Koalice aktivistů a organizací za lidská práva zaslala otevřený dopis americkému ministrovi spravedlnosti Williamu Barrovi, v němž jej vyzvali, aby zaevidoval Komunistickou stranu Číny jako „nadnárodní zločineckou organizaci“.

Otevřený dopis je pokus přivést Komunistickou stranu k odpovědnosti za aktivity, které svobodný svět považuje za zločinné. Výčet působení čínského režimu se zaměřuje na jeho aktivity v zahraničí a začíná u krádeží duševního vlastnictví, pokračuje k dovážení nebezpečného Fentanylu na území USA, obchodování s lidmi a končí u zapříčinění rozšíření smrtícího viru z Číny do celého světa.

„Všichni stále mluví o zločinech spáchaných komunistickou stranou, ale nikdo je nesepsal všechny dohromady a nenazval to organizovaným zločinem.“ – Elmer Yuen, hongkongský obchodník a aktivista

Autoři otevřeného dopisu zakládají svůj požadavek na výkonném nařízení 13775 (Executive Order 13773), které vydala administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Nařízení vytváří podle autorů dopisu právní rámec pro označení Komunistické strany Číny jako organizace, která po celá desetiletí páchá často závažné zločiny, a to nejenom ve Spojených státech, ale po celém světě.

Elmer Yuen ve Washingtonu červen 2020. (Sean Lin/Sound of Hope)

Text dopisu z velké části vypracovala známá právnička v oblasti lidských a náboženských práv a péče o děti Liz Yore. Vycházela přitom z vize a příspěvků hongkongského obchodníka Elmera Yuena, který se stal aktivistou; neziskové organizace Zachraňte pronásledované křesťany a Výboru pro současnou hrozbu: Čína.

„Pokud [prezident Trump] označí Komunistickou stranu Číny jako zločineckou organizaci, bude to senzační krok v celosvětovém měřítku,“ komentoval iniciativu Elmer Yuen. „Všichni stále mluví o zločinech spáchaných komunistickou stranou, ale nikdo ty zločiny nesepsal všechny dohromady a nenazval to organizovaným zločinem.“

„Každý, kdo jedná s čínskými představiteli, úřady a vládou, by si měl být vědom toho, že jedná se zločinným režimem,“China Tribunal, Londýn 2019

Yuen se v posledních měsících aktivně snaží najít právní základ pro odzbrojení čínského režimu, aby způsobil jeho konečný pád, odejmutí moci a jeho úplné rozpuštění, což by mělo vést k osvobození Číny od jeho zhoubné totalitní moci. K tomu dokládá celou řadu zločinů proti lidskosti spáchaných tímto režimem na území Číny.

V červnu 2019 k takovému označení přistoupil mezinárodní soudní tribunál v Londýně, který ve výsledném rozsudku mimo jiné uvádí, že „každý, kdo jedná s čínskými představiteli, úřady a vládou, by si měl být vědom toho, že jedná se zločinným režimem“. Tribunál zkoumal roli čínského režimu, vězeňského systému a nemocnic při zneužívání politických vězňů jako nedobrovolných dárců orgánů.

Článek byl redakčně upraven a zkrácen.

Celé znění původního článku v angličtině naleznete zde.

Podobný zákon byl přijat v ČR v roce 1993

Po rozpadu Sovětského svazu a pádu komunismu v bývalém Československu došlo k podobnému kroku, který vedl k označení Komunistické strany Československa jako zločinné organizace. Byl k tomu také v roce 1993 vydán příslušný „Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu“.

Zákon mimo jiné uvádí, že Parlament konstatuje, že „komunistická strana Československa, její vedení i členové jsou odpovědní zejména za programové ničení tradičních hodnot evropské civilizace, za vědomé porušování lidských práv a svobod, za morální a hospodářský úpadek provázený justičními zločiny a terorem proti nositelům odlišných názorů, nahrazením fungujícího tržního hospodářství direktivním řízením, destrukcí tradičních principů vlastnického práva, zneužíváním výchovy, vzdělávání, vědy a kultury k politickým a ideologickým účelům, bezohledným ničením přírody…“ celé znění zákona (Poznámka české redakce Epoch Times)