Jak řekl významný český spisovatel Karel Čapek: „Pravda je víc než moc, protože je trvalá.“

Obviňovat ze lži je snadnější než dokazovat pravdu. Výhoda lhářů, kteří křičí, že druzí jsou lháři, je ve skutečnosti krátkodobá. Ti pravdomluvní o nich nebudou tvrdit, že jsou lháři, dokud nebudou mít dostatek důkazů – což může chvíli trvat.

A mezitím lhář může křičet, že ostatní jsou lháři a strhávat veřejnost na svoji stranu. Povšimněme si však, že pravdomluvní málokdy tvrdí, že druzí jsou lháři, protože jim narozdíl od lháře záleží na jejich pověsti, a svoje tvrzení potřebují mít podloženo důkazem, což není tak snadné.

Lhář jakoby naklání misky vah na svoji stranu, ale musí křičet. Jakmile přestane křičet, nebude moci posluchače manipulovat. Většinou také nepředkládá důkazy. Ti vychytralí zamíchají lži a výmysly do pravdivých výroků. Potom se stane ještě těžším je rozplést.

Lhář také často upoutává větší pozornost k obviněním než k faktům, které by dokazovaly jeho tvrzení.

Jak napsal nechvalně známý autor knihy „Pravidla pro radikály“ (Saul Alinsky), vznášet obvinění je nejjednodušším a velice účinným způsobem útoku.

A tak útočníci budou útočit a útočit: Ty jsi nejenom LHÁŘ, jsi TAKOVÝ LHÁŘ, že se nad tím znechutím a všem ukážu svoje znechucení, jsi takový lhář, že se nad tím vyděsím a všem ukážu svoje vyděšení. Jsi takový lhář, že se nad tím pohorším a všem ukážu svoje mravní pohoršení nad tebou. Všichni vidí jen mě. Nevidí tebe. Nedívají se na tebe.

Jak se stalo nepsaným pravidlem totalitních režimů: Pozorně zhodnoť svou činnost a potom z ní obviň ty druhé. Potom pokud podvádíš, obviň ostatní z podvodu, pokud kradeš, obviň ostatní z krádeže. Vzniká tak absurdní situace, v níž protistrana mnohdy nenachází způsoby, jak na taková obvinění odpovědět.

Jednejme raději poctivě

Nakonec vždy se vyplatí poctivé jednání. Čas nakonec stejně ukáže, kde byla pravda a jak se věci mají. Jak jedno známé a moudré přísloví praví: „Pravda vítězí“.

Není to proto, že by snad vítězila hlučným a ukřičeným způsobem lháře, aby dala všem na vědomí, že už vítězí. Vítězí pomalu a klidně a ten, kdo se jí drží získá klid uvnitř sebe sama, a to je to největší vítězství.

Na tvorbě článku se podílel M.K.

Fotografie od uživatele Lucas Fonseca ze služby Pexels.
Fotografie od uživatele Gladson Xavier ze služby Pexels