V podzimním kole celorepublikové Sbírky potravin, které se uskutečnilo 23. listopadu, dobrovolníci do potravinových bank vybrali rekordních 330 tun potravin a 52 tun drogistického zboží, které se rozvezou lidem, kteří pomoc potřebují. Lidé a obchodní řetězce se do sbírky mohou zapojit do 3. prosince.

Od letošního roku se akce koná pod názvem Sbírka potravin a akci nově pořádá Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR). Z odběratelských neziskových organizací putuje materiální pomoc například opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým a tělesným postižením. Potravinová sbírka se letos v ČR poprvé konala dvakrát ročně.

„Aktuální výsledky prokázaly, že nový koncept organizovat sbírku dvakrát ročně je správný, o to více, když se doplní o čísla z on-line darování, která jsme letos nabídli poprvé,“ uvedl prezident SOCR Tomáš Prouza.

Ředitelka Asociace společenské odpovědnosti Lucie Mádlová doplňuje, že podzimní kolo Sbírky potravin je navíc napojené na Giving Tuesday, světový den dárcovství, který letos připadá na 3. prosince. Do sbírky se tak v rámci Giving Tuesday přidají skrze firemní potravinové sbírky zaměstnanci řady organizací, kteří budou shromažďovat trvanlivé potraviny a drogerii ve svých kancelářích, skladech či pobočkách.