Milan Kajínek

24. 1. 2023

TÉMA: Případ Petr Kramný

Soudce JUDr. Robert Fremr, bývalý místopředseda Mezinárodního trestního soudu v Haagu, v pořadu Otázky Václava Moravce v komentáři narazil na soudní případ Petra Kramného, který se obhajoba snaží znovu otevřít. Skupina pěti renomovaných českých expertů v prosinci 2022 významně zpochybnila závěry obžaloby, na jejichž základě byl Kramný odsouzen ke 28 letům vězení.

„O některých soudcích se říká, že za sebe nechávají soudit znalce. Což je špatně,“ řekl soudce JUDr. Robert Fremr v pořadu Otázky Václava Moravce. (zdroj)[2] „Já si myslím, že jich je menšina, ale ty případy tu jsou.“ Fremr dále rozebíral omezené možnosti soudců, vypořádávat se s výsledky znaleckých posudků.

„Nutno přiznat, že pro soudce, který je primárně právník, není snadné se opravdu kvalifikovaně postavit například soudně lékařským posudkům,“ komentuje Fremr situaci složitých kauz, které v podstatě stojí na výsledcích znaleckých posudků. „Uvádím pro příklad pravomocně skončenou kauzu Kramný, kterou se nyní (obhajoba) snaží znovu otevřít. A to byl vlastně souboj znalců.“

Soudce JUDr. Robert Fremr v pořadu Otázky Václava Moravce. (Screenshot z rozhovoru)
Soudce JUDr. Robert Fremr v pořadu Otázky Václava Moravce. (Screenshot z rozhovoru)

V této kauze nyní proti sobě stojí závěry ostravského Ústavu soudního lékařství (ÚSL) při Fakultní nemocnici v Ostravě a pěti dalších expertů z oblastí z oblastí patologie, biomechaniky a soudního lékařství.

Znalci ÚSL jsou konkrétně MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., MUDr. Margita Smatanová, Ph.D., a MUDr. Marek Dokoupil, MBA.

Jejich závěry vyvracejí profesor MUDr. Ivo Šteiner Csc., specialista na myokard a cévy v oboru kardiovaskulární patologie, a soudní znalec z oboru soudního lékařství, docent MUDr. Alexandr Pilin, Csc. Více… 

Mimo tyto dva experty se proti závěrům Dvořáčka, Smatanové a Dokoupila postavila také mezioborová skupina tvořená třemi experty z oborů forenzní biomechaniky, elektrotechniky a soudního lékařství. Konkrétně se jedná o docenta Zdeňka Horáka, experta z odvětví kriminalistiky se specializací na forenzní biomechaniku, docenta Ing. Zdeňka Kokeše, Csc., znalce v oboru elektrotechniky, a MUDr. Zdeňka Šňupárka, znalce z oboru soudního lékařství. 

Tito experti před ostravským krajským soudem v prosinci 2022 uvedli, že případ a důkazní materiály analyzovali a hypotézy obžaloby podle nich nestojí na věrohodných důkazech. Více…

Spor soudních znalců

Jak z výše uvedeného vyplývá, hlavní břemeno obžaloby stojí na analýze vzorků srdce a kůže odebraných z těl zesnulých žen. Ostravští znalci tvrdí, že vzorky srdce a kůže nesou známky zásahu elektrickým proudem, a soudkyně JUDr. Renata Gilová na základě jejich tvrzení uznala Petra Kramného vinným z vraždy dvou žen, které měl dle obžaloby údajně usmrtit nikdy nenalezeným elektrickým kabelem zapojeným do hotelové zásuvky.

Problém, který nyní stojí před ostravským soudním senátem JUDr. Šárky Skalské, jsou analýzy skupiny předních českých expertů, které tvrdí, že vzorky kůže a srdce zesnulých zkoumané pod mikroskopem nenesou známky zásahu elektrickým proudem, a dokonce ani těla zesnulých nenesla doprovodné známky naznačující údajnou vraždu proudem.

Obvinění z vraždy elektrickým proudem se podle profesora Šteinera z Fingerlandova ústavu patologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové nezakládá na skutečnostech (nalezených na tělech žen), je mylným výkladem nálezů na nekroptických vzorcích a v horším případě budí dojem vykonstruovaného obvinění.

Šteiner, jako kardiovaskulární expert s padesátiletou praxí a autor dvou set padesáti odborných publikací, postup ostravských patologů v případu Kramný tvrdě kritizoval. U soudu prohlásil, že ze soudního spisu je patrné, že egyptští lékaři a patologové uvažovali nad smrtí obou žen v důsledku dehydratace. Protože příčina smrti nebyla jasná, provedli egyptští patologové soudní pitvu, při níž zkoumali možnost úmrtí žen v důsledku otravy jedem, ale ani to se nepotvrdilo.

Doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., ve své výpovědi u soudu v prosinci 2022 uvedl, že pro teorii o usmrcení dvou osob elektrickým proudem nejsou žádné kriminalistické stopy, které by měly být v případě působení elektrického proudu na těla patrné. Na těle obviněného taktéž nebyla nalezena zranění, známky zápasu a nebyla nikdy nalezena ani údajná vražedná zbraň.

Zničení hlavního důkazu obžaloby

Přednosta Ústavu soudního lékařství na Fakultní nemocnici Ostrava MUDr. Igor Dvořáček, červen 2020. (Alexandr Satinský / MAFRA / Profimedia )
Přednosta Ústavu soudního lékařství na Fakultní nemocnici Ostrava MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., červen 2020. (Alexandr Satinský / MAFRA / Profimedia )

Jedním ze závažných okamžiků celého případu je událost, během níž byl úmyslně zničen hlavní důkaz obžaloby. Paradoxně jej zničil soudní znalec obžaloby, přednosta Ústavu soudního lékařství (ÚSL) při Fakultní nemocnici v Ostravě MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., a to navzdory naléhání obhajoby, aby byly vzorky tkání uchovány pro další možnost přezkoumání případu.

„Během mojí návštěvy (v ÚSL) mi doktor Dvořáček řekl, že pošle vzorky do soudní úschovy, protože je stále chce někdo zapůjčit nebo zkoumat, ale neučinil tak, místo toho vzorky nechal zničit,“ uvedl před soudem profesor Šteiner.

Podle Šteinera nedává zničení nekroptických vzorků tkání zesnulých žen smysl. „Když slyšíte, že se na vaši práci snáší kritika a jediným důkazem, kterým můžete doložit svá tvrzení, jsou nekroptické vzorky, nebudete je ničit,“ řekl během soudního slyšení Šteiner. 

Podle profesora Šteinera je zničení vzorků „více méně přiznáním“, že pracovníci ostravského Ústavu soudního lékařství pochybili. Více…

Soudní znalci Dvořáček, Smatanová a Dokoupil na dotazy deníku The Epoch Times nereagovali.

Pozadí případu

Odsouzený Petr Kramný tvrdí, že jeho žena, dcera i on sám během dovolené v Egyptě trpěli průjmy a zvracením a v noci na 30. července 2013 nalezl obě ženy na postelích v pokoji mrtvé. Podle výpovědí hostů hotelu přiběhl Kramný v nočních hodinách do vedlejšího pokoje a přivedl jednoho z hostů do svého pokoje, kde ležely dcera a žena bezvládně na postelích. Poté byl přivolán hotelový lékař a policie.

V tělech nebyly nalezeny žádné stopy jedu a těla zesnulých žen na sobě neměla žádné známky násilí – pohmožděniny, zlomené nehty, kůži za nehty – a ani Petr Kramný neměl na těle žádná zranění, která by nasvědčovala zápasu – škrábance, pohmožděniny a podobně. Petr Kramný byl egyptskými úřady propuštěn, nebyl z ničeho obviněn a odcestoval zpátky do České republiky.

Zde byl policií půl roku odposloucháván a sledován, později obviněn z vraždy. Petr Kramný byl odsouzen na dobu 28 let odnětí svobody. Do dnešního dne strávil ve vězení již 10 let. Ostravský krajský soud má ve věci obnovení jeho případu rozhodnout 8. února 2023.


Poznámky: Soudce Fremr věc komentuje v čase 17:08 v druhé části záznamu pořadu Otázky Václava Moravce z 15. ledna 2023. (zdroj)

Související témata

Související články