Odvrácená strana léta a cestování přináší smutný doprovod, který se často vyskytuje v krajině poblíž cest. Sražená nebo uhynulá lesní zvěř, ale i domácí zvířata, jako kočky, psi nebo jiní živočichové jsou bohužel častým obrázkem podél českých silnic.

Pomineme-li následný smutek ze ztráty domácího mazlíčka, zůstává před námi druhý problém – jak s uhynulým zvířetem naložit a kam ho nahlásit, pokud na něj narazíme třeba při procházce v přírodě. Možností je totiž hned několik.

Zvěřinu neodvážejte!

V roce 2019 bylo u nás zaznamenáno více než 15 tisíc střetů vozidel se zvěří. Myslivci upozorňují, že v srpnu vrcholí srnčí říje, během níž se běžně plachá zvěř vydává i do blízkosti silnic.

Mnoho zvířat během léta také migruje za vodou, a proto hrozí srážka mnohem častěji než v jiných částech roku. Co dělat, pokud se nehodě nevyhneme? 

Vždy je třeba zavolat policii, která nehodu prošetří, případně nahlásí příslušnému mysliveckému sdružení. Pozor, usmrcenou zvěř si nikdy neodvážejte – jejím sražením vzniká škoda na majetku právě dotčenému mysliveckému spolku a vy byste se dopustili přestupku, případně i krádeže.

Na myslivecké sdružení se můžete obrátit i v případě, že během procházky v lese nebo na poli narazíte na uhynulou divokou zvěř nebo pytláckou past či otrávenou návnadu. Pokud nedokážete rozpoznat, na jakém území se nacházíte, nahlaste nález na nejbližší obecní úřad.

Zvěře ani návnady se nikdy nedotýkejte, pokud je ale třeba, můžete místo nálezu vyfotit a odeslat jako hlášení třeba přes některou mobilní aplikaci, které dnes používá velká část českých obcí.

pes mobilu
Fotohláška v mobilu. (fyi.cz)

Kdy oslovit obec

Volně žijící zvířata, která uhynou na území obce, řeší vždy příslušná obec. Týká se to jak zaběhlých mazlíčků, tak i sražených či jinak usmrcených drobných živočichů. Pokud na uhynulé zvíře narazíte třeba během letního výletu, nahlaste je vždy na místní obecní úřad, který zajistí odstranění.

Mobilní rozhlas pomůže

„V letních měsících a během dovolených může být problém se na obec dovolat, omezené bývají i úřední hodiny, což mnoho lidí odradí od aktivního řešení problému. Proto stále víc obcí volí formu komunikace přes aplikaci Mobilní Rozhlas – chytrý telefon má dnes už skoro každý a nahlásit přes něj sraženou zvěř, rozbitou lavičku nebo zaběhnutého mazlíčka je otázka chvilky. Navíc přes ni mohou lidé i odebírat důležité zprávy z obce a sami se dozvědět o mimořádných událostech,“ doplňuje Ondřej Švrček, zakladatel projektu Mobilní rozhlas.

Ondřej Švrček, zakladatel projektu Mobilní rozhlas. (fyi.cz)
Ondřej Švrček, zakladatel projektu Mobilní rozhlas. (fyi.cz)

Co když nám odejde domácí mazlíček

Úhyn oblíbeného zvířete vždy zasáhne celou rodinu. I pak je však třeba vyřešit, jak s kadáverem (mrtvým zvířetem) naložíte. Úhyn není nutné nikam hlásit. Výjimka platí pouze pro případy, kdy by existovalo důvodné podezření na otravu nebo by došlo k hromadnému úhynu, a pak také pro chovatele, na něž se vztahuje zákon o veterinární péči.

Drobná domácí zvířata můžete pohřbít na vlastním pozemku, a to do hloubky alespoň 80 cm, aby se předešlo případné kontaminaci. Pokud tuto možnost nemáte, postará se o zvířecí ostatky kafilérie. Kontaktní údaje vám poskytne obecní úřad nebo veterinář, který může pomoci zajistit i samotný převoz.

Mobilní rozhlas využívá více než 800 obcí a měst v ČR o celkovém počtu přes milion obyvatel a jedná se tak o nejrozšířenější nástroj pro chytrou obecní komunikaci. Pomocí mobilního rozhlasu komunikují samosprávy se svými obyvateli, které informují o novinkách a kulturním dění v okolí, o rozhodnutích zastupitelstva nebo vypisují ankety, pomocí kterých se mohou občané podílet na spolurozhodování ve vybraných otázkách. Občané mohou zase díky Mobilnímu Rozhlasu hlásit podněty ke zlepšení života v obci a pomocí tzv. fotohlášek nahlašovat místa, která potřebují pravidelnou údržbu či revitalizaci (špatně viditelný přechod, nefunkční veřejné osvětlení, černá skládka atd.) nebo organizovat sousedské aktivity.