Vedle Gustava Kruma žil v Jihlavě další umělec, syn rakouského malíře, který upadl v zapomnění veřejnosti. Právě probíhající výstava jeho olejomaleb připomene návštěvníkům, že v tomto městě také žil a tvořil Hans Canon.

Výstava olejomaleb připomene návštěvníkům, že v Jihlavě žil a tvořil Hans Canon. (Z. Danková / Epoch Times)
Výstava olejomaleb připomene návštěvníkům, že v Jihlavě žil a tvořil Hans Canon. (Z. Danková / Epoch Times)

Narozený r. 1883 ve Vídni, po jihlavské dlažbě chodil téměř 50 let a patřil k významným osobnostem města. Kromě toho, že se věnoval malbě a portrétování, byl rovněž přírodovědcem a svědomitým pracovníkem zdejšího muzea.

Z tlumených tónů jeho obrazů a portrétů vychází jedna zajímavá shoda – všichni portrétovaní lidé jsou nezvykle vážní nebo až zachmuření, stejně tak i autor. Jakoby všichni svůj život nebo osud brali velice vážně a opravdově.

(Z. Danková / Epoch Times)

Mezi portréty neschází ani podoba zakladatele havířského průvodu, Johanna Haupta. Kromě portrétů místních starostů Hans Canon maloval a kreslil podobizny místních žen a mužů, místní selské typy, také akty, krajiny i zátiší. Na výstavě je možno zhlédnout průřez jeho tvorbou, převažují zejména olejomalby.

(Z. Danková / Epoch Times)

Osobnost jihlavského muzea

V roce 1928 se stal Canon správcem sbírek jihlavského muzea. Postupně utřídil a popsal uměleckohistorické sbírky, věnoval se přírodě Jihlavska a svá vědecká díla o fauně a flóře v regionu sám ilustroval.

Po ukončení války v roce 1945 odešel z Jihlavy a žil v Německu, kde v roce 1960 zemřel. Odchod jihlavských Němců přerušil staletou česko-německou tradici a mnohá jména tak upadla v zapomnění. Výstava v muzeu nyní připomíná tvorbu jednoho z nich.

Výstava v muzeu Vysočiny probíhá ve dnech: 11. 10. – 17. 11. 2019

Výstava olejomaleb připomene návštěvníkům, že v Jihlavě žil a tvořil Hans Canon. (Z. Danková / Epoch Times)
Výstava olejomaleb připomene návštěvníkům, že v Jihlavě žil a tvořil Hans Canon. (Z. Danková / Epoch Times)