Zdenka Danková

1. 5. 2024

Pátý měsíc je obvykle vnímán jako „máj, lásky čas“. Češi jsou jedním z mála národů, jenž má svá vlastní pojmenování pro měsíce v roce, kdežto většina následuje zažité původní latinské názvy.

Konkrétně máj na květen přejmenoval spisovatel Josef Jungmann, který v roce 1805 překládal knihu z francouzského jazyka, a tehdy měsíc nazval květnem.

Název se ujal, protože v máji „všechno, všechno kvetlo, ale pravšechno“, jak popisoval Josef Karafiát ve své pohádce o broučcích.

V lidové slovesnosti přetrvává název máj, jak se můžeme přesvědčit podle veršů a přísloví:

„Až přijde máj, vyžene kozy v háj.“

„Májová vlažička – naroste travička, májový deštíček – poroste chlebíček.“

Ano, podle pranostiky už není „březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem“, ale máj už skýtá opravdovou jarní proměnu, tráva roste – a tak můžeme pást domácí zvířectvo v háječku.

Jak se v Čechách říkávalo: „Šel Janeček na kopeček, hnal před sebou pět oveček a šestého berana se zlatýma rohama.“

Na Chodsku se zpívalo:

„Žene ovčák k háji, hraje si na varhany, hraje na varhany.

Ovčičky za ním dú, cimbaličky štimujú, cimbálky štimujú.“

Na pastvě dříve bývali pasáčci a pasačky celý den, a tak hráli různé hry, při kterých se zpívalo, například měli hru „na mostek“, hru „na Hélu“ – Héla Héla, paní naše… Nebo hru „na královnu“: dvě řady děvčat se postavily proti sobě, chytly se za ruce a střídavě kráčejí řada proti řadě a po úklonu se vracejí na místo. Střídavě zpívají obě řady tak, že následující sloka navazuje na předešlou bez oddechu: „Poslala nás královna, hoja, džunda, hoja!“

Na jaře se hrávaly i jiné hry, jako třeba hra na zlatou bránu nebo na paní Růžovou.

Děti někdy chytily slunéčko sedmitečné, které nazývaly různými jmény, jako například beruška, verunka, majdalenka, panbožkova kravička apod. – a ptávaly se broučka:

„Sluníčko, sluníčko, kam poletíš?

Do nebíčka nebo do peklíčka?“

První máj, májky a letnice

Po svatém Jiří (24. dubna) se otevírá a zahřívá země, nastává opravdový rozkvět přírody. Na 1. května se oslavují dva svátky současně, svátek práce i svátek všech zamilovaných. K. H. Mácha nám to připomíná svou proslulou básní Máj: „Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas, hrdliččin zval ku lásce hlas….“

Milenci chodívají v Praze na Petřín položit květinu k pomníku K. H. Máchy, romantického básníka, nebo se všichni zamilovaní mají alespoň políbit pod rozkvetlou třešní.

Mládež na vsi podle zvyklostí stavěla májky, což byly vysoké stromy, měly být zelené a koruna ozdobená pentlemi, většinou symbolicky červenými. Někdy májku slavnostně pokáceli, někde jim stála celé léto. K žertíkům patřilo pokácet cizí májku a uloupit z ní pentli, což byla pro vesnici jakoby prestižní záležitost.

Česká májka z Prachaticka. (Petr Šmerkl, vlastní dílo, CC BY-SA 3.0)

K obyčejům náleželo také otevírání studánek a obcházení královniček. K letnicovým svátkům se vázaly dívčí průvody, které pocházejí ještě z dob pohanských, kdy se na rozhraní jara a léta oslavovala dívčí něžnost a krása a současně dívky při obřadních tancích nosily zelené ratolesti jako symbol plodnosti a darů přírody.

K letnicím patřil také nejhonosnější zvyk, jízda králů. Je zapsaný dokonce na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva UNESCO. Podnes se dochoval na Slovácku a na Hané.

Kteří svatí provázejí rozkvetlým a barvami hýřícím květnem

Hned 1. máje se podle církve slaví vzor Josefa Dělníka, se kterým nějaký čas spolupracoval sám Ježíš, a tak společně posvětili „dělnou práci denní i řemeslnou“.

3. května následuje svátek Filipa a Jakuba. Jak uvádí stránky catholica.cz, „po seslání Ducha svatého Filip kázal v Malé Asii a život skončil ukamenováním na kříži v Hieropoli“.

Jakub mladší, syn Kleofášův, byl příbuzným Ježíše, životem i ve svém listě učil, že „víra bez skutků je mrtvá“. Oba svatí mučedníci společně jsou patrony kloboučníků, kramářů, koželuhů a cukrářů.

4. květen má svátek Florián, jenž podle catholica.cz pocházel z Norika (dnešní Rakousko) a původně byl důstojníkem římské armády. Když chtěl osvobodit uvězněné křesťany, sám skončil u soudu, kde neohroženě prohlásil: „Sloužíce u vojska klaněl jsem se Bohu skrytě. Poslechnu ve věcech vojenských, ale jako křesťan se nedám nikým přinutit, abych zapřel Krista a klaněl se mrtvým modlám.“


Svatý Florián, patron hasičů. (Adam Brenner, volné dílo)

Svatý Florián se stal patronem především hasičů, dále i hrnčířů, kovářů, kominíků, sládků, bednářů zedníků, horníků.

Na 8. den května připadá svátek jednoho z tzv. „zmrzlých mužů“, svatého Bonifáce IV., který byl synem lékaře Jana z Valerie v Abruzzách a vychován byl v římském benediktinském klášteře. Byl zvolen papežem a na Petrův stolec nastoupil 15. 9. 608. Jako papež žil velmi skromně a v dobročinnosti. V době jeho působení probíhal čas mnoha utrpení.

Pankrác a Servác podle pranostik napovídají, že na jejich svátky se ochladí a mohou přijít i ranní mrazíky.

30. května je vzpomenuta svatá Zdislava, patronka rodin a českého národa. Zdislava byla šlechtického původu, avšak žila prostě a „prokazovala dobrodiní chudým i nemocným“. Sama byla matkou čtyř dětí. Podle catholica.cz svým životem ukázala, že „život navenek všední lze prožívat ve sjednocení s Kristem nevšedně hluboce, radostně a krásně“.

Co uslyšíme v jarním zpěvu

Kromě pasení domácích zvířat lidé také chodili do jarního lesa pracovat nebo sbírat klestí na otop.

A tam si všímali, jak ptáci zpívají, a měli na jejich prozpěvování různé říkačky:

„Vrtej kolo, vrtej kolo, pojedeme pro volovo,

z rokle ven!“ volá drozd.

Holub doupňák volá: „Můj buk, můj buk!“

Kos volá: „Pepíku, Pepíku, copak dělá babka?

Sedí na pekelci, strouhá sobě jabka.“

Z Plzeňska je asi nejznámější melodická písnička o kukačce:

„Žežuličko, kde jsi byla, žes tak dlouho nekukala? Kuku! Kuku! Kuku!

Seděla jsem na jedličce, volala jsem na myslivce: Kuku! Kuku! Kuku!“

Na Moravě se zpívalo:

„Vdávalo se motovidlo, bralo sobě staré bidlo.

Všecko ptactvo si pozvalo, jen na sovu zapomnělo…“ atd.

Podle Moraváků, když vlaštovička sedí na drátě, švitoří:

„Drli, drli, už jsem to peříčko zdrhli,

půjdeme si na kopeček hrááát!“

Ve Slezsku měli pranostiku:

„Když ráno žáby zvučně skřehotají,

rychlý déšť, přívaly znamenají.“

A tak místní věděli, že ten den to bez pláštěnky nepůjde…

Když byl deštivý den, na Podblanicku vznikla písnička:

„Pršelo, bylo tma, žežulička zmokla, nemohla doletět k milému pod okna…“

Současně hospodáři věděli, že „v máji nemá pastýřovi oschnout hůl“. Déšť byl vítán jako zdroj vláhy a dobré úrody.

V máji se chodívalo na náboženské poutě, poutníci někdy putovali i několik dní a cestou zpívali:

„Už jdou děvčátka z Lomečku, už jdou děvčata z Lomce:

mají červený čepení, mají zelený věnce.“ (z Táborska)


Růže zdobí květnovou zahrádku. (Z. Danková / ET ČR)

Koncem května máme již po májkách, po poutích, jarmarcích a pasteveckých hrách. Přijde červen, měsíc, který uvede léto se spoustou lučních květů a lidé se připravují na senoseče.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Profesionální baristé odhalují tajemství přípravy dokonalé domácí kávy
Profesionální baristé odhalují tajemství přípravy dokonalé domácí kávy

Nejdůležitější části vybavení, které potřebujete, a další tipy, jak si co nejlépe připravit vaši ranní kávu.

Jak by dopadly eurovolby, kdyby měl každý dva hlasy? Otestujte si novou metodu
Jak by dopadly eurovolby, kdyby měl každý dva hlasy? Otestujte si novou metodu

Průzkum vychází z metody D21, kterou vyvinul Karel Janeček a která má najít řešení širší společenské shody, eliminovat extremisty a předcházet tomu, že volič volí „menší zlo“.

Nová studie: Aktivní ve středním věku, zdraví ve stáří
Nová studie: Aktivní ve středním věku, zdraví ve stáří

Mnohé studie prokázaly, že udržení nebo zvýšení aktivity ve středním věku významně ovlivňuje kvalitu života ve stáří.

Čínské vojenské výdaje v roce 2022 dosáhly 710 miliard dolarů, více než trojnásobek toho, co tvrdil Peking
Čínské vojenské výdaje v roce 2022 dosáhly 710 miliard dolarů, více než trojnásobek toho, co tvrdil Peking

V roce 2022 čínský režim oznámil, že jeho výdaje na obranu v tomto roce budou činit 229 miliard dolarů.

Proč by se muži měli dobře oblékat
Proč by se muži měli dobře oblékat

Zevnějšek o vás může mnohé prozradit a ukázat okolí některé vaše kvality, například zralost, vůdcovství či schopnost postarat se.