Tři úrovně lékařského fóra: Vědecké zkoumání tvrzení „hněv poškozuje játra“
Tři úrovně lékařského fóra: Vědecké zkoumání tvrzení „hněv poškozuje játra“

Z pohledu tradiční čínské medicíny jsou játra považována za vysoce postaveného vrchního velitele, který vede vojsko do boje.

Proč levice nenávidí Izrael a Ameriku
Proč levice nenávidí Izrael a Ameriku

Levici a mládež ovládla kultura obviňování a oběti. Takové hodnoty jsou zcela neslučitelné s hodnotami svobodné země, kde jednotlivci přebírají osobní zodpovědnost.

Proč se vynořuje hněv, jak ho zkrotit a proč není žádoucí
Proč se vynořuje hněv, jak ho zkrotit a proč není žádoucí

Podle něj je vztek způsoben tím, že nám někdo brání v dosažení našich cílů nebo když zažíváme či vnímáme něco, co nás může ohrozit, ať již fyzicky či psychicky.

Teorie ústupu: Osvícený přístup ke zlosti a agresivním lidem
Teorie ústupu: Osvícený přístup ke zlosti a agresivním lidem

Když jste uprostřed hádky, chcete dokázat svou pravdu, ale jestli váš přístup celý konflikt jen zhorší, lidé nedokáží přijmout to, co se jim pokoušíte sdělit. Je lákavé uvěřit, že vaše schopnost přesvědčit druhé pochází primárně z toho, co říkáte (nebo jak násilně to prosazujete), ovšem podle doktora Christiana Conteho je klíčem schopnost naslouchat.

Jak ovládnout záchvaty vzteku a proč by mohly pomoct rybičky
Jak ovládnout záchvaty vzteku a proč by mohly pomoct rybičky

Co zapříčiňuje, že někteří lidé jsou k výbuchům agresivity náchylnější? A jak můžeme takové okamžiky vzteku lépe zvládat? Abychom tyto otázky přesně zodpověděli, musíme nejdříve rozlišit dva existující druhy hněvu.

Jak zdravě vyjádřit svůj hněv
Jak zdravě vyjádřit svůj hněv

Jedna studie zjistila, že riziko infarktu je 2 hodiny po intenzivním výlevu vzteku 8,5krát vyšší než za normálních okolností.