Milan Kajínek

29. 2. 2024

„Jsme naprosto zděšeni, kolik polopravd, nepravd, či spíše lží je možné vysílat v hlavním čase pod značkou CNN Prima NEWS,“ sdělili deníku Epoch Times zástupci spolku Šalamoun v souvislosti s dílem o případu Kramného na podcastu Hlasy zločinu, který byl vyroben pod značkou televize a vysílán v hlavním čase.

Spolek, který tvoří právníci, advokáti a občanští aktivisté, znepokojil podcast novinářů Václava Janaty a Jakuba Kvasničky, v němž rozebírají případ Petra Kramného, o jehož možné obnově jednal soud na přelomu roku 2022 a 2023.

Redakce Epoch Times, která případ dlouhodobě sleduje, obdržela od spolku „základní komentáře k některým pasážím, které jsou zcela mimo objektivní realitu“ a podle spolku se jedná o závažná faktická pochybení v prezentaci, která „nemají oporu ve spisovém materiálu v trestní věci Petra Kramného, a jediným pramenem informací jsou bulvární média“.

Pro zájemce o případ uvádím, že jako autor článku jsem v minulosti spoluvytvářel časovou osu případu Kramný, která shrnuje hlavní části spisového materiálu.

Tvrdou kritiku tohoto konkrétního dílu pocastové série televizní stanice zaslali zástupci spolku Šalamoun také vedení televize. V dopise uvádějí, že je podle nich podcast „ukázkovým příkladem neobjektivnosti“, a pochybují o tom, zda si oba aktéři „dali práci s tím, aby o případu měli detailní znalosti“.

Jednání u ostravského Krajského soudu o tom, zda bude znovu otevřen případ Petra Kramného, 29. Listopadu 2022. (Milan Kajínek / Epoch Times ČR)

„Pokud v TV Prima, která se zaštiťuje značkou CNN, existují kontrolní mechanismy obsahu, který budete vysílat, je zjevné, že zde absolutně selhaly, a to včetně elementární zásady ověřování informací a etického kodexu novináře,“ uvádí spolek v dopise a dodává, že vliv tohoto mediálního domu je v ČR velmi silný a může „velmi ovlivnit veřejné mínění“.

Na začátku minulého roku sklidil případ tvrdou kritiku od několika předních českých expertů, kteří před soudem „vyvrátili hypotézu obžaloby“ o smrti Moniky a Kláry Kramných údajným zásahem elektrického proudu.

„A o to opatrnější, resp. profesionálnější by Vaši reportéři měli být. Měli by si informace ověřovat, nevynášet soudy obsahující slova ‚asi‘, ‚možná‘ a ‚prý‘, kterých výše zmíněný podcast byl plný,“ píše spolek generálnímu řediteli televize, panu Markovi Singrovi, a vyzývá ho, aby si pročetl jimi uváděné uvedené argumenty.

„Zde bychom Vás rádi požádali, abyste si daný podcast poslechl a přečetl si v dané časy naše komentáře k vybraným pasážím.“

Deník Epoch Times požádal generálního ředitele a autory podcastu o vyjádření k uvedenému dopisu a kritice jejich pořadu. Do doby vydání této zprávy nereagovali.

Komentáře spolku Šalamoun k obsahu podcastu

Uvedený podcast byl zveřejněn také na platformě YouTube.

Níže zveřejňujeme kurzivou komentář spolku Šalamoun ve znění, v němž jej obdržel generální ředitel televize CNN Prima NEWS, pan Marek Singr.

Čas 7:21 – Zazní informace, že příběh vrcholí dne 31. 7. (2013), kdy se Monice a Klárce Kramné dělá velmi špatně. Ale obě zemřely dne 30. 7. (2013). Dokonce Petr Kramný je dle výrokové části rozsudku odsouzen, že je zavraždil dne 28. či 29. 7. 2013.

Čas 7:37 – Opět si pánové novináři nebyli schopni ověřit správné údaje, kdy zazní věta: „v noci z 31. 7. na 1. 8.“, kdy opět upozorňujeme, že k úmrtí došlo 30. 7. Datum 30. 7. 2013 mají obě vytesány do kamene na náhrobku jako datum smrti.

Čas 10:10 – Petr Kramný nikdy neřekl, že za úmrtí jeho manželky a dcery mohou zaměstnanci hotelu, toto je výhradně spekulace médií. Kdyby si novinář V. Janata přečetl spis nebo rozsudek, zjistil by, že ve spisovém materiálu se žádná taková výpověď nenachází.

Čas 11:33 – Používat jako zdroj bulvární média je za hranou etiky. Deník Blesk se v rámci zvýšení prodeje neštítil jít tak daleko, že vydal článek, že novináři deníku Blesk byli na pokoji smrti. Kdy následně vyšlo najevo, že na pokoji, kde k tragédii došlo, nikdy nebyli, ale jednalo se o fotky zcela jiného pokoje.

Čas 14:45 – Zazní informace, že z výsledku toxikologie…. žádné látky nalezeny nebyly. Věta: byly otráveny málo, je zcela nepravdivá, protože toxikologie jak v Egyptě, tak v ČR byla zcela negativní.

Čas 15:00 – LEŽ – není prokázáno, že by se Petr Kramný zajímal o toxické jedy a žádný důkaz o tomto spisový materiál trestní věci Petra Kramného vůbec neobsahuje.

Čas 15:20 – NAPROSTÁ SPEKULACE, která není ve spisovém materiálu. Je nesmysl, že by se Petr Kramný zabýval vnitropolitickou situací v Egyptě. Toto netvrdila ani Policie ČR, ani soud.

Čas 15:30 – Petr Kramný nebyl v pozici obžalovaného. Je opět čirou spekulací, že by mohl vědět, jak probíhá vyšetřování v Egyptě. Neměl tuto zkušenost ani z ČR, jelikož nikdy nebyl trestně stíhaný.

Čas 16:10 – LEŽ – ve spisovém materiálu není informace o tom, že v jeho bytě v Karviné byl analyzován vzduch.

Čas 16:20 – LEŽ – policie v Egyptě nevedla Petra Kramného jako svědka.

Čas 16:22 – LEŽ – ve spisovém materiálu není uvedeno, že policie v Egyptě si byla na 60 % jistá vinou Petra Kramného, ba právě naopak.

Čas 17:00 – LEŽ – neexistuje žádný pitevní nález, který by obsahoval informaci, že pitva prokázala, že obě zemřelé byly otráveny.

Čas 18:50 – Džamila Stehlíková nikdy nebyla vedena jako svědek nebo znalec v žádné fázi řízení. Je až směšné, že tuto pasáž začne pan novinář větou, že se paní Stehlíková neustále plete…. Činit jakýkoliv závěr ze sestříhané TV reportáže považujeme za velmi neprofesionální.

Čas 20:15 – LEŽ – ve spisovém materiálu se nenachází výpověď žádného svědka, že Petr Kramný rozuměl jedům.

Čas 22:20 – Repatriace těl do domovského státu je standardním úkonem. LEŽ – Egyptská strana samozřejmě nikdy žádný souhlas k provedení tzv. repitvy nevydala a ani vydat nemohla, protože jí to vůbec nenáleží. Spekulace ohledně migrace je hodná tak maximálně bulváru.

Čas 22:30 – Celou dobu si pánové novináři pletou základní terminologii a nerozpoznávají rozdíl mezi patologem a soudním lékařem.

Čas 23:10 – Není pravdou, že chyběly všechny orgány, které pan novinář zmiňuje. Chyběly některé části párových orgánů.

Čas 23:30 – LEŽ – spisový materiál neobsahuje informaci, že ležely na zemi, 50 cm od sebe. Jedná se pouze o lež bulvárních médií.

Čas 23:45 – Tato část je opět hodná tak maximálně bulvárního média. Na pár kliknutí na internetu lze dohledat, kdy se Petr Kramný ženil a zda již jeho dcera byla na světě. Znovu pánové jen přečetli bulvární titulek. Žádná výpověď Petra Kramného o tom, že byla Monika těhotná, když se brali, samozřejmě neexistuje.

Čas 24:10 – Jak chápat informace z této části? Kdy nejprve zazní, že mobil se strašně dlouho hledal, a následně se dozvíme, že ho Petr Kramný zapíná při komunikaci s Policií ČR.

Čas 28:25 – Jak pánové přišli na informaci, že v této době si Policie byla jistá, že je Petr Kramný vrah?

Čas 33:00 – LEŽ – ve spisovém materiálu neexistuje žádná výpověď svědkyně, že se Monika Kramná po návratu z dovolené chtěla rozvést.

Čas 34:30 – SPEKULACE/LEŽ – Ramadán nemá na fungování orgánů statní správy, tj. Policie a soudního lékařství, žádný vliv. Neexistuje jediný důkaz, že by Petr Kramný zjišťoval, jak funguje soudní lékařství v Egyptě.

Čas 38:50 – LEŽ – detektor lži byl využit na žádost Petra Kramného s výsledkem takovým, že v žádné fázi řízení nebyl použit jako důkaz a není ani obsahem spisového materiálu. Kde pan Janata tedy přišel na to, že pro Petra Kramného detektor lži nedopadl dobře?

Čas 40:10 –

  1. To, že čeští policisté byli v Egyptě, vyšlo najevo až po pravomocném rozsudku, do té doby to tajili. Česká policie se do hotelu Titanic Palace v Hurghádě nikdy nedostavila a egyptský prokurátor nepovolil žádné vyšetřování Policie ČR na území EAR.
  2. Není pravdou, že by policisté tápali, protože již při zadržení dne 17. 2. 2014 a následném sdělení obvinění se hovoří o vraždě el. proudem.
  3. Zcela nepravdivé je tvrzení, že byl pokoj uklizen před příchodem egyptské policie, protože ve spisovém materiálu se nachází ohledání místa činu, bohatá fotodokumentace, včetně mrtvých těl na posteli.

Čas 41:35 – LEŽ – žádné spáleniny na patách makroskopicky, natož mikroskopicky, nepopisují ani lékaři v Egyptě, ani lékaři v ČR. Žádné takové závěry neobsahuje pitevní protokol ani v Egyptě ani v ČR.

DOVĚTEK: Česká patologie nemohla zazářit, protože se na případu Petra Kramného vůbec nepodílela. Igor Dvořáček působil v případu pouze jako znalec na zdravotní stav Petra Kramného a u repitvy vůbec nebyl. Ohánět se tedy nějakým jeho vyjádřením je velký omyl.

Skutečnost, že údajně Petr Kramný přiložil mokrý hadr na hlavu Moniky, nepopisuje ani pitevní protokol, ani žádný soud.

Čas 41:50 – LEŽ – ve spisovém materiálu není výpověď svědka, že by Petr Kramný rozuměl elektřině. Právě naopak ve spisovém materiálu je výpověď, že elektřině vůbec nerozuměl.

Čas 42:33 – LEŽ A FABULACE – na pokoji, kde se tragédie stala, vana vůbec nebyla, tedy dohady ohledně fénu jsou na úrovni bulváru, možná ani to ne.

Čas 43:10 – SPEKULACE – nevěra byla prokázána až po smrti Moniky Kramné.

LEŽ – dle kontroly nebylo zasaženo do elektroinstalace pokoje. Je naprosto až odporná fabulace o zmítajícím se těle matky a následném doteku dcery. Odvahu k takovému závěru neměla ani Policie ČR.

Čas 43:40 – LEŽ – zazní, že „soud probíhá na počátku roku 2016“. Pan Janata si ani nezjistil, že soud probíhal od 29. 6. 2015 a dne 7. 1. 2016 byl vynesen rozsudek.

Čas 45:26 – TOTO UŽ JE OPRAVDU TZV. „TŘEŠINKA NA DORTU“, jelikož ve Valdické věznici si Petr Kramný neodpykával ani jednu hodinu svého trestu.

Vážený pane řediteli, ve světle všech shora uvedených skutečností jsme nuceni konstatovat, že je až nepochopitelné, že se nestydíte něco tak nepřesného, a ba přímo lživého, odvysílat v prime time ve veřejném prostoru, nota bene pod značkou CNN.

Máme za to, že si vůbec neuvědomujete, jakou roli může takový naprosto dezinformační pořad mít vliv na výkon trestu ods. Petra Kramného, který si jej odpykává již více jak 10 let ve věznici Mírov.

Je nám známa skutečnost, že se nejedná o první případ pochybení autorů pořadu „Hlasy zločinu“ a je nám znám obsah otevřeného dopisu paní I., která mj. uvádí:

„Na základě shora uvedeného volím tuto formu otevřeného dopisu a žádám o jeho zveřejnění na Vašich internetových stránkách, kde došlo k šíření nepravdivých informací. Tento dopis rovněž zasílám k možnému zveřejnění dalším médiím. Důvodem je, aby nedocházelo k tomu, že si v budoucnosti další „novinář“ bez ověření dovolí zveřejnit informace a předpokládat, že mu jeho „fušerská“ práce projde. Má vůbec novinář představu, jak takto sepsaný článek zasáhl mě, mého přítele, rodinu, ale i na další osoby, které ví, jaké skutečnosti celý případ provázejí?“

Výbor Spolku Šalamoun

Spolek Šalamoun se bezplatně již 30 let zabývá případy nespravedlivě stíhaných, obžalovaných či odsouzených a vězněných obětí orgánů činných v trestním řízení (OČTŘ). „Během 30 let naší činnosti jsme dokázali pomoci desítkám obětí zvůle a nedbalosti OČTŘ. Tak jako Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) v době totality, tak i Spolek Šalamoun se dnes zabývá řadou případů, kdy je zřejmé, že ze strany státu a jeho orgánů došlo k projevům zvůle a porušování lidských a občanských práv, a tedy ke zneužití úřední moci (a pravomoci) a tím i k poškození konkrétních osob. Mezi případy, které Spolek Šalamoun monitoruje, je i případ Petra Kramného.“

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Umělé povrchy hřišť mohou být karcinogenní. Riziko je větší u dětí, varují české orgány
Umělé povrchy hřišť mohou být karcinogenní. Riziko je větší u dětí, varují české orgány

Pryžové povrchy na hřištích a sportovištích mohou vylučovat zdraví nebezpečné látky, upozorňují světové studie. Některé z těchto chemikálií jsou přitom karcinogenní a představují rizika zejména pro děti. Státní zdravotní ústav proto upozorňuje provozovatele i dodavatele, aby si zajistili zdravotní certifikaci.

Prastará věda vs. moderní farmacie. Jak se daří tradiční čínské medicíně u nás a v Evropě
Prastará věda vs. moderní farmacie. Jak se daří tradiční čínské medicíně u nás a v Evropě

Farmaceutický monopol? Proč se tradiční čínská medicína v České republice setkává s odporem představitelů medicíny západní?

Plánovaný útok New York Times na Shen Yun
Plánovaný útok New York Times na Shen Yun

Deník Epoch Times 18. března informoval o tom, že The New York Times plánují útok na taneční soubor Shen Yun Performing Arts. Nakolik jsou obavy z tohoto útoku odůvodněné?

Nizozemsko: Pandemická úmluva WHO se v parlamentu setkává s rostoucí skepsí – žádost o odklad
Nizozemsko: Pandemická úmluva WHO se v parlamentu setkává s rostoucí skepsí – žádost o odklad

Tři možné budoucí vládní strany chtějí v nizozemském parlamentu předložit návrh. Podle tohoto návrhu by vláda měla usilovat o odložení rozhodnutí o Pandemické úmluvě ve WHO – nebo o jejím zamítnutí.

Kvůli ochraně přírody nelze zlikvidovat ekonomiku, uvedl Pellegrini
Kvůli ochraně přírody nelze zlikvidovat ekonomiku, uvedl Pellegrini

Kvůli ochraně přírody nelze zlikvidovat ekonomiku, Evropa nejednou jde za hranice selského rozumu, uvedl zvolený prezident Slovenska Peter Pellegrini u příležitosti Dne Země, který připadá na dnešek.