Recept na čarovné vianočné perníčky
Recept na čarovné vianočné perníčky

Nadchádzajúce obdobie sviatkov je časom rodinnej pohody, spoločných aktivít, rozvoniavajúcej domácnosti po pečení a časom rôznych príprav na najkrajšie sviatky v roku. Najmä deti si vedia veľmi vychutnať čarovnú atmosféru, ktorá silnie každým dňom.