Milan Kajínek

7. 8. 2020

Ruské Státní zastupitelství podalo podnět k zákazu Asociace Falun Dafa v Chakasské republice. Krok zastupitelství byl podle ruských příznivců meditační praxe Falun Gong (nebo také Falun Dafa) motivován ze strany čínského režimu. Ruské zastupitelství své kroky opřelo o povrchní podobnost buddhistické svastiky v knize Zhuan Falun (hlavním díle metody Falun Gong) s černou svastikou, kterou používal Adolf Hitler a jeho nacionalistická strana během 2. světové války. Podle centra SOVA označil náměstek státního zástupce šíření knihy za projev extremismu. Nejvyšší soud v Abakanu postup státního zástupce zatavil jako neoprávněný.

V Číně od roku 1999 čelí příznivci Falun Gongu tvrdým represím.

Kniha Zhuan Falun je hlavním dílem meditační praxe Falun Gong, které se věnují lidé po celém světě. V samotném Rusku je dnes bezmála šedesát míst ve 43 městech, kde se Falun Gong cvičí a vyučuje.

Problémům její příznivci čelí pouze v Číně. Komunistická strana Číny začala Falun Gong pronásledovat 20. července 1999, kdy počet příznivců této praxe dosáhl podle vládních odhadů 70–100 milionů. V té době měla komunistická strana pouze 60 milionů členů. Tehdejší generální tajemník strany Ťiang Ce-min označil Falun Gong za hrozbu absolutní moci a prosadil jeho celostátní zákaz.

Podle obhájců je postup státních zástupců motivován čínským režimem, který Falun Gong tvrdě pronásleduje již 21 let a snaží se represe vyvážet do zahraničí.

Podle ruských příznivců meditační praxe existují důvodná podezření, že postup ruských státních zástupců může být motivován čínským režimem, který Falun Gong a jeho příznivce tvrdě pronásleduje již 21 let a snaží se represe vyvážet za hranice Číny.

Podle statistik Informačního centra Falun Dafa si represe v Číně již vyžádaly několik tisíc obětí na životech. Od roku 1999 byly zaznamenány tisíce případů mučení a stovky tisíc případů svévolného zatýkání a věznění.

Protože se Falun Gong v Rusku pokojně cvičí již od 90. let v celé řadě ruských měst, ovlivňují kroky Státního zastupitelství místní obyvatele. Příznivci Falun Gongu zaznamenali několik případů obtěžování ze strany ruské policie pod záminkou „boje proti extremismu“.

Celý soudní případ týkající se Asociace Falun Dafa postavil státní zástupce na tom, že kniha Zhuan Falun zobrazuje zlatou svastiku ze školy buddhismu. Jak z případu vyplývá, povrchní podobnost svastiky v knize s černou svastikou, kterou používal Adolf Hitler a jeho nacionalistická strana během 2. světové války, považuje státní zástupce za projev extremismu. Svastika je symbol starý více než 2 500 let. Je k vidění na řadě dochovaných památek z celého světa.

buddhismus swastika
Fotografie zachycují využití svastiky v dávné architektuře, sochařství a hrnčířství. 1: římská kultura, 2: řecká kultura, 3: korejská kultura, 4: tibetská, japonská a křesťanská kultura, 5: řecká kultura, 6: socha Buddhy v Asii. (Minghui.org)

Proti postupu státního zastupitelství se ruští příznivci praxe hájili u nejvyššího soudu v části Ruska zvané Chakaská republika. Tento občanskoprávní spor posuzovala soudkyně Tatiana Leonidovna Petrova, konkrétně u Nejvyššího soudu v hlavním městě republiky Abakan.

Státní zastupitelství chtělo na základě přítomnosti buddhistické svastiky v knize prosadit ukončení činnosti regionální Asociace Falun Dafa v Chakaské republice. Státní zástupce uváděl, že jeden z členů z místní asociace šířil knihu jiným lidem, čímž se podle něho dopustil „šíření extremistické literatury“. Tuto informaci sdělili ruští příznivci Falun Gongu, kteří se účastnili soudního procesu.

Ruské lidskoprávní centrum Sova na svých stránkách komentovalo případ následovně: „Pohled státního zastupitelství spočívá v tom, že extremistickou činností je pouhá distribuce této knihy (Zhuan Falun)“. Podle centra Sova je i samotné označování knihy jako extremistické neopodstatněné.

Ruští příznivci meditační praxe se dokonce v otevřeném dopise obrátili na prezidenta Putina s žádostí o „obnovení spravedlnosti“. Více zde…

Soud rozhodl, že se nejedná o extremismus

Případ začal 3. dubna 2020 a soud v Abakanu vydal rozhodnutí 30. července 2020. Soudkyně v konečném rozhodnutí došla k závěru, že podnět podaný státním zastupitelstvím není oprávněný. Zároveň není důvod pro zrušení činnosti chakaské Asociace Falun Dafa.

6. srpna 2020 byl případ předán odboru soudního řízení a ruští příznivci meditační praxe budou čekat na další kroky Státního zastupitelství.

„Vítáme rozhodnutí soudu a věříme, že žádost o zákaz této organizace byla neopodstatněná,“ komentovalo rozhodnutí soudu lidskoprávního centrum Sova.

Případ zákazu knihy Zhuan Falun sahá až do roku 2011, kdy vydal soud v ruském městě Krasnodar rozhodnutí označit hlavní publikaci metody Falun Gong, nazvanou Zhuan Falun, jako „extremistickou“.

Kniha Zhuan Falun byla přeložena z čínštiny do celkem 30 světových jazyků po celém světě, a je volně dostupná v celkem 114 zemích.

K věci se již v roce 2011 vyjádřila celá řada expertů, kteří posuzovali obsah knihy a základ, na kterém státní zastupitelství svůj podnět k zákazu knihy staví. Sedm nezávislých odborníků došlo k závěru, že knihu nelze nazývat „extremistickou“, protože nepodněcuje k sociální, rasové, národnostní ani náboženské nenávisti.

Kniha Zhuan Falun (Otáčení Kolem Zákona)Symbol metody Falun Gong obsahuje svastiky ze školy buddhismu a monády ze škol taoismu.

David Raskin, vedoucí oddělení vědeckých publikací ve Státním historickém archivu, knihu četl a její obsah komentoval následovně: „Učení v knize Zhuan Falun pobízí následovníky, aby si zvýšili svou morální a duchovní úroveň, věrně vykonávali svou práci a občanské povinnosti, včetně výchovy dětí, péče o své blízké; zbavovali se zlozvyků a závislostí, jako kouření a pití alkoholu; aby kultivovali pravdivý, laskavý a trpělivý přístup k lidem.“ Více zde…

„Z našeho pohledu nelze propagaci vlastního přesvědčení považovat za podněcování k nenávisti a kniha neobsahuje výzvy k násilí, proto je její zákaz nezákonný,“ uvádí centrum Sova.

Kniha Zhuan Falun byla přeložena z čínštiny do celkem 30 světových jazyků po celém světě (včetně češtiny), a je volně dostupná v celkem 114 zemích.

TIP: Průběh všech soudních sporů a postupů ruských úřadů sleduje centrum SOVA

Čínský režim vyváží represe do Ruska

Irina Oshirova, která žije v Petrohradu a Falun Gongu se sama několik let věnuje, komentovala situaci v Rusku. „Taková situace není nikde jinde (kromě Číny). Na celém světě praktikuje Falun Dafa 100 milionů lidí, kterým metoda přinesla zlepšení zdraví, harmonii v duši, harmonii v rodinných vztazích a v práci. Na státních úrovních dostala metoda Falun Gong a její zakladatel, pan Li Hongzhi, řadu ocenění. Falun Gong se cvičí také v mnoha městech Ruska, jako je Petrohrad, Moskva nebo Kostroma.“

V roce 2011 vydal stejný soud v ruském městě Krasnodar rozhodnutí označit také kanadskou vyšetřovací zprávu Krvavá sklizeň jako „extremistickou“ literaturu.

Zpráva byla vydána v roce 2006 a později rozšířena v letech 2007 a 2009. Jejími autory jsou bývalý kanadský státní návladní David Kilgour a advokát David Matas. Zpráva shrnuje vyšetřování čínských nemocnic obviněných ze zneužívání vězněných následovníků Falun Gongu k nedobrovolným odběrům orgánů a komerčním transplantacím. Vše podle nich probíhá s vědomím a za aktivní účasti úředníků čínského režimu.

Státní zastupitelství hledá extremismus i tam kde není, píší čínští disidenti

Generální prokuratura Ruské federace se 20. července 2020 rozhodla (symbolicky právě v den, kdy v Číně začalo pronásledování duchovního hnutí Falun Gong, 20. července 1999) uznat činnost určitých zahraničních nevládních organizací na území Ruské federace jako nežádoucí. Generální prokuratura Ruské federace o tom informovala v prohlášení publikovaném na svých webových stránkách.

O vyjádření prokuratury informovala také čínská disidentská stránka Bitter Winter. „Čína a Rusko se vzájemně spolupracují a podporují při potlačování skupin označovaných jako „extremistické kulty“ v Rusku a v Číně. 20. července vydal ministr zahraničí USA Mike Pompeo prohlášení k 21. výročí pronásledování Falun Gongu v Číně a vyzval Komunistickou stranu Číny, aby okamžitě ukončila „zvrácené zneužívání a špatné zacházení s praktikujícími Falun Gongu“, uvádí Bitter Winter.

„Ve den výročí (začátku pronásledování Falun Gongu) 20. července, ruská vláda označila sedm zahraničních nevládních organizací jako nežádoucí,“ dodává Bitter Winter.

Seznam čítá stránky (nevládní projekty), které se věnují shromažďování informací o probíhajících násilných represích v Číně, informují o lidskoprávní činnosti a metodě Falun Gong. Jedná se o následující projekty:

  • World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG)
  • Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China (CIPFG)
  • Global Mission to Rescue Persecuted Falun Gong Practitioners (GMRPFGP)
  • Friends of Falun Gong (FOFG)
  • Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH)
  • Dragon Springs (DS)
  • The European Falun Dafa Association (FD UK)
  • Světová organizace pro vyšetřování pronásledování Falun Gongu Inc. (WOIPFG)

Zajímavostí je, že prohlášení ruské prokuratury přichází poté, co USA vyjádřily oficiální a silný postoj k zastavení pronásledování Falun Gongu v Číně. Zároveň v době, kdy zesiluje koalice mezi Velkou Británií a USA, kdy Británie vyřadila čínskou technologickou společnost Huawei z účasti na budování 5G sítí v Británii.

Je patrné, že na seznamu jsou pouze organizace působící v USA a Británii a nezahrnuje podobné organizace působící v jiných zemích světa.

Čínský režim odvádí pozornost od vnitrostátních potíží

Mezinárodní tlak na Čínský režim (Komunistickou stranu Číny) v poslední době značně sílí. Jak je z nedávných událostí patrné, snaží se čínský režim odvádět pozornost od situace v Číně a podniká „útoky“ na různých místech za hranicemi Číny – útoky na hranicích s Indií, proti obyvatelům Hongkongu nebo Tchaj-wanu. Útoky jsou znatelné také v diplomatických stycích s Austrálií, Kanadou, Británií nebo Japonskem.

Současné události v Rusku naznačují podobnou snahu čínského režimu odvést pozornost jinam a zmírnit tlak na Komunistickou stranu v Číně tím, že vyveze pronásledování Falun Gongu do Ruska a poškodí tak reputaci Ruské federace, míní aktivisté.

V posledních měsících Čínu zasáhlo několik vln epidemie koronaviru v různých částech země, povodní, sucha a zemětřesení (v různých částech Číny). Podle obchodních transakcí je patrné, že Čína zesílila nákup potravin ze zahraničí, což indikuje siný dopad zmiňovaných katastrof na čínské zemědělství.

Dalším indikátorem nedostatku potravin je masivní výlov ryb, který provádí čínská flotila v oblasti Galapág. Čínský režim navíc čelí obviněním v mezinárodním měřítku za zatajování epidemie koronaviru v čínské metropoli Wu-chan a zapříčinění celosvětové pandemie. To vše zhoršuje pozici čínské komunistické strany a vytváří na ni značný tlak.

Související články