Názor

Jako mnozí další jsem sledoval společné jednání senátorů a poslanců USA 6. ledna 2021, na němž se očekávalo, že republikánští poslanci a senátoři vznesou námitky proti průběhu voleb v některých státech USA. Na jednání se měly v abecedním pořadí otevřít obálky s hlasy volitelů z jednotlivých států USA a mělo se určit, kdo se stane prezidentem USA na další čtyřleté období.

A opravdu k tomu došlo. Povstali republikánští poslanci i senátoři a za potlesku svých kolegů vznesli námitky k obálce, kterou otevřel viceprezident Mike Pence a která obsahovala hlasy volitelů státu Arizona.

Podle zákona USA se obě parlamentní komory po zpochybnění ústavnosti voleb ve státě Arizona odebraly k dvouhodinové diskusi, na níž střídavě promlouvali demokratičtí i republikánští kongresmani.

Republikáni hovořili o tom, že v několika státech USA volební úředníci svévolně změnili volební zákony, čímž porušili ústavu. Navrhovali, aby Kongres ustavil speciální vyšetřovací komisi, která by posoudila všechny dosud shromážděné důkazy o údajných volebních podvodech a obnovila důvěru Američanů v průběh voleb.

Když byl proslov jednoho z republikánských senátorů přerušován členy Demokratické strany, vyhlásil viceprezident Penc přestávku.

Během přestávky se před budovou Kapitolu začala situace přiostřovat. Shromáždilo se tam podle odhadů reportérů více než 500 tisíc lidí mávajících americkými vlajkami a vyjadřujících podporu prezidentovi Donaldu Trumpovi. Zhruba ve 20:15 hodin (našeho času) menší skupinka protestujících prolomila bariéry před budovou Kapitolu, přemohli kapitolskou policii a natlačili se do budovy.

Podle posledních zpráv byly mezi lidmi, kteří do Kapitolu vtrhli členové hnutí Antifa, Black lives metter, ale i příznivci prezidenta Trumpa.

Jak jeden z republikánských senátorů poznamenal: „Po tom, co se dnes stalo, už Kongres nebude stejný.“ Na schodech Kapitolu byla totiž postřelena do krku mladá žena, která vnikla do budovy a zemřela na následky zranění.

Proč lidé vnikli do Kapitolu?

Podle protestujících došlo ke zmanipulování voleb ve prospěch levicového kandidáta Joea Bidena. Levicoví politici podle nich nechtějí přiznat množství důkazů, které ukazují na zmanipulování voleb.

Někteří z protestujících, kteří na místě mluvili s reportéry deníku The Epoch Times, řekli, že do budovy vnikli, protože chtěli poukázat na skutečnost, že lidé jsou skutečnými držiteli moci, kdežto poslanci a senátoři pouze plní vůli lidí.

„Nic tady neničíme, nezapalujeme auta ani budovy, nikomu jsme neublížili, jen chceme vyjádřit svůj názor, že nesouhlasíme s tím, jak se věci řeší,“ uvedl jeden z protestujících. Mnozí z protestujících vyjadřovali podobné myšlenky.

Někteří protestující na místě pokřikovali na policisty: „Proč nevyšetřujete volební podvody, co děláte tady!?“, což vyjadřuje znechucení řady Američanů nad průběhem voleb v USA v roce 2020.

Co jim na těch volbách vadí?

Tady bych rád vyjádřil velké znepokojení nad úrovní práce některých kolegů v médiích (zahraničních i českých), kteří zpravodajství o událostech v USA po volbách, které proběhly 3. listopadu 2020, skutečně hrozným způsobem „zpackali“.

Opakovaně slýchám v hlavních zprávách České televize: „Donald Trump obviňuje z volebních podvodů“ nebo „Trump a jeho okolí“. Dokonce redaktoři opakují tvrzení, že strany, které žalovaly některé postupy během voleb u soudů v USA, „nepodaly žádné důkazy“.

Právě v této oblasti a v těchto dvou neustále se opakujících větách je ukryto hrozné poselství o tom, že česká média (nejenom ČT) odvedla chabou žurnalistiku, nebo hůře, snaží se něco zamlčovat.

Abych to upřesnil. Toto zpravodajství vytváří tento dojem a narativ: „Všechna obvinění si vymýšlí Trump ze své Oválné pracovny v Bílém domě“, „pro obvinění neexistují žádné důkazy“. Musím se přiznat, že po dvou měsících poslouchání těchto zpráv jsem měl pravděpodobně podobnou náladu jako lidé, kteří vtrhli do budovy Kapitolu v USA.

Stejně mluví, jak jsem slyšel v proslovech demokratů v Kongresu USA, demokratičtí politici. Lidé věří, že došlo k volebním podvodům, protože jim to „Trump neustále opakuje“.

Nejsou žádné důkazy?

Za poslední dva měsíce jsme jenom v české redakci vydali desítky článků popisujících výpovědi bezmála stovky svědků, expertů, analytiků. Zveřejnili jsme záznamy z více než desítky veřejných slyšení pořádaných v několika státech USA, kde byly výpovědi, důkazy a analýzy volebních dat prezentovány.

Přidejme k tomu událost z 8. prosince 2020, kdy stát Texas podal žalobu k Nejvyššímu soudu USA proti státům Pensylvánii, Georgii, Michiganu a Wisconsinu. Žaloba uvádí, že státy protiústavně změnily volební zákony, zacházely s voliči nerovným způsobem a zapříčinily značné nesrovnalosti při hlasování. Sedmnáct dalších států USA naléhalo na Nejvyšší soud (pdf), aby stížnost Texasu přijal. Více zde…

Rád bych zmínil poslední analýzy oficiálních dat, výstupů a záznamů z průběhu voleb ve státech Pensylvánie a Georgie. Datoví experti zveřejnili analýzu dat, která ukazuje dosud neobjasněné anomálie.

Volební údaje státu Georgie podle expertů ukazují, že 12 173 hlasů bylo změněno. Původně hlasovaly pro prezidenta Donalda Trumpa a po změně byly přiřazeny ke kandidátovi Joeovi Bidenovi, uvedli datoví experti během slyšení senátního podvýboru státu Georgie 30. prosince 2020. Jejich studii a podrobný popis studovaných sekvencí dat naleznete zde.

Údaje o volbách v Pensylvánii prezentované v časových řadách podle expertů ukazují, že se počet hlasů pro Donalda Trumpa v různých okresech v mnoha časových bodech začal snižovat. Při sčítání hlasů může docházet pouze ke stagnaci nebo nárůstu hlasů, v žádném bodě není možné, aby kandidátům hlasy ubývaly.

„U všech kandidátů se počty hlasů pohybovaly. Nepozorovali jsme však stejný typ negativních úbytků u žádného z [ostatních] kandidátů, jaké jsme viděli ve výsledcích hlasování pro prezidenta Trumpa, opakovaně a bez vysvětlení,“ řekla členka skupiny datových expertů Lynda McLaughlinová v rozhovoru pro The Epoch Times. Podle datových expertů bylo z výsledků hlasování pro Donalda Trumpa odstraněno nejméně 423 116 hlasů. Více zde…

Voter Integrity Project, jehož zjištění si vyžádala FBI, narazil hned na několik problémových oblastí. Zkoumal data z průběhu voleb ve státech Arizona, Georgie a Wisconsinu.

Prvním problémem je, že projekt nalezl desítky tisíc lidí, kteří hlasovali ve státech USA, v nichž nežijí. Níže nabízím přehled počtů těchto objevených hlasování lidí, kteří nežijí ve státě, kde hlasovali. Tito lidé tak hlasovali dvakrát. Ve státě, kde žijí, a v jiném státě USA, kde nepobývají. Více zde…

Arizona: 10 457 hlasů.

Georgie: 12 670 hlasů.

Nevada: 33 596 hlasů.

Michigan: 154 188 hlasů.

Pensylvánie: 80 555 hlasů.

Wisconsin: 20 608 hlasů.

Druhá oblast se týká záznamů voličů, kteří si podle oficiálních dat vyžádali volební lístky, ale hlasy údajně nepodali. Skupina vyšetřovatelů si dala práci s tím, aby kontaktovala konkrétní voliče, a zjistila, zda ve volbách hlasovali. Mnozí z nich uvedli, že hlasovali. Více zde…

Kromě toho byl ve státních datech zjištěn zápis velkého počtu voličů, kteří podle výpovědí nikdy nepožádali o zaslání hlasovacího lístku, přesto je státní data vedou jako ty, kteří si lístek vyžádali. Vzniká tedy podezření, že si někdo vyžádal lístky jejich jménem a hlasoval za ně pro některého z kandidátů. Více zde…

A nejedná se pouze o datové stopy, které ukazují celou řadu nesrovnalostí. Bylo podrobně zjištěno, že „problémové“ byly zejména určité okresy v určitých státech. Respektive určitá sčítací centra.

Jeden ze získaných videozáznamů zachycuje zaměstnance centra pro sčítání hlasů v okrese Fulton, jak v nočních hodinách, bez dozoru a po uzavření pracovního dne, vybalují uschované kufry s hlasovacími lístky, a scanují je do přístrojů. Videozáznam byl prezentován v rámci slyšení před zákonodárci státu Georgie, které se konalo 3. prosince 2020.

Zveřejněná data ukazují, že mezi 23:15 – 0:03 vygeneroval okres Fulton 46 442 hlasů – 79% z nich bylo pro Joea Bidena. Biden získal v Georgii podle konečných výsledků o pouhých 12 000 hlasů více než Donald Trump. Více zde…

Samostatnou kapitolou jsou forenzní analýzy hlasovacích strojů společnosti Dominion Voting Systems. Začněme tím, že podle některých výpovědí pozorovatelů voleb byl systém hlasovacích strojů připojen k internetu. Experti na výpočetní techniku opakovaně uváděli a v praxi také dokazovali, že tyto stroje je velice snadné hackovat.

Soudní forenzní audit serverů Dominion v okrese Antrim v Michiganu ukázal, že software Dominion zaznamenal neuvěřitelných 68,05 procenta chyb v záznamech elektronického tabulkového protokolu (pdf).

Pomocná volební komise (původně Federální volební komise) umožňuje maximální míru chyb pouze 0,0008 procenta (pdf). To znamená, že 68,05 procenta auditované chybovosti softwaru Dominion v okrese Antrim je ohromující 85000násobek povolené míry chyb.

Forenzní zpráva došla k závěru, že software Dominion byl „záměrně navržen s inherentními chybami, aby vytvořil systémový podvod a ovlivnil výsledky voleb“. Více zde…

Když to shrnu a nebudu už uvádět další podrobná důvodná podezření, máme zde: lidi, kteří hlasovali, ale jejich hlasy se nezapočítaly; lidi, jejichž jménem někdo hlasoval v dalším státě; nevysvětlené datové anomálie, úbytky hlasů a převody hlasů z jednoho kandidáta na jiného.

Při zvážení veškerých podaných důvodných podezření se ptám sám sebe: „Je skutečně více než 100 poslanců a 11 senátorů USA tak naivních, že bez jakýchkoliv důkazů (jak tvrdí demokraté) zpochybňují před celou zemí a světem výsledky voleb USA v roce 2020?“

A ptám se také: „Vtrhli občané USA do Kapitolu, protože chtěli prostě narušovat pořádek, nebo jim oprávněně došla trpělivost?“

Níže pod článkem naleznete výčet článků (informací) týkajících se důvodných podezření z voleních podvodů během voleb v USA v roce 2020.