Jak ovládnout záchvaty vzteku a proč by mohly pomoct rybičky

Jak ovládnout záchvaty vzteku a proč by mohly pomoct rybičky

Co zapříčiňuje, že někteří lidé jsou k výbuchům agresivity náchylnější? A jak můžeme takové okamžiky vzteku lépe zvládat? Abychom tyto otázky přesně zodpověděli, musíme nejdříve rozlišit dva existující druhy hněvu.

Jak zdravě vyjádřit svůj hněv

Jak zdravě vyjádřit svůj hněv

Jedna studie zjistila, že riziko infarktu je 2 hodiny po intenzivním výlevu vzteku 8,5krát vyšší než za normálních okolností.