Milan Kajínek

24. 7. 2020

V ruském městě Abakan v uplynulých dnech probíhá soudní jednání, ve kterém se příznivci meditační praxe Falun Gong ohrazují vůči postupům státních zástupců, kteří mohou jednat pod tlakem čínského režimu. V Číně čelí Falun Gong tvrdým represím. Podle obhájců lidských práv čínský režim vyváží svou represivní kampaň i do Ruska. Ruský soud, navzdory názorům expertů, totiž v minulosti zakázal jednu z knih spojenou s Falun Gongem, pod rouškou „boje proti extremismu“.

Ruští příznivci Falun Gongu (český přepis Fa-lun-kung) se obrátili v otevřeném dopise na prezidenta Putina s žádostí o „obnovení spravedlnosti“ a s vysvětlením obsahu mírumilovné meditační metody Falun Gong (také známé jako Falun Dafa).

Irina Oshirova, která žije v Petrohradu a Falun Gongu se sama několik let věnuje, komentovala situaci v Rusku. „Taková situace není nikde jinde (kromě Číny). Na celém světě praktikuje Falun Dafa 100 milionů lidí, kterým metoda přinesla zlepšení zdraví, harmonii v duši, harmonii v rodinných vztazích a v práci. Na státních úrovních dostala metoda Falun Gong a její zakladatel, pan Li Chung-č, řadu ocenění. Falun Gong se cvičí také v mnoha městech Ruska, jako je Petrohrad, Moskva nebo Kostroma.“

Soudní spory probíhají od roku 2009

Soudní budova v Abakanu. (Screenshot z reportáže televize NTD)

Koncem roku 2011 vydal soud v ruském městě Krasnodar rozhodnutí označit kanadskou vyšetřovací zprávu Krvavá sklizeň jako „extremistickou“ literaturu. Zpráva byla vydána v roce 2006 a později rozšířena v letech 2007 a 2009. Jejími autory jsou bývalý kanadský státní návladní David Kilgour a advokát David Matas.

Zpráva shrnuje vyšetřování čínských nemocnic obviněných ze zneužívání vězněných následovníků Falun Gongu k nedobrovolným odběrům orgánů a komerčním transplantacím. Vše podle nich probíhá s vědomím a za aktivní účasti úředníků čínského režimu.

Restrikce v Rusku jsou vedené rukou z Pekingu, naznačují obhájci

„Toto rozhodnutí (soudu) bylo vyneseno jenom proto, že jsou praktikující Falun Gongu v Číně pronásledováni a vůdci naší země mají s Čínou dobré vztahy. Zcela zřejmě byla tato rozhodnutí provedena z politických důvodů,“ uvedla vedoucí moskevské Helsinské skupiny a laureátka Sacharovovy ceny Ljudmila Alexejeva po vydání soudního výroku.

„Pokud je zákon používán tímto způsobem, jedná se o jeho zneužívání,“ komentoval rozhodnutí soudu jeden z autorů vyšetřovací zprávy, advokát David Matas v roce 2011. „Říká nám to, že ruský soud a výkonný systém nerespektuje lidská práva.“

Rozhodnutí soudu v roce 2011 označilo za „extremistickou“ literaturu také hlavní publikaci metody Falun Gong, nazvanou Zhuan Falun. Kniha Zhuan Falun byla přeložena z čínštiny do celkem 30 světových jazyků po celém světě (včetně češtiny), a je volně dostupná v celkem 114 zemích.

Reportáž televize NTD z roku 2011

Pan Li Hongzhi, zakladatel Falun Gongu, se narodil v Číně. Dnes žije se svojí rodinou v USA. Získal celou řadu mezinárodních ocenění za přínos ke zdraví a morálce lidí ve světě.

Svoji metodu poprvé představil v roce 1992 ve městě Čchang-čchun v Číně. Byl pětkrát nominován na Nobelovu cenu míru. V roce 2001 jej 25 členů Evropského parlamentu nominovalo na Sacharovovu cenu za svobodu myšlení. U příležitosti jeho narozenin byla 13. května 2020 na budově Kongresu USA vyvěšena vlajka Spojených států.

Lidská práva bez hranic international, nezisková organizace se sídlem v Bruselu, ve své zprávě prohlásila, že rozhodnutí soudu bylo ovlivněno čínskou vládou. Ve zprávě také uvádí, že Moskva tím napomáhá Pekingu posílit jeho aktivity proti Falun Gongu na základě dvou smluv: v roce 2001 uzavřené smlouvy o přátelství mezi Ruskem a Čínou, a Šanghajské organizace spolupráce, vzájemné bezpečnostní organizace dohodnuté v roce 2001.

Ruský soud používá zákon o „extremismu“ mimo extremistické spektrum

Výbor pro občanské záležitosti při krasnodarském krajském soudu se rozhodl zařadit knihu Zhuan Falun na seznam extremistické literatury již v roce 2009, ale jeho rozhodnutí bylo nakonec zrušeno. Případ byl však později opět obnoven a 27. října 2011 soud knihu na seznam skutečně zařadil. Rozhodnutí knihu zakázat bylo soudem potvrzeno 22. prosince 2011.

Obhájce zastupující ruskou Asociaci Falun Dafa uvedl: „Během procesu bylo porušeno právo na rovnost stran… to je samo o sobě důvodem ke zrušení výnosu, ale soud naše námitky odmítl vyslechnout,“ sdělil právní obhájce Asociace Falun Dafa Michail Sinicyn.

Když výbor poprvé v roce 2009 knihu zakázal, praktikující Falun Dafa a sedm nezávislých odborníků došlo k závěru, že knihu nelze nazývat „extremistickou“, protože nepodněcuje k sociální, rasové, národnostní ani náboženské nenávisti.

David Raskin, vedoucí oddělení vědeckých publikací ve Státním historickém archivu, knihu četl a její obsah komentoval následovně: „Učení v knize Zhuan Falun pobízí následovníky, aby si zvýšili svou morální a duchovní úroveň, věrně vykonávali svou práci a občanské povinnosti, včetně výchovy dětí, péče o své blízké; zbavovali se zlozvyků a závislostí, jako kouření a pití alkoholu; aby kultivovali pravdivý, laskavý a trpělivý přístup k lidem.“

Alexander Verkhovsky, ředitel analytického centra SOVA, uvedl: „Každý už slyšel o tom, jak nepředvídatelné je uplatňování legislativy o extremismu. Toto riziko existuje do jisté míry pro každého. Nikdy není možné uhodnout, kdo bude příštím terčem v tomto smutném příběhu.“

Soud založil případ na zobrazení svastiky v knize

Symbol metody Falun Gong obsahuje svastiky ze školy buddhismu a monády ze školy taoismu.

Ruští příznivci Falun Gongu pokračují v obhajobě a předali Epoch Times některé podrobnosti o případu. Jádrem obvinění je údajně přítomnost buddhistické svastiky ve vnitřní části knihy. Tato svastika byla zneužita v době nacismu k propagaci nacionalistické strany Adolfa Hitlera. V důsledku toho bylo propagování tohoto symbolu ve světě zakázáno.

Svastika, která zdobí prastaré sochy buddhů, se objevuje na znaku školy Falun Gong, stejně jako monáda ze školy taoismu. Soud podle obhájců lidských práv pravděpodobně zneužívá povrchní podobnosti mezi svastikou ze školy buddhismu a symbolem nacismu k podporování tvrzení o „extremismu“.

Fotografie zachycují využití svastiky v dávné architektuře, sochařství a hrnčířství. 1: římská kultura, 2: řecká kultura, 3: korejská kultura, 4: tibetská, japonská a křesťanská kultura, 5: řecká kultura, 6: socha Buddhy v Asii.

Svastitka má ve skutečnosti tradici a několik tisíc let dlouhou historii v mnoha zemích světa. V mnoha kulturách byla svastika pozitivním symbolem. Ve východních zemích je svastika symbolem Buddhy. V Číně svastika také ztělesňuje koncepty věčnosti, nekonečnosti a vesmíru. Čínské slovo pro symbol svastiky je „Wan“ a v sanskrtu je známá jako srivatsa.

V prosinci 2019 údajně prezident Putin pozměnil zákon o svastice a odstranil z něj dříve existující zákaz jejího zobrazování v umění a literatuře, což podle obhájců je dalším důvodem k anulování zákazu knihy.

Soud v Abakanu

Státní zástupce využil dřívější rozhodnutí soudu v Krasnodaru, a pokouší se tvrdit, že rozšiřování knihy Zhuan Falun je projevem extremismu. Proto vznesl v tomto směru obvinění jednoho z  členů Asociace Falun Dafa v Chakaské republice (část Ruské federace) z extremismu, protože dal několika dalším lidem knihu Zhuan Dalun.

Případ začal soud řešit 3. dubna 2020. Další zasedání soudu má podle ruských příznivců Falun Gongu proběhnout 27. července 2020. Bude se pravděpodobně jednat o konečné rozhodnutí. (Aktualizace: Soud se nakonec protáhl a výrok má být vynesen až 30. července 2020)

Reportáž ruské pobočky televize NTD z července 2020 (Rusky se slovenskými titulky)

Speciální jednotka na konferenci

12. října 2019 pořádali v Moskvě ruští příznivci Falun Gongu konferenci sdílení zkušeností z praktikování metody. Jak je ze stránek metody patrné, podobné konference pořádají příznivci Falun Gonu po celém světě.

Ruští příznivci však byli překvapeni, že na konferenci přišli maskovaní členové ruské ozbrojené zásahové jednotky v neprůstřelných vestách. Jak sdělili účastníci konference v e-mailové komunikaci s Epoch Times, byli nakonec samotní členové zásahové jednotky překvapeni, proč byli na místo vysláni.

„Řekli nám… Mysleli jsme si, že tady nalezneme nebezpečnou sektu, ale tady jsou normální lidé.“

Čínský režim ve své poropagandistické kampani označuje Falun Gong jako „zlý kult“ a vykonstruovanými obviněním se pokouší proti jeho příznivcům obrátit veřejní mínění již od roku 1999 v mnoha kampaních.

Religionista docent Zdeněk Vojtíšek z Karlovy univerzity, zakladatel a mluvčí Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů, označil Fa-lun-kung za nové náboženské hnutí a represe čínské vlády proti němu jako neopodstatněné. Zároveň v roce 2014 označil používání názvu „sekta“ čínskou vládou ve spojení s Falun Gongem jako účelové očerňování „přiživované vymyšlenými, a nebo alespoň hodně tendenčními historkami“.

Zásahová jednotka podle informací získaných Epoch Times zabezpečila celý prostor, požadovala předložení průkazů a prováděla výslechy všech účastníků konference. Údajně také požadovali vysvětlení, kdo akci financuje, odhalení politických preferencí účastníků akce a upozorňovali na dodržování zákona o boji proti extremismu.

Vedoucí zásahu na místě nenalezli žádná porušení zákona. Konference proběhla a bylo na ní přečteno několik zkušeností ruských příznivců metody. Na konferenci také padlo rozhodnutí o pokračování odporu proti zařazení knihy Zhuan Falun na seznam extremistické literatury v Rusku, což vedlo k otevření současného soudního případu v červenci 2020.

Podle informací, které deník Epoch Times obdržel, se podobné incidenty udály v Rusku na více místech.

Co je Falun Gong

Metoda Falun Gong se skládá ze čtyř cvičení vestoje a meditace vsedě. Současně také vyžaduje, aby se praktikující kultivovali i vnitřně a zaměřovali se na zlepšení svého charakteru. Kultivace znamená nepřetržitě se snažit žít podle principů pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. Kultivace sebe samého má být základním předpokladem pro to, aby se člověk mohl stát tím, kdo praktikuje Falun Gong

Většina praktikujících Falun Gongu zaznamenala zlepšení svého zdravotního stavu. Někdy jsou tato zlepšení nepatrná – jako zbavení se stresu, lepší spánek, „lehčí“ a energičtější pocit a dobrá nálada. Mnoho z nich však zaznamenalo i výrazné zlepšení zdraví, včetně vyléčení život ohrožujících chorob. Více zde…

Článek byl aktualizován 7. srpna 2020.

Související články

Přečtěte si také

Dotace na elektromobily nejsou třeba, na trhu se prosadí samy, myslí si ministr Kupka
Dotace na elektromobily nejsou třeba, na trhu se prosadí samy, myslí si ministr Kupka

Podle ministra dopravy Martina Kupky není třeba dotovat koupi elektromobilů, cestu na trh si najdou samy, jakmile spadnou ceny. Stát zainvestuje 5 miliard do dobíjecích stanic.

Trump se setkal s polským prezidentem Dudou v Trump Toweru
Trump se setkal s polským prezidentem Dudou v Trump Toweru

Bývalý prezident Donald Trump se ve středu večer v New Yorku setkal s polským prezidentem Andrzejem Dudou, přičemž dvojice diskutovala o zásadních mezinárodních otázkách, jako je situace na Ukrajině, Blízký východ a výdaje NATO.

„Jsme v té nejhorší čtvrtině v rámci Evropy.“ Obezita u dětí se v ČR zvyšuje, má vliv i na duševní zdraví
„Jsme v té nejhorší čtvrtině v rámci Evropy.“ Obezita u dětí se v ČR zvyšuje, má vliv i na duševní zdraví

Na téma Obezita, vliv prostředí a duševní zdraví se ve středu v Poslanecké Sněmovně konal kulatý stůl, kde se sešli a diskutovali spolu zástupci různých odvětví medicíny, kteří se problému obezity u dětí věnují.

„Přece nechceme ztratit další generaci.“ Senátoři chtějí širší diskuzi o vlivu sociálních médií na děti
„Přece nechceme ztratit další generaci.“ Senátoři chtějí širší diskuzi o vlivu sociálních médií na děti

Senátorka Daniela Kovářová iniciovala širší diskuzi o negativních dopadech nových médií a sociálních sítí na děti a eventuálně problematiku i legislativně omezit. Kolegové z podvýboru ji podpořili.

Vít Rakušan a jeho slavná výjimka z migračního paktu
Vít Rakušan a jeho slavná výjimka z migračního paktu

Vít Rakušan tvrdí, že z migračního paktu budeme mít výjimku kvůli velkému počtu ukrajinských uprchlíků. Nebudeme prý muset přijímat migranty, ani platit pokutu půl milionu Kč za nepřevzatého migranta. Už v červenci 2023 jsem psal o tom, že s výjimkou pro Ukrajince v migračním paktu je to mnohem složitější.