Oliver Signus

17. 5. 2024

Po skončení jednání v Ženevě již diplomaté nevěří, že by se letos mohlo podařit dosáhnout shody. EU a USA připravily plán B. Zakladatel britské strany Brexit Nigel Farage vyzývá k vystoupení své země z WHO a k reorganizaci.

Pandemická úmluva Světové zdravotnické organizace (WHO) prozatím ztroskotala. Na konci dvoutýdenního jednání v sídle WHO v Ženevě nedošlo ke shodě 194 členských států na standardizovaném textu. Totéž platí pro Mezinárodní zdravotnické předpisy (IHR). Jednání probíhají již dva roky.

Další jednání do začátku výročního zasedání WHO

Jedním ze sporných bodů byla obava některých humanitárních organizací a zemí, že současný návrh úmluvy nezaručí dodávky chudším zemím. Dalším aspektem, se kterým nesouhlasí země jako Velká Británie, Slovensko a Nizozemsko, je hrozba ztráty národní suverenity v důsledku převedení všech práv na WHO v případě pandemie. Nedořešena zůstala také otázka, do jaké míry by mohly být vakcíny a léky chudším zemím poskytovány zdarma nebo za výhodné ceny.

Z tohoto důvodu Spojené království minulý týden oznámilo, že Pandemickou úmluvu nepodepíše. Země se nechce podřídit žádnému diktátu a chce si ponechat kontrolu nad cenami a distribucí, uvedla. O vývoji podrobně informoval deník Epoch Times.

Dohoda nejistá

Die Zeit cituje diplomatické kruhy v Ženevě, které pochybují, že Pandemická úmluva bude dokončena. V každém případě mají rozhovory pokračovat až do začátku výročního zasedání WHO v pondělí 27. května.

Ze strany WHO došlo k ústupkům, píše anglicky psané vydání deníku Epoch Times. Z posledního návrhu bylo například vypuštěno ustanovení, podle něhož členské státy „uznávají WHO jako vedoucí a koordinační orgán pro mezinárodní reakci v oblasti veřejného zdraví“ a zavazují se, že se budou během mimořádných zdravotních událostí řídit pokyny WHO.

V tomto návrhu se rovněž uvádí, že doporučení WHO nejsou závazná. Globální koncepce jednotného zdraví však v Pandemické úmluvě zůstává. To by mohlo rozšířit pravomoci WHO na nové oblasti, jako je změna klimatu, životní prostředí, zemědělství a zásobování potravinami.

Kritik WHO: Obávají se zpoždění, protože lidé se probouzejí

Doktorka Meryl Nassová, americká lékařka a kritička dohod WHO, řekla deníku Epoch Times, že je stále zapotřebí opatrnosti. „Prakticky všechny špatné věci tam stále jsou.“ WHO se zoufale snaží něco prosadit.

Proto WHO a její příznivci, včetně celebrit, politiků a náboženských skupin, zahájili celosvětovou kampaň, aby vyzvali 194 členských států k podpisu dokumentů. „Dopřejte lidem na světě, lidem ve vašich zemích, lidem, které zastupujete, bezpečnější budoucnost,“ řekl generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na setkání v Ženevě 3. května. „Mám jednoduchou prosbu: Prosím, udělejte to pro ně.“ Tedros vyzval všechny země, které dohody nepodporují, aby nepodněcovaly ostatní státy k odporu proti nim.

Bývalý premiér Gordon Brown: Falešné zprávy konspiračních teoretiků

Velvyslanec WHO a bývalý britský premiér Gordon Brown vyzval k jednotnému celosvětovému postupu s cílem „odhalit dezinformační kampaně falešných zpráv konspiračních teoretiků, kteří se snaží torpédovat mezinárodní Pandemickou úmluvu“.

Brown rovněž odmítl kritiku, že by Pandemická úmluva a změny Mezinárodních zdravotnických předpisů odevzdávaly WHO jakoukoli suverenitu členských států.

Navzdory některým ústupkům v současné verzi úmluvy se tato setkává se stále větším odporem v USA. V posledních měsících přijaly státy Louisiana a Florida zákony, podle kterých se státní úředníci nebudou řídit pokyny WHO. A další státy, například Oklahoma, o podobných zákonech uvažují.

Dne 8. května 2024 podepsali generální prokurátoři 22 států dopis prezidentu Joeovi Bidenovi, v němž ho vyzvali, aby dohody WHO nepodepisoval. Ujistili ho, že se postaví proti jakýmkoli pokusům WHO určovat politiku veřejného zdraví v jejich státech.

Farage vyzývá k vystoupení Spojeného království z WHO

Ke skeptikům z USA se přidali kritici z Nizozemska, Slovenska a Spojeného království (Epoch Times). Britové mimo jiné nesouhlasí s tím, že WHO chce v případě pandemie převzít kontrolu a distribuci léků a vakcín po celém světě. Politik Nigel Farage nyní dokonce vyzývá k vystoupení své země z WHO.

Farage v roce 2019 spoluzaložil stranu Brexit, která se na začátku roku 2021 přejmenovala na Reformní Spojené království. V rozhovoru pro deník The Telegraph šedesátiletý Farage označil WHO za „selhávající, drahý, nevolený, nezodpovědný, nadnárodní orgán“, který chce „pošlapávat národní státy“ tím, že jim diktuje zdravotní politiku.

Farage se připojil k mezinárodní nátlakové skupině Action on World Health (AWH), která vede kampaň za reformu WHO. Organizace podle něj opakovaně selhala při ochraně lidí a jako příklad uvádí původní falešné zprávy o přenosnosti covidu-19 a neúčinná opatření během epidemie eboly v Africe v roce 2014 a epidemie SARS v Asii v roce 2003.

AWH chce také snížit rozpočet WHO ve výši 5,5 miliardy liber, který je financován především z USA, Spojeného království a EU. Seskupení chce zabránit „plíživé misi“, pokud WHO využije budoucí konference COP o klimatu k tomu, aby za zavřenými dveřmi provedla změny ve smlouvě. Farage prohlásil: „Pojďme vést řádnou debatu o tom, k čemu WHO slouží.“

EU a USA s alternativami k Pandemické úmluvě

Kritici Pandemické úmluvy, kteří se obávají globální totalitní konstrukce, jež omezuje suverenitu států a dává WHO velkou moc, se nyní mohou radovat. Zdá se však, že existují snahy zavést globální tzv. zdravotní síť jinými prostředky. Například Evropská unie a USA paralelně zahájily další dohody.

Evropská komisetiskové zprávě z 30. listopadu 2022 oznámila, že „dnes přijala novou strategii EU pro globální zdraví s cílem posílit globální zdravotní bezpečnost a dosáhnout lepšího zdraví pro všechny v měnícím se světě“. Touto strategií EU rozšiřuje svou vedoucí úlohu „a znovu potvrzuje, že považuje za svou odpovědnost čelit hlavním globálním zdravotním výzvám a nerovnostem“.  EU vidí své úkoly v oblasti globálního zdraví a boje proti zdravotním hrozbám. V souvislosti s těmito úkoly zavedla nový termín „pandemická éra“.

Termín, který se již dávno dostal i do slovníku německého ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha. Koncem září zveřejnil politik SPD na X (dříve Twitter) fotografii z fóra na vysoké úrovni o prevenci pandemií, které se konalo v Berlíně.

Se svým obvyklým odhodláním prohlásil: „Vstupujeme do věku pandemií, protože klimatické změny a ničení biodiverzity povedou ke stále většímu počtu ohnisek výskytu patogenů u lidí.“ Na fotografii je zachycen spolu s virologem Christianem Drostenem a Michaelem Ryanem, úředníkem WHO a výkonným ředitelem programu organizace pro mimořádné zdravotní situace.

„One Health“ jako vodítko

Zpět ke strategii EU. Cíle jsou jasně definovány a podle směrnice „Jedno zdraví“ (One Health) slouží blahu celého lidstva. Ústředními body jsou zdraví a blahobyt „po celý život“, silné zdravotnické systémy, všeobecné zdravotní pojištění a prevence a kontrola hrozeb ohrožujících blahobyt, „včetně pandemií“.

Mezi globální aktéry této koncepce patří různé organizace, jako je Organizace spojených národů (OSN) a Světová zdravotnická organizace (WHO). Organizace, kterou v současné době někteří nepoddajní členové maří v souvislosti s pandemickou úmluvou a Mezinárodními zdravotnickými předpisy (IHR), má tedy další želízko v ohni.

Organizace, které v současné době někteří nepoddajní členové maří Pandemickou úmluvu a mezinárodní zdravotní předpisy (IHR), zde má tedy další želízko v ohni.

Nástroje, s jejichž pomocí má být dosaženo cílů „Jednoho zdraví“, jsou dobře známy. Jsou rovněž součástí Pandemické úmluvy. Především jde o „spravedlivější přístup k vakcínám“ a posílení lékových systémů. Cílem je bojovat proti pandemiím „pevnými“ závaznými mezinárodními pravidly a zavést silnější dohled a lepší detekci patogenů.

Globální zdravotní strategie pod americkou kontrolou

S „Globální zdravotní strategií 2024“ představily USA v polovině dubna 2024 také alternativu k Pandemické úmluvě a koncepci prevence pandemie. Na rozdíl od Pandemické úmluvy si vláda USA vždy ponechává kontrolu nad aktivitami.

Spolupracuje přitom s 50 zeměmi a regionálními organizacemi. Mezi nejdůležitější body patří posílení „bilaterálních partnerství“ pro „globální schopnosti zdravotní bezpečnosti“. Ministerstvo zahraničí rovněž podporuje pokrok v oblasti zdravotní bezpečnosti v dalších 50 zemích.

Pokud jde o financování, uvádí mimo jiné, že v rámci pandemického fondu, který byl spuštěn v září, byly již 37 zemím přiděleny granty ve výši 338 milionů amerických dolarů. V letošním roce bude k dispozici dalších 500 milionů amerických dolarů na podporu národních a regionálních priorit v zemích s nízkými a středními příjmy.

Peníze půjdou na dohled, laboratorní kapacity, pracovní síly, komunikaci o rizicích, řízení rizik, zapojení komunit do pandemické připravenosti a programu One Health.

Třetím bodem je posílení vazeb mezi zdravotní bezpečností a doplňkovými programy, aby se maximalizoval dopad.

Bidenův strategický dokument s podporou Billa Gatese

V doprovodném strategickém dokumentu, který podepsal prezident Joe Biden, začíná mimo jiné konstatováním: „Tato nová strategie globální zdravotní bezpečnosti stanoví opatření, která Spojené státy přijmou v příštích pěti letech, aby zajistily, že budeme pokračovat v tomto pokroku a dosáhneme cílů stanovených v Národní strategii a plánu provádění biologické ochrany mé administrativy na rok 2022 a v bipartitním zákoně o globální zdravotní bezpečnosti a mezinárodní prevenci pandemií, připravenosti a reakci na ně z roku 2022.“

Prostřednictvím investic a spolupráce se zahraničními partnery by se dále rozvíjela schopnost předcházet biologickým hrozbám, odhalovat je a reagovat na ně, „ať už se vyskytnou kdekoli“. K dosažení dlouhodobého účinku je zapotřebí větší podpora tohoto úsilí ze strany dalších zemí, soukromého sektoru a občanské společnosti.

„Nacházíme se v přelomovém historickém okamžiku, kdy rozhodnutí, která nyní učiníme, určí směr naší budoucnosti na další desetiletí,“ uvedl Biden v úvodu. „Nová strategie globální zdravotní bezpečnosti zajistí, abychom v tomto kritickém okamžiku zůstali ostražití vůči potenciálním hrozbám, a pomůže vytyčit bezpečnější, udržitelnější a zdravější cestu pro naše lidi i pro lidi na celém světě.“

Na třetí straně dokumentu se jako dárci objevují známá jména, například aliance Gavi Billa Gatese pro očkování a Koalice pro inovace v oblasti připravenosti na epidemie (CEPI), mezi jejíž spoluzakladatele patří také Gatesova nadace. Podle zprávy byly do pandemického fondu již vloženy dvě miliardy eur, které poskytlo celkem 27 dárců, „včetně zemí, nadací a filantropů“.

Spojené státy vedou úsilí o to, aby „mezinárodní finanční instituce, jako je skupina Světové banky, rozšířily půjčky na prevenci pandemií, připravenost a reakci na ně, neboť zdravotní bezpečnost, ekonomická bezpečnost, bezpečnost klimatu a národní bezpečnost jsou vzájemně propojeny“.

Článek původně vyšel na stránkách německé redakce Epoch Times.

Související články

Přečtěte si také

Vědci chtějí zdokonalit AI pomocí uměle vypěstovaných lidských mozkových buněk
Vědci chtějí zdokonalit AI pomocí uměle vypěstovaných lidských mozkových buněk

Dochází k propojování lidského s umělým. Švýcarský startup vyvinul procesor z uměle vypěstovaných lidských mozkových buněk. Australští vědci pomocí takových buněk zdokonalují AI.

Stále více lidí se odvrací od zpravodajství, mladší generace mění stereotyp, ukazuje průzkum
Stále více lidí se odvrací od zpravodajství, mladší generace mění stereotyp, ukazuje průzkum

Stále více lidí se aktivně vyhýbá zpravodajství, protože ho považují za depresivní či nudné. K fenoménu v posledních letech mohly přispět pandemie covidu-19, ruská invaze na Ukrajinu nebo válka v Pásmu Gazy.

Ceny v zemědělství dál klesají. Data z České republiky vévodí evropským statistikám
Ceny v zemědělství dál klesají. Data z České republiky vévodí evropským statistikám

Podle údajů Eurostatu klesají ceny potravin v České republice nejrychlejším tempem ze všech zemí Evropské unie.

Unijní lídři budou řešit nejvyšší posty v EU, nejspíš podpoří von der Leyenovou
Unijní lídři budou řešit nejvyšší posty v EU, nejspíš podpoří von der Leyenovou

Vzhledem k vítězství Evropské lidové strany (EPP) by měla funkci předsedkyně Evropské komise obhájit Ursula von der Leyenová.

Většina zemí na summitu ve Švýcarsku označila celistvost Ukrajiny za základ míru
Většina zemí na summitu ve Švýcarsku označila celistvost Ukrajiny za základ míru

Osmdesát zemí světa dnes společně vyzvalo, aby "územní celistvost" Ukrajiny byla základem jakékoli dohody o ukončení ruské agrese.