a téměř žádné srdeční choroby. Mann však vyslovil domněnku, že právě cvičení by mohlo tyto lidi chránit před srdečními chorobami.

Ve svém komentáři „Dieta a srdce: Konec jedné éry“ z roku 1977 Mann litoval, že se Keysova hypotéza stala dogmatem navzdory nedostatku důkazů.

Keys odmítl Mannovu práci v dopise zveřejněném v roce 1978, v němž Manna obvinil z „úmyslného“ zkreslování údajů a dospěl k závěru, že „Mann v této a dalších publikacích často míchá pomluvy s nesprávnou interpretací a nesprávnými citacemi“.

Válka o výživu je jako „názorová verze vědy“, řekla Teicholzová.

Které oleje na vaření mají vysoký obsah nasycených tuků a při vaření méně oxidují? Toto si povíme v následujícím 3. dílu našeho seriálu o tucích.

Článek původně vyšel na stránkách americké redakce Epoch Times.

Související články

Přečtěte si také

Ministerstvo zdravotnictví skartuje dokumenty ke kauze Metacrill, říká advokátka
Ministerstvo zdravotnictví skartuje dokumenty ke kauze Metacrill, říká advokátka

Na Státní ústav pro kontrolu léčiv, který povolil k užívání látku METACRILL jako estetického implantátu, se chystá žaloba. Pacienti hlásí poškození zdraví. Ministerstvo skartuje související dokumenty...

Koalice doporučila svým europoslancům, aby hlasovali proti zájmům českých zemědělců, tvrdí Knotek z ANO
Koalice doporučila svým europoslancům, aby hlasovali proti zájmům českých zemědělců, tvrdí Knotek z ANO

Europoslanec Knotek obvinil ministra zemědělství, že tahá české farmáře za nos, a vládní koalici z toho, že instruovala své poslance v Evropském parlamentu, aby nepodpořili zavedení cel na ukrajinské zboží.

Termín eurovoleb v ČR byl vyhlášen ve Sbírce zákonů, oficiálně tím začala kampaň
Termín eurovoleb v ČR byl vyhlášen ve Sbírce zákonů, oficiálně tím začala kampaň

Termín voleb do Evropského parlamentu, které se v Česku budou konat 7. a 8. června, byl v úterý vyhlášen ve Sbírce zákonů. Oficiálně tím začala volební kampaň s povinnostmi pro kandidující strany a uskupení.

Z eurokandidátky Spolu odstoupil na žádost ODS a TOP 09 lidovec Hayato Okamura
Z eurokandidátky Spolu odstoupil na žádost ODS a TOP 09 lidovec Hayato Okamura

Kandidátka Spolu do červnových evropských voleb není opět kompletní. Kvůli dohodě mezi ODS, lidovci a TOP 09, že nebudou na zadních místech výrazné osobnosti, odstoupil od kandidatury poslanec KDU-ČSL Hayato Okamura.

V Paříží byla z vlaku ukradena taška s bezpečnostními plány pro olympiádu
V Paříží byla z vlaku ukradena taška s bezpečnostními plány pro olympiádu

Z vlaku na pařížském nádraží Gare du Nord bylo ukradeno zavazadlo s počítačem a dvěma USB disky s bezpečnostními plány policie pro letní olympijské hry, které se letos budou konat ve francouzské metropoli.